Банкова гаранция по проекти, съфинансирани по програми по структурните фондове на ЕС

Банкови гаранции за авансово плащане по сключени договори за безвъзмездна финансова помощ, съфинансирани по програми по структурните фондове на ЕС

Нашето предложение

След издаване на банковата гаранция получавате възможност за получаване на авансово плащане по проекта и стартиране на неговата реализиция.

Защо да изберете банкова гаранция по проекти, съфинансирани по програми по структурните фондове на ЕС от Fibank?

 • размерът на гаранцията е съгласно изискванията на сключения договор за безвъзмездна финансова помощ;
 • срокът на гаранцията е съгласно изискванията на сключения договор за безвъзмездна финансова помощ;
 • таксате се събира на 3-месечие, а не еднократно.Параметри на кредита:

Размер: Размерът на гаранцията е съгласно изискванията на сключения договор за безвъзмездна финансова помощ
Предназначение: Авансово плащане по сключени договори за безвъзмездна финансова помощ, съфинансирани по програми по структурните фондове на ЕС
Валута на кредитаBGN, EUR
Срок:

Срокът на гаранцията е съгласно изискванията на сключения договор за безвъзмездна финансова помощ

Такси и комисиони: 0.5% за на тримесечие, като таксата се събира за всяко започнато тримесечие
Обезпечения:
 • Учредяване на ипотека или особен залог на активите, които се придобиват при изпълнение на проекта;
 • Особен залог на вземане върху договора за безвъзмездна финансова помощ;
 • Поръчителство от собствениците на дружеството или включването им като съдлъжници по договора за кредит;
 • Договор за финансово обезпечение с предоставяне на залог по разплащателните сметки или особен залог на вземане по сметки;
 • Включване на гаранционна схема, в случай че банковата гаранция плюс инвестиционен кредит за финансиране на проекта надхвърля 80% от одобрените разходите.
Кандидатстване

Процедура за кандидатстване:


За да Ви бъде отпуснат кредит от Fibank, кредитните специалисти на Банката разработват индивидуална оферта, съобразена със специфичните потребности, кредитна история и принцип на работа във Вашата фирма.

За нас ще бъде удоволствие да Ви помогнем да намерите оптималното решение на Вашите бизнес потребности.

За да отправите запитване за кредит, можете да се свържете с кредитните специалисти на Банката по един от следните начини:

 • Централа на Fibank, гр. София, бул. "Драган Цанков" №37; тел.: 02/817 1366; 02/817 1363; 02/817 1365; 02/800 22 73.
 • потърсете кредитните специалисти в клоновете и офисите на Банката;
 • отправете запитване