Моята Fibank

Квалифициран електронен подпис (КЕП) в Моята Fibank

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 01.08.2018 г. се прекратява регистрирането на КЕП в електронното банкиране „Моята Fibank".

Клиентите на електронното банкиране, които имат вече регистриран КЕП в My Fibank ще могат да продължат да го използват, до изтичане срока на валидността му, с ограничена функционалност за преводи към вече регистрирани получатели или за потвърждаване на заявка за издаване на софтуерен токен (Fibank Token).

 

Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че считано от 07.02.2018 г. достъпа на корпоративните потребители, които не са пререгистрирали профила си в Моята Fibank няма да бъде активен.
Предоставяме Ви възможност да създадете нов персонален потребителски достъп, чрез който ще можете да се възползвате от пълната функционалност на обновената през 2017 г. платформа за електронно банкиране My Fibank.

Банкирайте от всяка точка на света - 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата

Нови функционалности в системата Моята Fibank

Клиентите физически лица вече могат да:

 • извършват преводи между собствени сметки във Fibank, като потвърждаването на операциите става само чрез паролата за вход, без да се изисква КЕП или Токен устройство.

Какво е Моята Fibank?

Електронното банкиране Моята Fibank е услуга, чрез която удобно и лесно управлявате личните или фирмените финанси от разстояние. С единната платформа Моята Fibank извършвате банкови операции директно от своя компютър, смартфон или друго мобилно устройство с интернет връзка при високо ниво на сигурност.

С Моята Fibank можете да:

 • нареждате всички видове преводи с до 50% по-ниски такси от стандартните такси и комисиони на банката;
 • плащате битови сметки и данъци към Столична община от регистрацията си като физическо лице;
 • нареждате преводи от файл и периодични преводи;
 • откривате и закривате разплащателни сметки и депозити в левове и чуждестранна валута;
 • договаряте преференциален валутен курс и закупувате валута;
 • следите салда и движения по разплащателни сметки и депозити в реално време;
 • получавате информация за плащанията с карти още преди те да бъдат осчетоводени (картови авторизации);
 • следите месечните си извлечения по кредитни карти онлайн;
 • получавате извлеченията по кредитни карти и отчетите по разплащателни сметки по имейл;
 • се регистрирате за услугата "3D Сигурност на карта";
 • експортирате данните от Вашите извлечения в различни формати - еxcel, pdf или html с цел по-лесна обработка на данните;
 • юридическите лица могат да извършват масови преводи.

Условията, които Ви предлагаме:

 • регистрация и поддръжка на услугата без такса;
 • достъп до системата само с парола и потребителско име*;
 • плащане на битови сметки и данъци към Столична община само с парола и без такса;
 • онлайн справки и следене на сметки - без такса.

* За гарантиране на по-висока степен на защита на информацията препоръчваме да ползвате по-сложни пароли за достъп.

Средства за подпис:

За извършване на активни банкови операции през Моята Fibank е необходимо да използвате едно от посочените по-долу средства за подпис, в зависимост от Вашите лични предпочитания:

Нива на лимити за операции:

Нивата на лимити са максималните суми, до които всеки един клиент може да извършва трансакции през Моята Fibank. Нивата за лимити са валидни за клиентите физически лица и са, както следва:

 • дневен лимит в размер на 40 000 лв. или равностойността им в друга валута;
 • седмичен лимит на сметка за изпълнение на платежни операции в размер на 50 000 лв. или равностойността им в друга валута.

Всеки един клиент физическо лице, който желае да извършва платежни операции при лимити, различни от определените от Банката, може да ги промени, като подаде лично молба в клон на Fibank и сам определи свои лични лимити за платежни операции.

SMS известяване:

Всички клиенти на Моята Fibank – физически и юридически лица, получават автоматично безплатнo SMS съобщение за всеки техен превод, извършен през Моята Fibank.

В случай че не желаете да се възползвате от тази възможност на услугата, можете да заявите отказ от получаване на SMS известия, като подадете лично искане в клон на Fibank.

Полезно е да знаете:

Във връзка с избора на мобилен оператор за роуминг е възможно e да не получите SMS съобщение, в случай че пътувате в чужбина в страна извън Европейския съюз или САЩ.

С мобилното приложение My Fibank Вашата банка е навсякъде с Вас - сигурно и удобно

Мобилно приложение "My Fibank"

С него бързо и лесно можете да проверявате наличностите по сметките си, да извършвате преводи в реално време, да получавате актуална информация за Вашите кредитни и дебитни карти. А ако търсите клон или банкомат на Fibank, приложението Ви насочва към най-близкия и удобен за Вас. Всичко това е реализирано със съвременен интуитивен дизайн, за да бъде лесно и удобно за Вас.

                              

 

Основни функции на приложението:

 • Потребителите (физически лица) с телефони с операционна система Android не по-малка от версия 4.4. могат да заявят онлайн през приложението дигитализиране на настояща дебитна (Teen карта включително) или кредитна карта за безконтактно плащане с NFC, без да е необходимо издаване на допълнителна карта. Дигитализираната карта представлява cloud базирана услуга, използваща технологията NFC (Near Field Communications) за безконтактни плащания от ново поколение.
 • Непълнолетни лица между 14-18 годишна възраст притежатели на teen карта могат да се възползват от мобилното приложение, за да нареждат преводи между собствените си сметки (разплащателна и Smart teen сметка).
 • Биометрични данни - пръстов отпечатък или лицево разпознаване (само за iOS), като средство за достъп и идентификация.
 • Заплащане на задължения по комунални услуги за потребители физически лица.
 • Възможност да извършвате преводи в страната и в чужбина само с един клик. Интуитивната система за разплащания Ви води от началото на операцията до нейното успешно приключване. За да бъде банкирането още по-бързо и лесно, имате възможност да използвате шаблони към Вашите плащания. Само с един клик можете да копирате и да нареждате преводи.
 • Получавате пълен и подробен отчет за Вашите сметки - проверете наличността, сумите на получените и наредените преводи, датите на откриване и др. Погрижили сме се всички справки да бъдат представени визуално с удобни графики.
 • Винаги сте информирани за своите депозити - чрез приложението лесно можете да разберете натрупаната до момента лихва, да проверите датата на падеж и дните, оставащи до падежа.
 • Управлявате лесно своите кредитни и дебитни карти - следите всички плащания, направени с тях, с какви средства разполагате по картовите сметки, какъв е усвоеният кредитен лимит по Вашите кредитни карти и др. Можете да погасявате дължимите суми по кредитните си карти само с едно натискане на бутона. Имате възможност и сами да определяте и променяте лимитите за трансакции по Вашите карти без да посещавате офис на банката. Лимитите влизат в сила веднага, след като са зададени, а услугата по промяна е без такса.
 • Бързо откривате клоновете и банкоматите на Fibank чрез картата в приложението - ориентирайте се лесно кои са най-близките ни клонове и банкомати, вижте работното им време и контакти, използвайте и Maps, за да стигнете най-бързо до тях. За Ваше удобство сме приложили актуални снимки на нашите клонове и офиси.
 • Информация за валутни курсове - следите в реално време "курс купува" и "курс продава" на Fibank за валутите, с които работи банката.
 • Новини - най-новото за продукти, промоции, публикации в блога на банката и въобще всичко, което е важно за Вас.
 • Промоции - тук първо за потребителите на приложението ще публикуваме актуална информация за нови продукти и услуги или за актуални промоции. Следвайте ни, за да сте информирани преди всички.
 • Можете да изберете настройки, чрез които работата Ви с приложението ще бъде още по-удобна и приятна. За повече информация - разгледайте своя профил в приложението и меню "Настройки".

Не сме забравили и Вашата сигурност.

Имате различни възможности да изберете лимити на операциите и настройки за сигурност като продължителност на сесията, промяна на вида банкиране и други.

От настройките на приложението можете да изберете:

 • Политика за потвърждаване на активните операции:

- всички операции с Token устройство;
-операциите до определените лимити за приложението с парола за вход и/или биометрични данни.

 • Политика за достъпване:

- с потребителско име и парола за вход и/или биометрични данни;
- с потребителско име и Token устройство.

 • Продължителността на валидност на сесията в приложението. Не се препоръчва използване на неоснователно дълга сесия.

Нива на лимити за операции:

Нивата на лимити са максималните суми, до които можете да извършвате трансакции през мобилното приложение, без потвърждаване с Token устройство. При регистрация за Моята Fibank автоматично се прилага най-ниското ниво - "Ниво А", след регистриране на мобилното устройство.

Лимити на "Ниво А":

 • седмичен - 1 000 валутни единици;
 • дневен - 500 валутни единици;
 • на операция - 100 валутни единици.

Промяна към по-високо ниво е възможна с подаване на "Искане за промяна на регистрация в Моята Fibank". Това може да бъде направено чрез Моята Fibank от меню "Настройки" - "Мобилно приложение Му Fibank" или в клон на Fibank.

Поддържани операционни системи:

Приложението е достъпно за iOS и Android, при задължителни минимални изисквания към версията, определени от разработчиците (Банката).
Към момента минималните изисквания са: Android OS v.4.4 и iOS 7.0

Ползватели на приложението могат да бъдат:

 • за преводи (активно банкиране) - български и чуждестранни физически лица над 18 години;
 • за справки (пасивно банкиране) - български и чуждестранни физически лица над 18 години и юридически лица;
 • пълномощници на физически и /или юридически лица.

Мобилното приложение "My Fibank" е достъпно за свободно (безплатно) изтегляне от каталога с приложения, поддържан от съответната операционна система (към момента Google Play и AppStore).

Свали го от Google Play

За да ползвате Моята Fibank, е необходимо да се регистрирате като потребител по един от следните начини:

1. онлайн регистрация:

 • регистрация и потвърждение изцяло онлайн на https://my.fibank.bg за физически лица, притежатели на дебитна или кредитна карта, издадена от Fibank на тяхно име;
 • онлайн заявка с потвърждаване в офис - можете да направите онлайн заявка за регистрация на адрес https://my.fibank.bg, след което е необходимо да я потвърдите в най-удобния за Вас клон на Fibank.

2. на място в клона на Fibank

Забележка: Ако вече имате съществуващо потребителско име, можете да получите достъп до други регистрации, за които сте пълномощник, с подписване на документ в банков офис.

Повече информация за процеса на регистрация може да намерите в помощното меню на сайта https://my.fibank.bg.

 

Регистриране на мобилно устройство в мобилно приложение My Fibank:

За да се възползвате от пълните възможности на мобилното приложение, е необходимо да регистрирате своето мобилно устройство. 

При първи вход в приложението от ново мобилно устройство се генерира уникален номер за устройството.

Можете да регистрирате и деактивирате мобилните си устройства по един от следните начини:

 • през мобилното приложение Му Fibank от меню "Авторизация устройства" чрез Вашето Token устройство от Fibank;
 • онлайн през Моята Fibank от меню "Настройки" - "Мобилно приложение Му Fibank" чрез Вашия КЕП (Квалифициран електронен подпис) или Token устройство от Fibank; 
 • в клон на банката.

 

 

 

Свали го от Google Play

Искания:

Пълномощни:

 • за физически лица:

 

 • за юридически лица:

 

Общи условия:

Тарифа за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка