назад

Промоционален овърдрафт 25 години Fibank

„Промоционален овърдрафт 25 години Fibank" с 25% по-ниска лихва и при следните условия:

 • 25% по-ниска лихва* за първата година;
 • размер до 10 пъти месечните постъпления по Ваша сметка във Fibank, но не повече от 25 000 лева;
 • без такса за кандидатстване.

Предимства:

 • заплащате лихва само върху използваната сума;
 • може да използвате погасената част отново;
 • автоматично подновяване на всеки 12 месеца.

Спестете време и пари, като комбинирате с пакетна програма „Моят избор" или „Моят избор онлайн" и получите:

 • разплащателна сметка без такса за откриване и обслужване;
 • безплатно теглене на суми от АТМ в цяла България;
 • безплатни комунални плащания и още много отстъпки.

* Променлив годишен лихвен процент, определен според индивидуалния кредитен рейтинг на кредитоискателя, формиран на база СЛП + надбавка. СЛП (лихвен процент базиран на спестяванията) е референтен лихвен процент, изчисляван за всеки отделен вид валута по обявена от Fibank методика.

Пример за ГПР: 7.47% при размер на разрешен овърдрафт 1000 лв., за срок от 1 година, сумата е усвоена изцяло, промоционален годишен променлив лихвен процент 7.13%. Общо дължима сума в размер на 1045.04 лева.

Промоционалното предложение е валидно за заявления за нов овърдрафт, постъпили в периода от 06.06.2018 до 31.12.2018 включително. Необходимо условие за кандидатстване е да получавате своята заплата по сметка във Fibank.

 

Ако желаете да кандидатствате:

 • следва да работите по безсрочен трудов договор или да остават поне шест месеца до изтичането на срока на договора Ви и да не сте в изпитателен срок. Освен трудов договор се признава и договор за управление, договор за кадрова военна служба и заповед за държавен служител, както и доход от пенсия, получавана в Банката;
 • минималният размер на месечните постъпления по Вашата сметка да е 240 лв.;
 • общата Ви необезпечена кредитна експозиция във Fibank (включително овърдрафта) да не надвишава 50 000 лв.

В случай че отговаряте на тези изисквания, можете да подадете необходимите документи за кандидатстване:

 

 

За отпускане на нов/анексиране на действащ Лесен кредит:

 1. Искане (по образец на Fibank);
 2. Декларация за свързаност (по образец на Fibank);
 3. Копие от документ за самоличност;
 4. Служебна бележка от МО или МВР (за служители в системата на МО или МВР);
 5. Копие от договор за управление (за работещите по договор за управление);
 6. Други документи по искане на Банката.

 

Тарифа за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка

Юбилейни предложения