Кредит "КЕШ+"

Кредит "КЕШ+” е потребителски кредит, обезпечен със залог на паричните средства, депозирани във Fibank.

С него получавате:

  • допълнителни средства, необходими Ви за покриване на текущи нужди;
  • без комисиона за предсрочно погасяване на кредита;
  • изплащане на кредита на равни месечни вноски/съгласно погасителен план/овърдрафт.

Параметри на кредита:

валута на кредита лева, евро
срок за погасяване без ограничение
обезпечение Залог на парични средства по банкова сметка във Fibank
лихвен процент мин. 2 пункта надбавка + годишният лихвения процент по заложените средства
размер без ограничение
такса за предварително проучване и  разглеждане на документи 30 лева
комисиона за отпускане не се дължи
комисиона за предсрочно погасяване не се дължи

 

Можете да се свържете с нашите кредитни специалисти през формата за кредитоискатели, за да се запознаете подробно с условията на търсения от Вас кредит.

За кредит "КЕШ+" може да кандидатствате, ако:

  • сте дееспособно физическо лице;

В случай че отговаряте на тези изисквания и желаете да кандидатствате за кредит е необходимо:

  1. В избран от Вас клон на Fibank да попълните "Искане за отпускане на кредит" и да приложите към него документите, посочени във формуляра или допълнително поискани от кредитния специалист;
  2. Да заплатите таксата за разглеждане на документите при тяхното депозиране;
  3. В случай че искането е одобрено, се сключва договор за кредит и договор за залог на паричните средства и  сумата по кредита се усвоява еднократно до срока, посочен в договора за кредит.

За кредит "КЕШ+" можете да кандидатствате при улеснена процедура, с минимум изисквани документи:

 

Тарифа за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка

Предлагаме Ви още:От блога на Fibank