Кредит за оборотни средства за IT фирми

Бързо и гъвкаво финансиране при нужда от оборотни средства

Нашето предложение

Кредит (овърдрафт) за оборотни средства за IT фирми

Защо да изберете кредит за оборотни средства за IT фирми от Fibank?

 • бързо и гъвкаво финансиране при нужда от оборотни средства
 • без изискване за материално обезпечение
 • ниска лихва - от 5.95 % годишна лихваПараметри на кредита:

Размер:до 300 000 лева - според необходимите оборотни средства
Предназначение: за оборотни средства
Срок: до 12 месеца
Валута на кредита:BGN, EUR
Лихва:

от 5.95% годишна лихва, формирана на база(СЛП* + надбавка

*СЛП на Fibank - Лихвен процент, базиран на спестяванията

Обезпечение:
 • Първи по ред особен залог върху всички вземания на дружеството.
 • Поръчителство от собствениците на дружеството или включването им като съдлъжници по договора за кредит.
 • Договор за финансово обезпечение с предоставяне на залог по разплащателните сметки или особен залог на вземане по сметките на кредитоискателя във Fibank.
Начин на погасяване: овърдрафт
Кандидатстване и документи
Процедура за кандидатстване:

За отпускане на кредит кредитните специалисти на Банката разработват индивидуална оферта, съобразена със специфичните потребности, кредитна история и принцип на работа във Вашата фирма.

За нас ще бъде удоволствие да Ви помогнем да намерите оптималното решение на Вашите бизнес потребности.

За да отправите запитване за кредит, можете да се свържете с кредитните специалисти на Банката по един от следните начини:

Централа на Fibank, гр. София, бул. "Драган Цанков" №37; тел.: 02/817 1366; 02/817 1363; 02/817 1365; 02/800 22 73.
потърсете кредитните специалисти в клоновете и офисите на Банката;
отправете запитване на имейл

Необходими документи за физически лица:
 • копия от личните карти на кредитоискателя/съдлъжника/лицето, предоставящо обезпечение;
 • документи за собственост на обезпеченията;
 • данъчна декларация за последната отчетна година;
 • удостоверение за наличие/липса на задължения от органа по приходите по чл. 87, ал. 6 от ДОПК;
 • декларация за свързаност с други лица по образец на Fibank (Първа инвестиционна банка);
 • пълномощно НОИ;
 • искане за отпускане на микрокредит на физически лица.


Необходими документи за юридически лица:
 • решение на компетентния орган за теглене и обезпечаване на кредита;
 • баланс, отчет за приходи и разходи и данъчна декларация за последната година;
 • документи за собственост на обезпеченията;
 • копия от личните карти на представляващия фирмата - кредитоискател/съдлъжника/лицата, предоставящи обезпечение;
 • удостоверение за наличие/липса на задължения от органа по приходите по чл. 87, ал. 6 от ДОПК;
 • декларация за свързаност с други лица по образец на Fibank (Първа инвестиционна банка)
 • пълномощно НОИ;
 • искане за отпускане на микрокредит на юридически лица.