Бърз кредит за покупка на стоки

в магазини Техномаркет

Предимства

Одобрение до 15 минути

Срок

До 3 години

Цел

Закупуване на стока от Техномаркет

Максимален размер

До 5 000 лева

Нашето предложение

Само 15 минути Ви делят от мечтания подарък за дома

"Бърз кредит за покупка на стоки" Ви позволява придобиване на стоки на изплащане (на равни месечни вноски) от избрани магазини в търговската мрежа на „Техномаркет България" АД.


"Бърз кредит за покупка на стоки" Ви предлага:
  • възможност да финансирате изцяло или частично стоки на изплащане;
  • одобрение до 15 минути*;
  • кандидатстване само срещу лична карта**;
  • застраховка "Злополука" от FiHealth за сметка на Банкатa.
* Времето за проверка и одобрение зависи от техническата изправност на съответните системи.
** Допълнително може да бъде изискана служебна бележка за служители със засекретена информация за доходи в НОИ.Параметри на кредита:

Максимален размер
До 5 000 лева
Минимален размер
100 лева
Валута на кредита
BGN
Срок
до 3 години, минимум 3 месеца
Лихвени условия
15% фиксиран годишен лихвен процент
Изплащане
на равни месечни погасителни вноски
Обезпечение
без изискване за поръчител/и
ГПР (годишен процент на разходите)Представителен пример:
ГПР: 16.31%, изчислен при размер на кредита 2 000 лева, срок на погасяване 24 месеца и годишен фиксиран лихвен процент в размер на 15.00% за целия срок на кредита.
Месечна вноска при посочените параметри - 97.39 лева.
Oбщата дължима сума, която следва да заплатите, е в размер на 2 337.34 лева.
Такса за кандидатстванене се дължи
Комисиона за отпускане
не се дължи
Комисиона за предсрочно погасяване
не се дължи
Кандидатстване и документи

Можете да кандидатствате за  "Бърз кредит за покупка на стоки", ако:

  • сте дееспособно физическо лице, български гражданин;
  • работите по трудово или приравнено към него правоотношение за неопределен срок, по договор за управление и контрол, или упражнявате свободна професия.


Необходими документи:

1. Копие от личната карта на кредитоискателя;
2. Искане за предоставяне на "Бърз кредит за покупка на стоки" - попълва се на място при кандидатстване;
3. В някои случаи е възможно да бъдат поискани и други документи по преценка на Банката.


Магазини на Техномаркет