назад

Безконтактни кредитни карти Visa payWave и Mastercard PayPass

 

MasterCard PayPass Visa payWave Classic

Какво представляват безконтактните кредитни карти?

Те надграждат възможностите на традиционните картови продукти с възможността за бързи и сигурни безконтактни плащания. Със своята Mastercard PayPass и Visa payWave можете да платите с едно докосване на картата до подходящото ПОС устройство.
Те са особено удобни, когато:

 • бързате и правите покупка за малки суми;
 • искате да разполагате с точната сума за плащане, без да се налага да търсите монети или да изчаквате ресто;
 • желаете да контролирате ежедневните си плащания, които обичайно правите в брой, за да управлявате много по-лесно и точно личните си финанси.

Как плащам с Mastercard PayPass и Visa payWave?

Mastercard PayPass и Visa payWave Classic не променят начина, по който плащате в търговските обекти и в интернет и теглите средства на банкомат. Благодарение на новите технологии Вие вече можете да плащате и без да поставяте картата в ПОС устройството. Ако то е означено с логото PayPass или payWave, е достатъчно само да доближите картата до него. Щом чуете продължителния звуков сигнал, отнемащото секунди, плащане е минало успешно.
Когато сумата на покупката Ви е на минимална стойност, плащането се осъществява светкавично, без да въвеждате ПИН код. Ако сте регистрирани за услугата „SMS известия за плащания с карта", е възможно да не получите SMS известия за подобни операции, тъй като те могат да минат и без свързване с Картовия център на банката. Всяко безконтактно плащане на по-голяма стойност също е много бързо, но става с въвеждане на ПИН код. Ако сте регистрирани за „SMS известия", ще получите съобщение за всички такива трансакции.

Как да се чувствам безопасно с Mastercard PayPass и Visa payWave Classic?

За да се чувствате сигурно и спокойни със своята Mastercard PayPass или Visa payWave Classic, ние Ви препоръчваме:

 • да поставяте внимателно картата в близост до четящото устройство;
 • по време на плащането картата да остава единствено във Вашите ръце, не е необходимо да я давате на продавача;
 • да проверите сумата, която е изписана на бележката от ПОС устройството.

В какви обекти мога да плащам с Mastercard PayPass и Visa payWave Classic?

С Mastercard PayPass и Visa payWave Classic можете да плащате навсякъде в България и по света, както и досега. Безконтактните плащания са възможни на ПОС терминали, означени с логото PayPass и payWave. Такива ПОС терминали обичайно има в кафенета, ресторанти за бързо хранене, бензиностанции, аптеки и магазини.


Кандидатствайте сега

Параметри на безконтактни кредитни карти:

видове кредитни карти: MasterCard PayPass, Visa payWave Classic
валута на сметката левове, евро, щатски долари, британски лири за Visa payWave
лихвeни условия

 

плащане при търговец чрез ПОС устройство съгласно Лихвен бюлетин на Fibank
теглене в брой от банкомат (АТМ) съгласно Лихвен бюлетин на Fibank
гратисен период до 45 дни
обезпечение без обезпечение
кредитен лимит максимален размер до 50 000 лв. или равностойност в евро или щатски долари и се определя по индивидуална оценка на кредитоспособност
срок на валидност 5 години с възможност за автоматично подновяване
такса за годишна поддръжка съгласно Тарифа на Fibank
срок за издаване на картата до 3 работни дни за гр. София и до 5 работни дни за останалата част на страната, след получено телефонно потвърждение от кредитен специалист на Банката
Застраховка "FiHealth Протект" възможност да сключите застраховка „FiHealth Протект", която е безплатна за първата година и се предлага от „FiHealth Застраховане" специално за клиенти на Fibank с кредитни карти.

 

 

Допълнителна информация:

Безплатна застраховка при пътуване в чужбина от Дженерали Застраховане АД

При плащане в чужбина с кредитна карта от Fibank, закупуване на туристически пакет или заплащане на нощувка в хотел, самолетен билет, наемане на автомобил или друга услуга, свързана с пътуване или каквато и да покупка, направена извън границите на България, Вие получавате безплатно "Медицинска пътническа застраховка" с покритие до 15 000 щ.д. по 19 вида застрахователни събития.

 

Застраховка "FiHealth протект" - допълнителна финансова защита за Вас и близките Ви.

Погасяване на дължимите суми

Можете да погасявате своите задължения изцяло или частично.
При частично погасяване плащате минимум 3% от общата дължима сума по кредита, но не по-малко от 10 лева или пълното задължение, ако е по-малко от 10 лева.

Срок на погасяване

До всяко 5-то число на месеца (ако е неработен ден, дата на падеж е първият следващ работен ден), следващ отчетния период, можете да погасите задълженията си частично или изцяло.

Гратисен лихвен период

При пълно погасяване на общата дължима сума в рамките на гратисния период (до падеж) не дължите лихви на Банката.

Разнообразни възможности за погасяване на задълженията по кредитната Ви карта

Месечно извлечение

Всеки месец след 20-о число Вие получавате извлечение за изтеклия отчетен период с информация за:

 • дължимите суми за операции с картата;
 • дължими лихви, такси и комисиони;
 • минималната погасителна вноска и другите изискуеми суми;
 • датата, до която трябва да погасите задълженията;

Можете да кандидатствате за издаване на кредитна карта от Fibank по един от следните начини:

 • като подадете онлайн искане;
 • с едно обаждане на телефон *bank (*2265) и наш служител ще Ви съдейства с попълването на заявката;
 • на място в клон на Fibank.

След обработване на Вашето искане за кредитна карта, до 3 работни дни за гр. София и до 5 работни дни за страната, Вие ще получите картата си в предварително избран от Вас клон на Fibank.

Подновяване на револвиращи кредитни карти:

 • подновяване поради изтичане на срока на валидност на кредитната карта:

Срокът на валидност на кредитната карта* е 5 години и тя се подновява автоматично след изтичане на този срок. Можете да получите своята преиздадена кредитна карта след 20-то число на месеца, в който изтича, от банковия клон, в който първоначално сте попълнили искането за издаване.

* Върху лицевата страна на Вашата карта можете да видите релефно обозначените цифри, показващи срока на валидност на картата, в следния формат: VALID 04/20 THRU, където първите две цифри показват месеца, а вторите две – годината. Това означава, че в показания пример картата е валидна до края на месец април 2020 г.

 • преиздаване на карта поради кражба, загуба, забравен ПИН код или друга причина:

Ако Вашата карта бъде открадната, изгубена, забравите своя ПИН код или някаква друга причина налага нейното преиздаване, е необходимо да посетите клон на Банката и да представите документ за самоличност. Преиздаването на картата се таксува по Тарифата на Fibank.

 

Тарифа за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка

Програма YES

 

Като притежавате кредитна карта MasterCard YES, MasterCard PayPass или дебитна карта Debit MasterCard, Maestro PayPass, Вие автоматично участвате в програмата за лоялност YES. http://yes.fibank.bg/

 

Програмата включва широка партньорска мрежа от търговци в цялата страна.

Всеки път, когато плащате с Вашата карта при участващите в програмата търговци, Вие автоматично събирате бонус точки. Натрупаните бонус точки можете да усвоите при следващо плащане, в който и да е от обектите в партньорската мрежа.

Програма Cashback

В програмата Cashback участват автоматично всички притежатели на револвираща кредитна карта от Fibank.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че от 19.09.2015 г. натрупаните бонус точки от програма "Cashback" (включително и натрупаните до момента) ще се изчисляват вече в съотношение 0.50 лв. за всеки 100 натрупани cashback точки.


Описание на програмата:

 • при плащане с кредитната карта в търговски обект в България или в чужбина Вие получавате по една cashback точкa за всеки похарчен 1 лев;
 • за всеки 100 натрупани cashback точки можете да получите 0.50 лева обратно в картовата си сметка;
 • точките се натрупват на 6-месечни периоди;
 • минималната натрупана сума от покупки при търговци, която е необходима, за да получите обратно стойността на cashback точките, е 2 000 лв. за 6-месечен период;
 • ако в края на всеки 6-месечен период сте натрупали над 2000 cashback точки, сметката Ви се заверява със сума, съответстваща на натрупаните точки. Например: при похарчени 3 565 лева получавате 17.83 лв. по своята картова сметка;
 • cashback точки не се прехвърлят от един 6-месечен период към друг;
 • 6-месечният период започва да тече от датата на издаване на кредитната карта;
 • при блокиране на картата поради забавени плащания, губите натрупаните до момента cashback точки, като до края на остатъка от 6-месечния период имате възможност отново да натрупвате точки;
 • можете да се информирате за натрупаните cashback точки в месечните си извлечения или в клоновете на Банката;
 • клиентите с допълнителни кредитни карти натрупат собствени cashback точки и трябва да направят отделен оборот от 2000 лв., като заверените cashback точки се появяват в сметката на основния картодържател.

Важна информация:

Услугата "Захранване на микросметка" (наименованието е примерно) от револвираща кредитна карта на портали като www.ePay.bg, www.eBg.bg и www.moneybookers.com (изброяването не е изчерпателно), при които се извършват трансакции на прехвърляне на средства (включително прехвърляне на средства на банкомат), както и всички сайтове за залагания, и трансакции, с които се прехвърлят средства, без трансакциите да се обработват като покупка на стока или услуга при търговец, не натрупват бонус точки в програма CashBack. При спор между страните Fibank има правото да изисква, като доказателство за спазване условията на програмата представянето от Оправомощения ползвател на картата, на фактура или документ за извършена покупка на стока или услуга.