Дебитна карта V PAY

V PAY е международна дебитна карта, която осигурява още по-голяма безопасност и сигурност на Вашите плащания, гарантирани от новия международен стандарт за безопасност на платежните карти – технологията "чип и ПИН”, който се въвежда в цяла Европа.

Заяви онлайн

Дебитните карти с логото V PAY се издават без изискване за минимален неснижим остатък и с тях можете да извършвате трансакции на банкомат или на ПОС терминално устройство с въведен EMV (чип) стандарт.

Операциите, който можете да извършвате с картите V PAY, са:

 • да пазарувате и да се разплащате в ресторанти, хотели, магазини и др. търговски обекти в България и чужбина;
 • да теглите пари от банкомат навсякъде в България и Европа, където е въведен EMV (чип) стандартът;
 • да извършвате преводи;
 • да издавате допълнителни дебитни карти към основната.

ВАЖНО:

 • V PAY е продукт, разработен изцяло за европейския пазар. За плащане и теглене извън Европа използвайте останалите картови продукти на Първа инвестиционна банка.
 • към настоящия момент разплащанията в интернет не са характеристика на дебитна карта V PAY.

Защо V PAY?

Широко разпространение
Картите с логото V PAY се приемат в цяла Европа в над 5 млн. ПОС терминала и 265 000 банкомата, като обектите и търговците, приемащи този тип карти, непрекъснато се увеличават.

Максимална защита
Картата V PAY съдържа информация за картодържателя и картата единствено върху чипа. На магнитната лента на гърба на картата няма информация, която да може да бъде копирана или фалшифицирана. По този начин чрез ползването единствено на най-новата технология "чип и ПИН” се постига двойна защита за картата: чипът защитава данните и изключва възможността от неоторизиран достъп до средствата, а идентификацията чрез ПИН код при теглене на банкноти и заплащане на търговци свежда рискът от измами до минимум.

Международен стандарт
Картите с логото V PAY могат да се използват във всички търговски обекти и банкомати в цяла Европа и навсякъде и винаги те се приемат по един и същ сигурен начин.

Защо да изберете дебитна картата V PAY от Fibank?

 • сигурност на трансакциите - без данни върху магнитната лента;
 • безплатно издаване  на картата;
 • без такса при плащане на ПОС терминал в България;
 • възможност да изберете валутата на своята картова сметка - Вие можете да изберете валутата на своята сметка според доходите си или преобладаващата зона на пътуванията Ви;
 • възможност да ползвате V PAY като кредитна карта - ако получавате месечните си доходи по сметка в лева на Вашата карта V PAY, Fibank може да Ви отпусне овърдрафт до 5 Ваши нетни работни заплати. Това ще Ви позволи да ползвате суми на кредит от Банката срещу единственото обезпечение - Вашите бъдещи доходи.

Параметри на картата:

 

валута на сметката

лева, евро, щатски долари, британски лири и швейцарски франкове

срок на валидност

5 години

лихва по картова сметка

съгласно Лихвен бюлетин на Fibank

видове карти

 • основна - издава се на физическо лице, титуляр на сметка;

 • допълнителна- издава се по наредждане на титуляря на основната сметка и от нея могат да се възползват близки или членове на семейството на титуляря.

 

 

Първа инвестиционна банка ИЗДАВА БЕЗПЛАТНО международна дебитна карта V PAY.

Можете да кандидатствате за издаване на карта по един от следните начини:

 • като подадете онлайн заявка;
 • с едно обаждане на телефон *bank (*2265) и наш служител ще Ви съдейства с попълването на заявката;
 • на място в клона на Fibank.

След обработване на Вашето искане за дебитна карта до 5 работни дни Вие ще получите картата си и запечатан плик с ПИН код в предварително избран от Вас клон на Fibank.

Подновяване на дебитна карта V PAY:

Срокът на валидност на дебитната карта V PAY от Fibank е 5 години.

Върху лицевата страна на Вашата карта можете да видите релефно обозначените цифри, показващи срока, до който тя е валидна, в следния формат:

VALID 04/20
THRU
Първите две цифри показват месеца, а вторите две – годината. Това означава, че в показания пример картата е валидна до края на месец април 2020 г.

След изтичане на срока на нейната валидност същата ще бъде автоматично подновена и налична след 20-о число на месеца, в който изтича и изпратена за получаване в клона-издател.

Ако Вашата карта бъде открадната, изгубена, забравите своя ПИН код или някаква друга причина налага нейното преиздаване, е необходимо да посетите клон на Банката и да представите документ за самоличност.

 

Тарифа за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка

Предлагаме Ви още: