Стандартни срочни депозити

Предимства

Автоматично подновяване на дата на падеж

Валути

BGN, EUR, USD, CHF, GBP

Удобства

Неограничено довнасяне през целия срок

Срок

от 1 до 36 месеца

Нашето предложениеПърва инвестиционна банка предлага срочни депозити при следните условия:


І. Стандартни срочни депозити

  • валута - левове, евро, щатски долари, швейцарски франкове, британски лири;
  • минимална сума - не се изисква
  • срок - максимален 36 месеца
  • лихви - на годишна база, според таблиците:Лихви:

период

BGN

USD

EUR

GBP

CHF

1 месец0.01%0,01%0,01%0,01%0,01%
3 месецa0,03%0,03%0,03%0,03%0,03%
6 месецa0,10%0,10%0,10%0,10%0,10%
12 месецa0,25%0,25%0,25%0,25%0,25%
18 месецa0.30%0,30%0,30%0,30%-
24 месецa0.35%0.35%0.35%0.35%-
36 месецa0.45%0.45%0.45%0.45%-


Допълнителна информация:

  • ФГВБ (Фонд за гарантиране на влоговете в банките) гарантира пълно изплащане на сумите на едно лице в една банка, независимо от броя и размера им до 196 000 лева, като в тази сума се включват и начислените лихви до датата на издаване на акт по чл. 20, ал. 1 от ЗГВБ (Закон за гарантиране на влоговете в банките). Средствата по депозита са гарантирани от ФГВБ, създаден и функциониращ в Република България, съгласно реда, до размера и при условията предвидени в ЗГВБ;
  • Титулярят не дължи предизвестие, в случай че желае да се разпореди със средства от влога преди уговорената дата на падеж в договора, включително и за неговото предсрочно прекратяване. При теглене на пари в наличност от влога над определен размер, посочен в Тарифата на Fibank, Титулярят следва да заяви предварително пред Банката извършването на операцията в посочените в Тарифата срокове, в противен случай Титулярят заплаща допълнителна такса.

 
Откриване

Можете да откриете депозит:

  • във всеки клон на Fibank;
  • чрез системата за електронно банкиране Моята Fibank (за клиенти с права за активен достъп).