Потребителски кредит "Рестарт"

Потребителски кредит за обединение и рефинансиране на задължения

Заяви онлайн Направи запитване

Предимства

Улеснена процедура за кандидатстване и усвояване

Срок

До 10 години

Цел

Рефинансиране и обединяване на задължения

Максимален размер

До 50 000 лева

Нашето предложение

Облекчете семейния си бюджет като обедините кредитните си задължения

Потребителски кредит „Рестарт" Ви предлага възможност да обедините и рефинансирате кредитни си задължения към други финансови институции:
 • плащате една, по-ниска месечна вноска, на една дата, в една банка;
 • възможност да получите допълнителни средства за реализиране на плановете си;
 • намалявате месечните си разходи и разполагате с повече средства от месечния си доход.
Може да се възползвате и допълнителни отстъпки от лихвения процент:
 • 1% при превод на декларирания доход по сметка в Банката;
 • 0.25% при ползване на кредитна карта от Банката с включен пакет за SMS известяване;
 • 0.20% при ползване на застраховка „Спокойствие с FiHealth";
 • 0.10% при ползване на банков пакет с уеб банкиране.

Забележка: Отстъпките могат да се комбинират.

Потребителски кредит "Рестарт" предлага още:
 • висока сума на кредитиране - до 50 000 лв. или равностойността им в евро;
 • срок за погасяване - до 10 години;
 • без поръчител;
 • само срещу лична карта*;
 • без такса при кандидатстване онлайн**;
 • без такса за отпускане, управление или ангажимент
 • изплащане на равни месечни вноски;
 • без такса за предсрочно погасяване на кредита;
 • улеснена процедура за кандидатстване и бърз отговор;
 • възможност да сключите застраховка "Спокойствие с FiHealth" за защита на кредита.

* В зависимост от индивидуалния Ви кредитен рейтинг може да бъдат изискани и други документи.
**Стандартна такса за кандидатстване за искания подадени в офис на Банката - 25 лева.


Параметри на кредита

Параметри на кредита

Максимален размердо 50 000 лева или равностойността им в евро
Срокдо 10 години
Лихвени условия4.94%***
Допълнителни отстъпки
 • 1% при превод на декларирания доход по сметка в Банката;
 • 0.25% при ползване на кредитна карта от Банката с включен пакет за SMS известяване;
 • 0.20% при ползване на застраховка „Спокойствие с FiHealth";
 • 0.10% при ползване на банков пакет с уеб банкиране.
Изплащанена равни месечни погасителни вноски
Обезпечениебез изискване за поръчител/и
Такса кандидатстване
 • за искания, подадени онлайн - без такса
 • в офис на банката - 25 лева
Комисиона за кредитна оценка и одобрение0.50% от одобрения размер, минимум 50 лева
Комисиона за предсрочно погасяванене се дължи
ЗастраховкаВъзможност да защитите кредита си в случай на напередвидени житейски събития със застраховка "Спокойствие с FiHealth"
ГПР (годишен процент на разходите)

ГПР 6.98%, изчислен при размер на кредита 15 000 лв, срок на погасяване 84 месеца, при променлив лихвен процент в размер на 4.94% за срока за погасяване и включени разходи за комисиона за кредитна оценка и одобрение в размер на 75 лева, годишна такса по кредитна карта в размер на 39 лева, пакетна програма с месечна такса 3.50 лева и годишна застрахователна премия по застраховка „Спокойствие с FiHealth“ в размер на 5.05‰. Месечната вноска при посочените параметри и изцяло усвоен кредит е 212.11 лева. Общата дължима сума е в размер на 18 825.94 лева.

***Променлив годишен лихвен процент, формиран на база СЛП + надбавка, с включени отстъпки за превод на работна заплата – 1%, при ползване на кредитна карта с SMS известяване – 0.25%,  застраховка „Спокойствие с FiHealth“ - 0.20% и банков пакет с електронно банкиране: – 0.10%. СЛП е референтен лихвен процент, базиран на спестяванията, изчисляван за всеки отделен вид валута по обявена от Банката методика. Лихвената надбавка се изчислява според индивидуалния кредитен рейтинг на всеки кредитоискател. В отделни случаи, определените от банката конкретни условия на финансиране, може да се различават от стойностите посочени по-горе, или да се прилагат допълнителни отстъпки от посочените параметри.
Лихвеният процент е валиден в случай че поне 30% от сумата на новоотпуснатия кредит, но не по малко от 2000 лв., се използват за рефинансиране на кредитни задължения в други финансови институции. При кандидатстване онлайн е необходимо да посочите като цел на искания кредит „Погасяване на съществуващи задължения".Кандидатстване и документи
За да кандидатствате за Потребителски кредит "Рестарт" от Fibank, е необходимо да:
 • рефинансирате кредитно задължение от друга финансова институция за минимум 2000 лева.
 • сте дееспособно физическо лице, български гражданин;
 • работите по трудово или приравнено към него правоотношение за неопределен срок.
Кандидатствайте онлайн, безплатно на адрес restart.fibank.bg или посетите избран от вас клон на Fibank.
Необходими документи:
 1. Искане за отпускане на кредит;
 2. Копие от личната карта;
 3. Други документи по преценка на Банката.