назад

История

Първа инвестиционна банка в дати и факти:

1993 г.

 • Първа инвестиционна банка АД е учредена на 8 октомври 1993 г. в София. ПИБ получава пълен банков лиценз за осъществяване на операции в България и в чужбина.
1994 - 1995 г.
 • Банката се развива и се специализира в обслужването на корпоративни клиенти.
1996 г.
 • ПИБ първа в България предлага възможността за банкиране от дома и офиса.
 • ПИБ е първата банка, получила 5-годишен кредит от Европейската банка за възстановяване и развитие - за финансиране на малки и средни предприятия в България.
1997 г.
 • Банката започва да издава дебитни карти Cirrus/Maestro, кредитни карти Eurocard/Mastercard и карти American Express. ПИБ е първата българска банка, предложила дебитни карти с международен достъп.
 • Thompson Bankwatch определя първия кредитен рейтинг на ПИБ.
 • Банката открива първия си клон в чужбина - в Кипър.
1998 г.
 • ПИБ получи своя първи синдикиран кредит от чуждестранни банки. Банката договаря финансирания за внос на инвестиционни стоки от Австрия, Белгия, Дания, Финландия, Франция, Германия, Италия, Холандия, Норвегия, Португалия, Испания, Швеция и Швейцария, гарантирани от агенции за експортно застраховане.
1999 г.
 • Банката сключва синдикиран заем, организиран от ЕБВР, на обща стойност 12,5 млн. евро.
 • ПИБ получава средносрочен заем от 6,6 млн. евро от германска държавна организация за финансиране на български дружества.
 • Банката учредява чуждестранен клон в Тирана, Албания, който предлага банкови услуги на албански дружества и физически лица.
2000 г.
 • Първа инвестиционна банка започва развитие на своя бизнес в областта на банкирането на дребно. Депозитите от физически лица нарастват 2.3 пъти.
2001 г.
 • ПИБ стартира първия Виртуален банков клон в България, даващ възможност за работа през Интернет.
 • Банката е отличена с наградата "Банка на годината" на вестник "Пари".
 • Мая Георгиева - изпълнителен директор на ПИБ - получава наградата "Банкер на годината" на вестник "Банкеръ".
2002 г.
 • ПИБ е определена за "Банка на клиента" в годишната класация на вестник "Пари".
2003 г.
 • Продуктите и услугите за физически лица застават във фокуса на политиката на Банката.
 • През годината кредитите на физически лица нарастват над 5 пъти.
 • ПИБ за втори път печели наградата "Банка на клиента" в годишната класация на вестник "Пари".
2004 г.
 • Банката разширява своята инфраструктура - клоновата мрежа се увеличава с 27 нови клона и офиса, мрежата от АТМ терминали нараства над 2 пъти.
 • ПИБ е отличена с наградата "Финансов продукт на годината" за продукта Ипотечен овърдрафт.
2005 г.
 • ПИБ придобива 80% от капитала на Дайнърс клуб България АД.
 • Банката емитира облигации с номинал €200 млн. на Люксембургската фондова борса. ПИБ е и първата българска банка, емитирала безсрочни подчинени облигации.
 • Матьо Матеев (заместник главен изпълнителен директор на ПИБ) получава наградата "Банкер на годината" на вестник "Банкеръ".
2006 г.
 • ПИБ договаря финансиране за малки и средни предприятия в размер на $10 млн. за срок от 5 години, покрито от OPIC.
 • Акционерният капитал е увеличен от 10 млн. лв. на 20 млн. лв. с издаването на 1 млн. нови акции с номинал 10 лв.
 • ПИБ за трети път печели наградата "Банка на клиента" в годишната класация на вестник "Пари".
 • ПИБ получава синдикиран заем в размер на €185 млн., организиран от Bayerische Landesbank и с участието на 33 международни банки.
 • Акционерният капитал на ПИБ е увеличен от 20 млн. лв. на 100 млн. лв. чрез трансформиране на неразпределени печалби в 8 млн. нови акции с номинал 10 лв.
2007 г.
 • ПИБ осъществява най-голямото банково първично публично предлагане на ценни книжа в България. Банката придобива статут на публично дружество и увеличава акционерния си капитал от 100 млн. лв. на 110 млн. лв.
 • Стартира "Fibank Mobile" - първият банков мобилен портал, създаден от ПИБ с полезна финансова информация за клиентите.
 • ПИБ е една от първите банки в България, внедрила новата чип технология при издаването на дебитни и кредитни карти. Обработката на картовите трансакции преминава към новия авторизационен център в Македония – CaSys International.
 • Централната банка на Албания издава пълен лиценз за извършване на банкова дейност на First Investment Bank - Albania Sh.a.
 • ПИБ става официален представител за България и Балканите на Монетния двор на Нова Зеландия.
2008 г.
 • Погасени са на падеж главница от €200 млн. и лихва от €15 млн. по дългосрочен облигационен заем, издаден чрез First Investment Finance B.V.
 • ПИБ успешно завърши първата фаза на новата централизирана и интегрирана банкова информационна система FlexCube, подходяща както за банкиране на дребно, така и за корпоративно банкиране, с модул за Интернет банкиране и модул за управление на работни процеси.
 • ПИБ печели наградата "Банка на клиента" в годишната класация на вестник "Пари" за четвърти път.
 • ПИБ получава синдикиранзаем в размер на 65 млн. евро от 11 водещи международни банки.
 • ПИБ става първата банка в България със собствен корпоративен блог–интернет платформа за обмяна на идеи и впечатления за Банката, за нейните продукти и услуги, инициативи и ценности.
 • ПИБ е отличена с престижната награда OSCARDS на Publi-Newsв регион Европа за иновативност в областта на картовия бизнес.
2009 г.
 • ПИБ става първата и единствена банка в България, която започва да предлага продажба и обратно изкупуване на инвестиционни диаманти.
 • ПИБ предлага нова интернет услуга "Моята Fibank" - част от Екопрограмата на Банката, която осигурява на клиентите електронни извлечения по техните разплащателни и депозитни сметки, и кредитни карти.
 • Погасени са два синдикирани заема, получени от водещи международни банки.
 • ПИБ стартира нова услуга за картодържателите cash back, осигуряваща възможност за теглене на пари в брой от ПОС терминали в страната.
 • Корпоративният сайт на ПИБ (www.fibank.bg) става БГ Сайт на 2009 г. в категория "Банки и финанси" на десетото юбилейно издание на конкурса "БГ Сайт", организиран от Българската Уеб Асоциация.
 • Част от Централата на ПИБ се премества в нова модерна сграда на бул. "България" №81Г в София с цел подобряване на работните процеси и оптимизиране на разходите по експлоатация и поддръжка.
 • ПИБ e отличена с приза “Банка на клиента”
 • ПИБ подписва споразумение за партньорство с Ексимбанк(Китай).
2010 г.
 • ПИБ посреща своя едномилионен клиент.
 • ПИБ подписва споразумение с IFC (International Finance Corporation) за сътрудничество в областта на търговското финансиране.
 • ПИБ е първата банка в страната, която предлага безконтактни плащания по технологията PayPass - иновативна услуга с ново поколение банкови карти.
 • Стартира програмата YES за лоялност на ПИБ с нова кредитна карта и точкова бонусна програма за лоялни клиенти.
 • ПИБ взема приза за пазарен дял на годишните банкови награди на Асоциация "Банка на годината", като е направила най-голям мащаб с единица акционерен капитал, привлякла е най-много депозити от домакинствата и фирмите в страната, и е върнала най-голяма част от тези пари в българската икономика.
 • ПИБ има четири нови дъщерни дружества - Дебита ООД, Реалтор ООД, Здравноосигурителна каса Фи Хелт АД, Framas Enterprises Limited.
2011 г.
 • ПИБ е обявена за "Най-добра банка в България" за 2011 г. от финансовото списание Euromoney, която е въвела най-иновативни пазарни решения и продукти и е показала силен растеж и устойчиви показатели за ефективност и печалба.
 • Банката придобива 100% от капитала на "Болкан файненшъл сървисис" - дружество, което извършва консултантски услуги по внедряване на финансови информационни системи и разработка на софтуер.
 • ПИБ издава нов хибриден дълг за 20 млн. евро, като пласира безсрочни подчинени облигации при условията на частно предлагане, който е включен в капитала от първи ред на Банката.
 • ПИБ е обявена за втори път за "Банка на годината" и отличена с приза за пазарен дял на годишните банкови награди на Асоциация "Банка на годината".
 • ПИБ стартира предлагането на нова услуга - телефонно банкиране, позволяващо извършването на активни банкови операции (преводи) и пасивно банкиране (получаване на справочна банкова информация) по телефона.
 • Разработена е нова мобилна версия на Виртуалния банков клон (e-fibank).
 • ПИБ развива услугите при финансиране и управление на проекти по европейските програми, включително чрез предоставяне на клиентите на пълна административна и финансова подкрепа на всеки един етап от проектния цикъл.
 • Мая Георгиева (изпълнителен директор на Първа инвестиционна банка) получава наградата "Банкер на годината 2011" на вестник "Банкеръ" за постигната пазарна устойчивост и спечелено доверие на клиентите.
 • Банката доразвива, изпреварващо за местния пазар, политиките си за вътрешно корпоративно управление в съответствие с най-новите насоки на Европейския банков орган.
 • Избрани са нови изпълнителни директори на Банката - Димитър Костов, Васил Христов и Светослав Молдовански.
2012 г.
 • ПИБ издава нов хибриден дълг за 20 млн. евро под формата на втори транш безсрочни подчинени облигации при условията на частно предлагане, включен в капитала от първи ред на Банката.
 • Членовете на Управителния съвет и изпълнителни директори - Евгени Луканов, Мая Георгиева и Йордан Скорчев преминават в Надзорния съвет на ПИБ.
 • Създадени са три комитета - Главен комитет, Комитет за риска и Комитет по възнагражденията, които да подпомагат дейността на Надзорния съвет на Банката.
 • Банката започва да предлага нова услуга - изкупуване на кюлчета и монети от инвестиционно злато и сребро.
 • ПИБ започва издаването на безконтактни карти Visa payWave.
 • Предложена е нова услуга за картодържателите - регистрация за 3D сигурност на карти по програмите Verified by Visa и MasterCard SecureCode.
2013 г.
 • "Първа инвестиционна банка" АД придобива 100% от акциите на "МКБ Юнионбанк" ЕАД и става едноличен собственик в капитала на дружеството. Сделката е успешно завършена след получени одобрения от компетентните органи. Между двете дружества е сключен договор за преобразуване чрез вливане на "Юнионбанк" ЕАД към "Първа инвестиционна банка" АД.
 • Fibank предлага инвестиционни и оборотни кредити при по-ниски лихвени нива в левове и в евро за малки и средни предприятия по инициативата JEREMIE.
 • Мая Ойфалош е избрана за изпълнителен директор на "Първа инвестиционна банка" АД.
 • Първа инвестиционна банка отбелязва 20-годишнината от създаването си.
 • Стартира предлагането на нова карта Debit MasterCard с иновативна функционалност за безконтактни плащания и без такса за теглене от АТМ терминал в страната.
 • Fibank е наградена с три отличия на годишните награди на Асоциация "Банка на годината" – за "Банка на клиента 2012 г.", за "Пазарен дял" и за "Таен клиент".
 • Fibank емитира нов хибриден дълг (емисия облигации) при условията на частно предлагане с обща стойност от 40 млн. евро (два транша), който е включен в капитала от първи ред.
 • Подписано е сътрудничество между Fibank и немски партньори за предлагане на депозитни сметки през интернет платформата WeltSparen (SavingGlobal) с цел набиране на депозити от немския пазар, съгласно условията за предлагане на финансови услуги от разстояние.
 • Fibank е одобрена за финансиране от Европейския инвестиционен фонд по гаранционна схема "Инструмент за споделяне на риска", насочена към иновативните малки и средни предприятия с размер на гаранционния портфейл от 15 млн. евро.
 • На клиентите е осигурена възможност за онлайн продажба на продукти от инвестиционно злато и други благородни метали.
2014 г.
 • Успешно е реализирано вливането на "Юнионбанк" ЕАД в "Първа инвестиционна банка" АД, в т.ч. процесите по интегриране и мигриране на данни, системи, инфраструктура, човешки ресурси, продукти и услуги в съответствие с действащото законодателство.
 • Банката активира предоставянето на услуги по вътрешен, експортен и импортен факторинг на бизнес клиенти, осъществяващи дейност на територията на Република България.
 • По инициатива на Fibank е извършена независима външна оценка на корпоративното управление и управлението на риска на Банката от Международната финансова корпорация (IFC), част от групата на Световната банка.
 • Първа инвестиционна банка е отличена като най-добра банка в сферата на частното банкиране в България за 2014 г. от международното списание International Banker.
 • Разработено е ново мобилно приложение "Fibank", предназначено за клиенти на Банката, ползващи мобилни устройства, с възможност за извършването на активни и пасивни банкови операции.
 • Fibank е наградена с две отличия за най-добра банка в сферата на банкирането на дребно и за най-иновативен картов продукт в България за 2014 г. от международния интернет портал Global Banking & Finance Review.
 • Банката стартира предлагането на комбинирани пакети от банкови продукти и услуги за бизнес клиенти и физически лица.
 • Първа инвестиционна банка e наградена за цялостен принос в развитието на картовия бизнес в България от международната организация MasterCard.
 2015 г.
 • Първа инвестиционна банка реализира съвместен проект с IFC за надграждане на системите за управление на риска и корпоративното управление във Fibank в съответствие с принципите на Базелския комитет и признати международни стандарти.
 • Избран е нов независим член на Надзорния съвет на Банката - г-н Юрки Коскело, с богат професионален опит и дългогодишен стаж в IFC.
 • Fibank изплаща безсрочен капиталов инструмент с оригинална главница в размер на 27 млн. еврослед получено разрешение от БНБ и ЕК.
 • Въведена е нова организационна структура на Банката, с която се доразвиват контролните функции и се въвеждат нови позиции, в т.ч. Главен изпълнителен директор, Главен директор Риск и Главен директор Съответствие.
 • Създаден е Клуб на инвеститорите с цел поддържане на отворена линия за комуникация с инвеститорите и засилване диалога с миноритарните акционери.
 • Първа инвестиционна банка за втора поредна година е отличена като най-силна марка сред финансовите институции в България от международната организация Superbrands.
 2016 г.
 • Fibank подписва споразумение с Националния гаранционен фонд за издаване на портфейлна гаранция от 20 млн. лв. за обезпечаване на отпускани от Банката кредити към малки и средни предприятия.
 • Международната рейтингова агенция Fitch Ratings потвърждава рейтингите на Първа инвестиционна банка със стабилна перспектива.
 • Банката издължи изцяло ликвидната подкрепа във връзка с решение C(2014)8959 от 25.11.2014 г. на ЕК.
 • Първа инвестиционна банка премина успешно прегледа на качеството на активите и стрес теста на банковата система проведен в страната, като предприе допълнителни действия с оглед изпълнение на отправените препоръки.
 • В подкрепа на селскостопанските производители е подписано ново споразумение с НГФ за издаване на гаранции по кредити на предприятия, одобрени за подпомагане по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
 • Първа инвестиционна банка стартира предлагането на нови безконтактни дебитни карти, специално създадени за деца и тийнейджъри от 7 до 18 години.
За нас