Автоматично погасяване на задължения по кредитни карти Diners Club

 С услугата "Автоматично погасяване на задължения по кредитни карти Diners club" Вие имате възможност:

  • само с еднократно нареждане автоматично да погасявате цялата дължима сума по кредитна карта тип "charge", посочена във Вашето извлечение без да посещавате клон на Банката.
  • дължимата за погасяване сума по кредитна карта, посочена във Вашето месечно извлечение, да се удържа автоматично от друга Ваша сметка или от сметка на друго лице във Fibank (Ваш близък или роднина, с негово съгласие).
  • само с еднократно нареждане автоматично да погасявате цялата дължима сума или минималната погасителна вноска по кредитна карта тип "револвираща", посочена във Вашето месечно извлечение.

Предимствата за Вас:
  • бърза процедура - достатъчно е еднократно да попълните и подадете платежно нареждане, след което всяко плащане се извършва без да е необходимо да посещавате Банката;
  • удобство - не е необходимо Вие да се грижите за покриване на своите задължения - Банката ще ги следи и погасява вместо Вас;
  • гъвкавост - можете да наредите своите плащания от сметката, по която получавате заплатата си – разплащателна или картова – или от друга сметка, която имате във Fibank. Вашите задължения могат да бъдат погасявани от друго лице, което има сметка във Fibank. Същевременно Вие можете да превеждате дължимите суми на друг картодържател.
Регистрация за услугата:

За да се възползвате от услугата "Автоматично погасяване на задължения по кредитни карти Diners club", е необхoдимо:

  • да имате разплащателна сметка в лева или сметка в лева към дебитна карта;
  • да попълните и представите подписан формуляр, в най-близкия Ви клон на Първа инвестиционна банка.

Нареждане за погасяване на задължения по кредитни карти Дайнърс клуб