Електронен подпис

Квалифициран електронен подпис (КЕП) в Моята Fibank

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 01.08.2018 г. се прекратява регистрирането на КЕП в електронното банкиране „Моята Fibank".

Клиентите на електронното банкиране, които имат вече регистриран КЕП в My Fibank ще могат да продължат да го използват, до изтичане срока на валидността му, с ограничена функционалност за преводи към вече регистрирани получатели или за потвърждаване на заявка за издаване на софтуерен токен (Fibank Token).

 

Какво е Квалифициран електронен подпис (КЕП)?

Квалифицираният електронен подпис (КЕП) е средство за персонална и фирмена електронна идентификация.

Чрез електронния подпис Вие може да потвърдите както съгласието си със съдържанието на електронния документ, така и да постигнете максимална защита на Вашата информация от последващи промени. КЕП Ви дава възможност всеки подписан с него документ да притежава същата сила и валидност като при саморъчен подпис на хартия.

Как да банкирам с Квалифициран електронен подпис?

За да подписвате електронни документи с Квалифициран електронен подпис, е необходимо да притежавате Удостоверение за квалифициран електронен подпис, технически носители (смарт карта и карточетец) и специален софтуер за управление на карти и за работа с електронни документи, след което да инсталирате Квалифициран електронен подпис спрямо инструкциите.

Какви Квалифицирани електронни подписи приема Fibank?

Банката приема подписи на всички лицензирани издатели на територията на България  - "Борика-Банксервиз" АД, "Информационно обслужване" АД, "Инфонотари" ЕАД, "Спектър" АД, "СЕП България" АД.

Във връзка с промените в Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП) в сила от 01.07.2011 г. Ви уведомяваме, че Първа инвестиционна банка запазва политиката си за приемане на електронни подписи - Квалифициран електронен подпис (КЕП), сертификат, издаден по индивидуална политика на Банката, Токен. Fibank ще приема квалифицирани електронни подписи (КЕП) по смисъла на ЗЕДЕП, удостоверенията за които съдържат атрибути, индивидуализиращи автора и титуляря (като ЕГН, ЕИК, БУЛСТАТ и др.). В случай че такива данни липсват, КЕП ще може да се регистрира за ползване при Fibank, само след потвърждение от Банката.
При необходимост от съдействие може да се обръщате към нашите оператори на телефон 0700 12 777.

 

За Ваше улеснение в клон на Fibank можете да закупите Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от "Инфонотари" ЕАД.

Още полезна информация можете да получите в секцията "Често задавани въпроси".

 

Моята Fibank