Онлайн искане

Кратка инструкция за попълване на онлайн искането

1. Формата е съставена от няколко раздела. Първоначално се извежда само първият раздел.

2. В зависимост от етапа и начина на попълване в долната част на формата се извеждат бутони за управлениято й:
2.1. Бутон "Разгръщане на формата" или бутон "Свиване на формата" (позиционират се долу по средата). "Кликване" върху бутон "Разгръщане на формата" предизвиква извеждане на всички раздели (т.е. на цялата форма) и долу по средата се появява бутон "Свиване на формата". "Кликване" върху бутон "Свиване на формата" връща на екрана раздела, от който е извършено разгръщането на формата, като долу по средата се появява бутон "Разгръщане на формата".
2.2. Бутон "Предишен раздел" (позициониран долу вляво). Не се извежда при разгърната форма. "Кликването" върху него връща предишния раздел.
2.3. Бутон "Следващ раздел" (позициониран долу вдясно). Появява се при неразгърната (свита) форма, когато всички полета в текущия раздел са попълнени правилно. "Кликването" върху него извежда следващия раздел.

3. Индикация за правилното попълване на дадено поле е оцветяването му в бледозелено със зелен бордер.

4. При разгърната форма попълване на полета в даден раздел е възможно само когато всички полета в предишния раздел са попълнени правилно.

5. Когато в дадено поле се изисква въвеждане само на цифри (само на кирилица, само на латиница), опитът за въвеждане на символ, различен от изискваните, не предизвиква никакъв резултат.

Уважаеми клиенти,
Разплащателните сметки, които се откриват за обслужване на дебитни карти, издадени по искане, прието от уебсайта или Контакт центъра на Fibank, се водят към Fibank – Централа. За валута на сметката може да изберете български лева, евро, щатски долари, швейцарски франкове или британски лири.

Предишен раздел Разгръщане на формата Следващ раздел

Искане за дебитна карта

До Първа инвестиционна банка Град Клон
Избор на карта
Щракнете веднъж, за да прелистите и два пъти, за да изберете дебитна карта

Debit MasterCard

Debit MasterCard - карта без граници. С нея плащате в търговски обекти, които обичайно изискват плащания с кредитна карта - интернет, покупка на самолетни билети, резервация на хотели, рент-а-кар и др.

VISA Electron payWave

Притежаването на тази карта Ви дава възможност да ползвате иновативната технология за безконтактни плащания.

V PAY

V PAY е международна дебитна карта, която осигурява още по-голяма безопасност и сигурност на Вашите плащания, гарантирани от новия международен стандарт за безопасност на платежните карти – технологията "чип и ПИН”, който се въвежда в цяла Европа.


 
Валута

Оправомощен ползвател

Имена ЕГН
Документ за самоличност
No: издаден на издаден от
Имена на оправомощения ползвател по документ за самоличност*, написани на латиница по начин, по който желаете да се отпечатат върху картата (до 20 символа)
* При промяна в имената следва да подадете искане за преиздаване на картата.

Контактна информация

Постоянен адрес

пощенски код

населено място
област, квартал, улица, No, блок, вход, етаж, апартамент
Телефони и e-mail
Домашен телефон
Служебен телефон
Мобилен телефон
e-mail
@
Debit MasterCard