назад

Бизнес кредит за жени предприемачи Smart Lady

Бизнес програма Smart Lady за жени предприемачи

Бизнес програма Smart Lady предлага:

атрактивна годишна лихва от 2.72% и облекчени изисквания по обезпечението на кредита;
гратисен период по време на майчинство (до 15 месеца);
дълъг период на изплащане - до 15 години за инвестиционни кредити и до 5 години за оборотни кредити;
• включена застраховка „Спокойствие с FiHealth" и VIP пакет медицинска застраховка „Здраве" от FiHealth Застраховане за сметка на Банката, които осигуряват превенция, защита и спокойствие на жените предприемачи;
бизнес пакет за ежедневно банкиране, с който се намаляват разходите Ви за ползваните банкови продукти с до 30%;
специален детски спестовен влог;
бизнес дебитна карта - Mastercard Business Debit;
кредитна карта First Lady с допълнителни възможности при ползването й;
• включена дебитна карта Mastercard за деца.

Параметри на бизнес кредит Smart Lady:

размер:
без ограничение
валута: левове, евро
срок:
 • до 180 месеца - при инвестиционни кредити
 • до 60 месеца - при финансиране за оборотни средства
лихва: лихва на бизнес програма Smart Lady от 2.72%, определена индивидуално, в зависимост от рейтинга на кредитоискателя и предлаганото обезпечение.
Лихвеният процент се формира на база СЛП* + надбавка.

*СЛП на Fibank - Лихвен процент, базиран на спестяванията.
допустими обезпечения:(поотделно или в комбинация)
 • ипотека върху недвижим имот;
 • залог върху ДМА;
 • залог върху движими вещи;
 • други.
Кредитите се предоставят с облекчени изисквания към обезпечението при възможност за включване в гаранционни схеми на НГФ.
начин на усвояване:
 • eднократно или на траншове;
 • под форма на овърдрафт.
начин на погасяване:
 • равни месечни вноски (анюитети);
 • равни вноски по главница;
 • индивидуален погасителен план;
 • овърдрафт.

В периода на майчинство и отглеждане на дете до 2 г. на дамата - управител и/или собственик на дружеството се допуска:

 • гратисен период по обслужване на главницата на кредита не повече от 15 мес.;
 • през този период комисионата за управление на кредита се намалява с 50%.
такси и комисиони: специални за бизнес програма Smart Lady

 

Бизнес програма Smart Lady предлага още:

Застраховки:
 • Застраховка „Спокойствие с FiHealth" за собственика/управителя на фирмата със застрахователно покритие в размер до 150 хил.лв.
 • VIP пакет медицинска застраховка "Здраве" с включени профилактика, извън болнична и болнична помощ.

Застраховка „Спокойствие с FiHealth" и VIP пакет "Здраве" се предлагат от „FiHealth Застраховане" специално за клиентите на бизнес програма Smart Lady. Застрахователните премии за дамата управител или собственик на дружеството са за сметка на Банката.

Бизнес пакети: Възможност да изберете подходящия за Вас бизнес пакет за ежедневно банкиране и така да намалите разходите си за ползваните банкови продукти до 30%.
Детски спестовен влог: Спестовен влог с възможност за сключване на застраховка Злополука, за удвояване на сумата на влога при настъпване на застрахователно събитие и утрояване на размера при застрахователно събитие, в резултат на ПТП.
First Lady кредитна карта: Кредитна карта First Lady (розова или червена) за управителя/собственика на дружеството - кредитополучател с предварително одобрен лимит в зависимост от размера на кредита:
 • при кредит до 100 000 лв. кредитна карта First Lady розова с лимит до 3 000 лв.
 • при кредит от 100 000 - 250 000 лв. кредитна карта First Lady розова с лимит до 5 000 лв.
 • над 250 000 - кредитна карта First Lady червена с лимит 10 000 лв.
Картите са с включена безплатна медицинска застраховка за лечение на рак на гърдата с лимит до 5 000 лв. за розова карта и до 10 000 лв. за червена карта.
Бизнес дебитна карта Mastercard Business Debit
Дебитна карта за деца: детска дебитна карта Mastercard за деца и тийнейджъри от 7 до 18 години.

Изборът на допълнителните услуги не е задължително условие за ползване на кредита.

 

І. Процедура за кандидатстване:

За да Ви бъде отпуснат кредит от Fibank, кредитните специалисти на банката разработват индивидуална оферта, съобразена със специфичните потребности, кредитна история и принцип на работа във Вашата фирма.

За нас ще бъде удоволствие да Ви помогнем да намерите оптималното решение на Вашите бизнес потребности.

За да отправите запитване за кредит, можете да се свържете с кредитните специалисти на Банката по един от следните начини:

 • за София: тел.: (02) 800 2915, (02) 942 6601, (02) 800 2876, (02) 800 2027;
 • за страната: потърсете кредитните специалисти в клоновете на Fibank в страната;
 • отправете запитване на имейл: sme@fibank.bg

ІІ. Необходими документи:

 • искане за кредит (по образец на Fibank);
 • декларация за свързаност с други лица и за действителни собственици на юридическото лице (по образец на Fibank);
 • декларация за семейно и имуществено състояние (по образец на Fibank);
 • финансови отчети;
 • копие от регистрацията на кредитоискателя като земеделски производител;
 • удостоверение от органа по приходите за липса/наличие на задължение (по чл. 87, ал. 6 от ДОПК);
 • извлечение от разплащателни сметки;
 • удостоверение за липса/наличие на съдебно-изпълнителни производства;
 • удостоверение за липса/наличие на производство по несъстоятелност;
 • други документи по преценка на Банката.
Финансиране за малък и среден бизнес