Кредити за газификация на домакинства

Предимства

До 20% безвъзмездна помощ

Срок

До 10 години

Цел

Кредит за газификация на домакинства

Максимален размер

До 10 000 лева

Нашето предложение

Кредит за газификация на домакинствата

До 20% безвъзмездна помощ от стойността на проектите за подмяна на отоплителните инсталации на домакинствата с такива, захранвани с природен газ

От проект „Мерки за енергийна ефективност при крайни потребители на природен газ чрез газоразпределителните дружества в Българи"  (проект DESIREE GAS)

Желаете ли да:

 • плащате по-малко разходи за домакинството;
 • подобрите енергийна ефективност на дома си;
 • ползвате екологично чист източник на енергия.

Кредит за газификация на домакинствата от Fibank Ви предлага възможност да направите енергоспестяващи подобрения във Вашето жилище.

А с програма DESIREE GAS и да получите безвъзмездна финансова помощ до 20% от стойността на общите допустими разходи по проекта Ви.

За какво можете да ползвате „Кредит за газификация на домакинствата" от Fibank?

 • подмяна на съществуващата отоплителна инсталация с високоефективни газови котли и други вътрешни газови отоплителни инсталации и уреди

Защо „Кредит за газификация на домакинствата" от Fibank?

• Атрактивна фиксирана лихва;
• Без допълнителни такси за усвоява и обслужване на кредита - плащате само 50 лева за кандидатстване;
• Не се изисква поръчител или друго обезпечение;
• Възможност за 12-месечен гратисен период по главницата.


Параметри на кредита:

Валута
BGN и EUR
Срок
до 10 години
Лихвени условия
6.3% фиксирана годишна лихва за първите 6 години от срока на кредита
7% фиксирана годишна лихва за останалия период на кредита
Цел на кредита
Газификация
Изплащане
на равни месечни погасителни вноски
Обезпечение
без изискване за поръчител/и
Гратисен период по главница
до 12 месеца - през този период плащате само лихвата по кредита
Такса за кандидатстване50 лева
Еднократна комисиона за отпусканене се дължи
Комисиона при предсрочно погасяванене се дължи
ГПР6,80 %, изчислен при размер на кредита 10 000 лева,срок на погасяване 120 месеца, при годишен фиксиран лихвен процент 6,3 % за първите 6 години и годишен фиксиран лихвен процент 7% за останалия срок на кредита. В ГПР е включен разходът за такса за кандидатстване, която се изисква и е за сметка на Кредитоискателя.

Кой може да кандидатства за „Кредит за газификация на домакинствата"?

Можете да кандидатствате за „Кредит за газификация на домакинствата", ако сте:

 • собственици на имот с жилищно предназначение;
 • имотът Ви се намира в район/община със съществуваща газоразпределителна мрежа;
 • желаете да преминете към ползването на природен газ от друг вид енергиен източник.

Допълнителна информация:

 • Проект „Мерки за енергийна ефективност при крайни потребители на природен газ чрез газоразпределителните дружества в Българи" (проект DESIREE GAS) се финансира от Международен фонд „Козлодуй" (МФК), управляван от Европейската банка за възстановяване и развитие. МФК се финансира от Европейския съюз и следните донори: Австрия, Белгия, Холандия, Дания, Франция, Гърция, Ирландия, Испания, Швейцария и Обединеното кралство.
 • Кандидатстването по проекта стартира през месец юли 2016 г. и е до изчерпване на ресурса.Кандидатстване и документи

Направете желаната промяна с 3 лесни стъпки:

1. Подайте заявление до местното газоразпределително дружество за присъединяване към газоразпределетелната мрежа и за безвъзмездна помощ.

2. Изберете инсталатор, който да извърши техническа инспекция на обекта и да Ви предостави оферта. След постигнато съгласие за ремонтните дейности и разходи:

 • Подписвате Споразумение за присъединяване и Договор за изграждане;
 • Консултант по проект DESIREE GAS към Министерство на енергетиката потвърждава допустимостта и пълнотата на заявленията
 • Избраният инсталатор извършва строителни работи на базата на предварително одобрен работен проект в съответствие с предоставената оферта
 • Подавате необходимите документи в банката:
  • Искане за отпускане на кредит;
  • Оферта от газоразпределителното дружество;
  • Потвърждение за допустимост от консултанта по проект " Desiree Gas" към Министерството на енергетиката

3. Платете проекта и усвоете безвъзмездната помощ
Вие заплащате проекта без стойността на безвъзмездната помощ и делегирате изплащането на безвъзмездната помощ към газоразпределителното дружество. Министерство на енергетиката потвърждава плащането на безвъзмездната помощ.