назад

Актуални предложения

  • Факторинг

    Възможност за оборотното финансиране на Вашите търговските сделки с отложено плащане. Покритие на кредитния риск при неплащане и неплатежоспособност на купувача. още
  • Бизнес програма Smart Lady

    Бизнес програма Smart Lady за жени предприемачи предлага бизнес кредит с атрактивна годишна лихва, облекчени изисквания по обезпечението на кредита, специални застраховки и други предимства. още
Актуални предложения