Mastercard YES

С Mastercard YES можете да плащате не само навсякъде по света и в интернет, но и безконтактно - с едно доближаване до ПОС терминал, който приема безконтактни плащания. Тази кредитна карта носи името и на YES, съвременната програма за лоялност на Fibank. Така Mastercard YES умело обединява в едно кредитна карта и карта за лоялност.

Какво е YES?

YES е програмата за лоялност на Fibank. За да се възползвате от нея, не е необходимо да правите нищо повече от това да плащате със своята Mastercard YES в търговските обекти от партньорската мрежа YES. С всяка своя покупка в тях Вие събирате бонус точки. Информацията за тези бонус точки се запазва в Чипа на Вашата карта и при следващо плащане с нея в търговските обекти от YES можете да усвоите тези точки, като ги превърнете в отстъпка.
Програмата YES обхваща голям брой търговци - както големи търговски вериги, така и по-малки магазини, ресторанти и др. Всички те са означени със стикер на програмата YES. Когато платите в тях със своята MasterCard YES, Вие автоматично ще получите YES бонус точки. Ако пожелаете, можете да използвате и вече натрупаните бонус точки, като по този начин ще се намали крайната сума, която заплащате в търговския обект.

С Mastercard YES можете да плащате и безконтактно

С Mastercard YES можете да се насладите и на удобството на новите технологии. Благодарение на PayPass, технологията за безконтактни плащания на Mastercard, можете да платите и като само доближите картата до ПОС терминал, който приема безконтактни плащания. Операцията отнема секунди.

С безконтактните плащания Вие:

 • печелите време, като плащате безконтактно - бързо и удобно;
 • винаги разполагате с точната сума, дори и за малки покупки;
 • можете лесно да контролирате ежедневните си плащания, които досега сте правили само в брой.

Кандидатствайте сега

Параметри на картата:

валута на сметката

лева, евро, щатски долари

лихвeни условия

 

плащане при търговец чрез ПОС устройство съгласно Лихвен бюлетин на Fibank
теглене в брой от банкомат (АТМ) съгласно Лихвен бюлетин на Fibank
гратисен период

до 45 календарни дни

обезпечение

без обезпечение

кредитен лимит

максимален размер до 50 000 лв. или равностойност в евро или щатски долари и се определя по индивидуална оценка на кредитоспособност

срок на валидност

5 години с възможност за автоматично подновяване

такса за издаване

без такса

такса за годишна поддръжка

съгласно Тарифата на Банката

срок за издаване на картата

до 3 работни дни за гр. София и до 5 работни дни за останалата част на страната, след получено телефонно потвърждение от кредитен специалист на Банката

 

Fibank издава кредитни карти MasterCard YES на свои клиенти, които ползват поне два продукта на банката.

Можете да кандидатствате за издаване на кредитна карта MasterCard YES по един от следните начини:

 • като подадете онлайн искане;
 • с едно обаждане на телефон *bank (*2265) и наш служител ще Ви съдейства с попълването на заявката;
 • на място в клон на Fibank.

След одобрение на Вашето искане за кредитна карта, до 3 работни дни за гр.София и до 5 работни дни за страната, Вие ще получите картата си в предварително избран от Вас клон на Fibank.

Подновяване на револвиращи кредитни карти:

 • подновяване поради изтичане на срока на валидност на кредитната карта:

Срокът на валидност на кредитната карта* е 5 години и тя се подновява автоматично след изтичане на този срок. Можете да получите своята преиздадена кредитна карта след 20-то число на месеца, в който изтича, от банковия клон, в който първоначално сте попълнили искането за издаване.

* Върху лицевата страна на Вашата карта можете да видите релефно обозначените цифри, показващи срока на валидност на картата в следния формат: VALID 04/20 THRU, където първите две цифри показват месеца, а вторите две – годината. Това означава, че в показания пример картата е валидна до края на месец април 2020 г.

 • преиздаване на карта поради кражба, загуба, забравен ПИН код или друга причина:

Ако Вашата карта бъде открадната, изгубена, забравите своя ПИН код или някаква друга причина налага нейното преиздаване, е необходимо да посетите клон на Банката и да представите документ за самоличност. Преиздаването на картата се таксува по Тарифата на Fibank.

 

Тарифа за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка

Програма YES

 

Като притежавате кредитна карта MasterCard YES, MasterCard PayPass или дебитна карта Debit MasterCard, Maestro PayPass, Вие автоматично участвате в програмата за лоялност YES. http://yes.fibank.bg/

 

Програмата включва широка партньорска мрежа от търговци в цялата страна.

Всеки път, когато плащате с Вашата карта при участващите в програмата търговци, Вие автоматично събирате бонус точки. Натрупаните бонус точки можете да усвоите при следващо плащане, в който и да е от обектите в партньорската мрежа.

Програма Cashback

В програмата Cashback участват автоматично всички притежатели на револвираща кредитна карта от Fibank.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че от 19.09.2015 г. натрупаните бонус точки от програма "Cashback" (включително и натрупаните до момента) ще се изчисляват вече в съотношение 0.50 лв. за всеки 100 натрупани cashback точки.


Описание на програмата:

 • при плащане с кредитната карта в търговски обект в България или в чужбина Вие получавате по една cashback точкa за всеки похарчен 1 лев;
 • за всеки 100 натрупани cashback точки можете да получите 0.50 лева обратно в картовата си сметка;
 • точките се натрупват на 6-месечни периоди;
 • минималната натрупана сума от покупки при търговци, която е необходима, за да получите обратно стойността на cashback точките, е 2 000 лв. за 6-месечен период;
 • ако в края на всеки 6-месечен период сте натрупали над 2000 cashback точки, сметката Ви се заверява със сума, съответстваща на натрупаните точки. Например: при похарчени 3 565 лева получавате 17.83 лв. по своята картова сметка;
 • cashback точки не се прехвърлят от един 6-месечен период към друг;
 • 6-месечният период започва да тече от датата на издаване на кредитната карта;
 • при блокиране на картата поради забавени плащания, губите натрупаните до момента cashback точки, като до края на остатъка от 6-месечния период имате възможност отново да натрупвате точки;
 • можете да се информирате за натрупаните cashback точки в месечните си извлечения или в клоновете на Банката;
 • клиентите с допълнителни кредитни карти натрупат собствени cashback точки и трябва да направят отделен оборот от 2000 лв., като заверените cashback точки се появяват в сметката на основния картодържател.

Важна информация:

Услугата "Захранване на микросметка" (наименованието е примерно) от револвираща кредитна карта на портали като www.ePay.bg, www.eBg.bg и www.moneybookers.com (изброяването не е изчерпателно), при които се извършват трансакции на прехвърляне на средства (включително прехвърляне на средства на банкомат), както и всички сайтове за залагания, и трансакции, с които се прехвърлят средства, без трансакциите да се обработват като покупка на стока или услуга при търговец, не натрупват бонус точки в програма CashBack. При спор между страните Fibank има правото да изисква, като доказателство за спазване условията на програмата представянето от Оправомощения ползвател на картата, на фактура или документ за извършена покупка на стока или услуга.