Кредит за покупка на земеделска земя

Кредит за покупка на селскостопанска земя.

Параметри на кредита:

 

размер:
 • до 70% от стойността на закупуваните земеделски земи, когато те са единствено обезпечение по кредита;
 • при предоставяне на допълнително обезпечение инвестицията на клиента в закупуване на земеделска земя може да бъде финансирана изцяло с кредитни средства.
валута: лева, евро
срок:

до 15 години

лихва: по договаряне
гратисен период: договаря се индивидуално за всяка отделна сделка
начин на погасяване:
 • анюитетни вноски;
 • равни вноски по главницата;
 • индивидуален погасителен план.
обезпечение: първа по ред ипотека за закупените със средства от кредита земеделски земи, както и всички допустими от Закона други обезпечения.

 

 

І. Процедура за кандидатстване:

За да Ви бъде отпуснат кредит от Fibank, кредитните специалисти на банката разработват индивидуална оферта, съобразена със специфичните потребности, кредитна история и принцип на работа във Вашата фирма.

За нас ще бъде удоволствие да Ви помогнем да намерите оптималното решение на Вашите бизнес потребности.

За да отправите запитване за кредит, можете да се свържете с кредитните специалисти на Банката по един от следните начини:

 • за София: тел.: (02) 800 2915, (02) 942 6601, (02) 800 2876, (02) 800 2027;
 • за страната: потърсете кредитните специалисти в клоновете на Fibank в страната;
 • отправете запитване на имейл: sme@fibank.bg

ІІ. Необходими документи:

 • искане за кредит (по образец на Fibank);
 • декларация за свързаност с други лица (по образец на Fibank);
 • декларация за семейно и имуществено състояние (по образец на Fibank);
 • финансови отчети;
 • копие от регистрацията на кредитоискателя като земеделски производител;
 • удостоверение от органа по приходите за липса/наличие на задължение (по чл. 87, ал. 6 от ДОПК);
 • други документи по преценка на Банката.

Тарифа за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка