назад

Кредит за газификация на домакинствата

Кредит за газификация на домакинствата

До 20% безвъзмездна помощ от стойността на проектите за подмяна на отоплителните инсталации на домакинствата с такива, захранвани с природен газ

От проект „Мерки за енергийна ефективност при крайни потребители на природен газ чрез газоразпределителните дружества в Българи" (проект DESIREE GAS)

Желаете ли да:

 • плащате по-малко разходи за домакинството;
 • подобрите енергийна ефективност на дома си;
 • ползвате екологично чист източник на енергия.

Кредит за газификация на домакинствата от Fibank Ви предлага възможност да направите енергоспестяващи подобрения във Вашето жилище.

А с програма DESIREE GAS и да получите безвъзмездна финансова помощ до 20% от стойността на общите допустими разходи по проекта Ви.

За какво можете да ползвате „Кредит за газификация на домакинствата" от Fibank?

 • подмяна на съществуващата отоплителна инсталация с високоефективни газови котли и други вътрешни газови отоплителни инсталации и уреди

Защо „Кредит за газификация на домакинствата" от Fibank?

• Атрактивна фиксирана лихва;
• Без допълнителни такси за усвоява и обслужване на кредита - плащате само 50 лева за разглеждане на документите;
• Не се изисква поръчител или друго обезпечение;
• Възможност за 12-месечен гратисен период по главницата.

Параметри на „Кредит за газификация на домакинствата" от Fibank

валута левове и евро
срок до 10 години
лихва 6.3% фиксирана годишна лихва за първите 6 години от срока на кредита
7% фиксирана годишна лихва за останалия период на кредита
цел на кредита газификация
обезпечение без обезпечение
гратисен период по главница до 12 месеца - през този период плащате само лихвата по кредита
такса за разглеждане на документи 50 лева
еднократна комисиона за отпускане не се дължи
комисиона при предсрочно погасяване не се дължи
ГПР 6,80 %, изчислен при размер на кредита 10 000 лева,срок на погасяване 120 месеца, при годишен фиксиран лихвен процент 6,3 % за първите 6 години и годишен фиксиран лихвен процент 7% за останалия срок на кредита. В ГПР е включен разходът за такса за разглеждане на документи, която се изисква и е за сметка на Кредитоискателя.

Кой може да кандидатства за „Кредит за газификация на домакинствата"?

Можете да кандидатствате за „Кредит за газификация на домакинствата", ако сте:

 • собственици на имот с жилищно предназначение;
 • имотът Ви се намира в район/община със съществуваща газоразпределителна мрежа;
 • желаете да преминете към ползването на природен газ от друг вид енергиен източник.

Допълнителна информация:

 • Проект „Мерки за енергийна ефективност при крайни потребители на природен газ чрез газоразпределителните дружества в Българи" (проект DESIREE GAS) се финансира от Международен фонд „Козлодуй" (МФК), управляван от Европейската банка за възстановяване и развитие. МФК се финансира от Европейския съюз и следните донори: Австрия, Белгия, Холандия, Дания, Франция, Гърция, Ирландия, Испания, Швейцария и Обединеното кралство.
 • Кандидатстването по проекта стартира през месец юли 2016 г. и е до изчерпване на ресурса.

Направете желаната промяна с 3 лесни стъпки:

1. Подайте заявление до местното газоразпределително дружество за присъединяване към газоразпределетелната мрежа и за безвъзмездна помощ.
2. Изберете инсталатор, който да извърши техническа инспекция на обекта и да Ви предостави оферта. След постигнато съгласие за ремонтните дейности и разходи:

 • Подписвате Споразумение за присъединяване и Договор за изграждане;
 • Консултант по проект DESIREE GAS към Министерство на енергетиката потвърждава допустимостта и пълнотата на заявленията
 • Избраният инсталатор извършва строителни работи на базата на предварително одобрен работен проект в съответствие с предоставената оферта
 • Подавате необходимите документи в банката:
  • Искане за отпускане на кредит;
  • Оферта от газоразпределителното дружество;
  • Потвърждение за допустимост от консултанта по проект " Desiree Gas" към Министерството на енергетиката

3. Платете проекта и усвоете безвъзмездната помощ
Вие заплащате проекта без стойността на безвъзмездната помощ и делегирате изплащането на безвъзмездната помощ към газоразпределителното дружество. Министерство на енергетиката потвърждава плащането на безвъзмездната помощ.

Тарифа за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка