назад

Промоционална кредитна Visa от Fibank

Кредитна карта Visa от Fibank с промоционални условия

Заявете кредитна карта Visa от Fibank до 31.12.2019 г. и се възползвайте от промоционалните условия:

  • без такса годишна поддръжка за първите 12 месеца;
  • 50% по-ниска лихва* за трансакции извършени до 19.01.2020 г. включително.

В допълнение, всяка кредитна карта от Fibank получава:

  • Кешбек при всяка покупка в търговски обект в размер на 0,5% при достигнат оборот от 2 000 лв. за 6-месечен период;
  • Застраховка при пътуване в чужбина за целия срок на договора и застраховка „Злополука" за първата година от FiHealth, за сметка на банката;
  • Още предимства, с които може да се запознаете тук.

Кандидатствайте сега
Заповядайте в наш клон
Обадете ни се
на телефон *bank (*2265)

*Фиксирана годишна лихва за трансакции до 19.01.2020 г. включително - 8% за ПОС трансакции и 9% за теглене в брой; След посочения период фиксирана годишна лихва - 16% за ПОС трансакции и 18% за теглене в брой.

Пример за ГПР без отчитане на промоционалната лихва: 17,48%, при разрешен кредитен лимит в размер на 3000 лв., за срок от 12 месеца, месечно заплащане на минимална погасителна вноска в размер на 3% от сумата за погасяване (но не по-малко от 10 лв.) и при следните допускания: сумата е усвоена изцяло чрез терминално устройство ПОС, при годишен фиксиран лихвен процент 16% и без такса за поддръжка на картата за първата година, общо дължима сума в размер на 3486,67 лв.
След изтичане на промоционалния период и продължаване на срока на договора, се прилага стандартна фиксирана годишна лихва в размер на 16 % за ПОС трансакции и 18 % за трансакции в брой.

**0,5% кеш бек при достигнат оборот от 2000 лева при търговци за 6 месеца, който се изплаща при редовно обслужвани задължения.

Промоционалните условия са валидни за новоиздадени кредитни карти VISA на физически лица заявени в периода от 05.03 до 31.12.2019 г., включително.

Правила на кампания „Промоция с кредитни карти Visa" от Fibank

1. Организатор: „Първа инвестиционна банка" АД (Fibank)
2. Участници в Промоцията:
2.1. В промоционалната кампания могат да участват всички дееспособни физически лица, които в периода на промоцията са подадали искане за издаване на кредитна карта VISA от Fibank от посочените в т.4.1 и са одобрени от Банката.

3. Период на Промоцията:

  • начало на промоцията: 05.03.2019 г.
  • край на промоцията: 31.12.2019 г., включително.

4. Механизъм на Промоцията:
4.1. Всеки клиент, който в периода на промоцията е подал искане за издаване на кредитна карта Visa - Класик payWave, Visa - Златна и Visa -Платинена, одобрен е, и е получил своята карта, ще може да я използва при следните промоционални условия:

  • без такса за поддръжка на картата за първите 12 месеца от издаването на картата.
  • 50 % по-ниска лихва* за трансакции извършени до 19.01.2020 г. включително;

*Фиксирана промоционална годишна лихва за трансакции извършени до 19.01.2020 г. включително - 8 % за ПОС трансакции и 9 % за теглене в брой; След изтичане на промоционалния период фиксирана годишна лихва в размер на 16% при плащане чрез ПОС и фиксирана годишна лихва в размер на 18% за теглене на пари в брой.

4.2. Промоционалните условия важат за кредитни карти от посочените в т.4.1 по-горе заявени в срока на промоцията.
4.3. При наличие на вече издадена кредитна карта от Fibank промоционалните условия важат само за картата, издадена в периода на промоцията, при условие че до 31.12.2019 г. клиентът запази притежаваната на негово име кредитна карта от Fibank и сметка към нея от Fibank и не я закрие.
4.4. Банката има право да прекрати промоционалните условия по карта на клиент, който просрочи плащанията си повече от 30 (тридесет) дни, от датата на падежа на всяко дължимо плащане към Банката, съгласно договора за издаване на карта.
4.5. Размерът на приложимите за картата такси се определя от вида на картата, съгласно действащата към датата на подписване на договора тарифа на Банката.
4.6. Клиентите, чиито искания за издаване на карта са одобрени, могат да се възползват от възможността за сключване на застраховка „FiHealth Протект", ако отговарят на изискванията на Застрахователя. Застраховка „FiHealth Протект" се активира само след дадено изрично писмено съгласие на клиента.
Застраховката покрива следните застрахователни събития: смърт в резултат на злополука; трайно намалена работоспособност (над 70%) в резултат на злополука; 50 лева на ден болничен престой в резултат на злополука. Застрахователната сума за първите два риска е 5 000 лв. След първата година застраховката се заплаща по 2.50 лв. на месец чрез автоматично плащане от кредитната карта.

5. Допълнителни разпоредби.
5.1. Организаторът не е отговорен за ситуации, в които клиенти нямат възможност да участват в промоцията, когато тази невъзможност е извън контрола на Организатора и неговите подизпълнители.
Тези обстоятелства също могат да се дължат на форсмажорни обстоятелства, които да повлияят на процедурата и изпълнението на промоцията (като решения на институциите, състояние на война, природни бедствия и други). Участниците също така се съгласяват с решенията на Организатора относно периода на провеждане на промоционалната кампания и други промени, свързани с изпълнението на активността на участниците.

6. Данни
6.1. С предоставяне на данните за издаване на кредитна карта се счита, че участникът заявява съгласието си за участие в промоционалната кампания, приема условията на настоящите Правила, както и дава съгласието си данните му да бъдат обработвани от Организатора за целите на провеждане на промоционалната кампания, при условията на договора и предварителна информация относно обработване на лични данни съгласно чл.13 и чл.14 от Регламент (ЕС) 2016/679, която Организаторът осигурява на разположение в банковите салони и на интернет страницата си на адрес www.fibank.bg.

 

Актуални оферти