назад

Банкови пакети за лица от 18 до 30 години

Вашите първи банкови продукти

Fibank предлага младежка програма за улеснено банкиране за индивидуални клиенти от 18 до 30 години:

  • Базов пакет "Digital Me" - предназначен за индивидуални клиенти на възраст от 18 до 23 години включително
  • Общ пакет "Digital Me +" - предназначен за индивидуални клиенти на възраст от 18 до 30 години включително

Параметри на банкови пакети:


Базов пакет "Digital Me" Общ пакет "Digital Me +"
Продукт/Услуга, включени в пакета:
   
IQ разплащателна сметка или стандартна разплащателна сметка (пакетна сметка)
без такса за откриване и без месечна такса за водене на сметка
 1 бр.
 1 бр.
дебитна карта по Ваш избор без месечна такса поддръжка
Debit MasterCard/
Visa Debit
 1 бр.
 1 бр.
Дигитализирана дебитна карта без такса за издаване 1 бр.
1 бр.
 теглене от банкомат в България без такса
 без такса
регистрация за Моята Fibank и мобилно приложение Fibank в офис на банката
без такса
без такса
неограничен брой вътрешнобанкови преводи, наредени през Моята Fibank и мобилното приложение My Fibank без такса
без такса
неограничен брой преводи между сметки на един и същи клиент, наредени през Моята Fibank и мобилното приложение My Fibank без такса
без такса
плащане на комунални услуги и битови сметки без такса без такса
регистрация за имейл известия
без такса
без такса
безплатни имейл известия неограничено неограничено
безплатни междубанкови преводи в лева по Бисера, наредени през Моята Fibank и мобилното приложение My Fibank -
2 бр.
безплатнен софтуерен токен "Fibank Token"
да
да
Лесен кредит - овърдрафт по дебитна карта -
без такса за разглеждане
Цена на пакет 2 лв. еднократно 2.75 лв. на месец*
Срок на пакета до навършване на 24 години

След този период можете да се възползвате от пакет "Digital Me+" на преференциална цена, към момента 2.20 лв. на месец
до навършване на 31 години

* Месечната абонаментна такса за пакет "Digital Me+" се заплаща единствено от пакетната сметка и се удържа всеки месец на датата, на която е сключен договорът. В случай че на съответната дата на месеца по пакетната сметка няма достатъчна наличност, пакетът се деактивира автоматично и продуктите и услугите, включени в него, се таксуват по Тарифата на банката.

Важна информация:

  • В безплатните преводи не са включени многоредовите платежни нареждания и директен дебит;
  • Като пакетна сметка можете да заявите вече съществуваща разплащателна сметка или IQ разплащателна сметка;
  • Включените продукти и услуги са валидни само за периода на действие на пакета и в случай че не са използвани, правото на ползване не се прехвърля за следващ месец.

Можете да заявите програма "Digital Me" и "Digital Me+", като посетите най-удобния за Вас клон на Банката.

Необходимо е да: