назад

Потребителски кредит за обединение и рефинансиране на задължения

Облекчете семейния си бюджет като обедините кредитните си задължения

Потребителски кредит „Рестарт" Ви предлага възможност да обедините и рефинансирате кредитни си задължения към други финансови институции:

 • плащате една, по-ниска месечна вноска, на една дата, в една банка;
 • възможност да получите допълнителни средства за реализиране на плановете си;
 • намалявате месечните си разходи и разполагате с повече средства от месечния си доход.

Може да се възползвате и допълнителни отстъпки от лихвения процент:

Забележка: Отстъпките могат да се комбинират.

Потребителски кредит "Рестарт" предлага още:

 • висока сума на кредитиране - до 50 000 лв. или равностойността им в евро;
 • срок за погасяване - до 10 години;
 • без поръчител;
 • само срещу лична карта**;
 • без такса при кандидатстване онлайн***;
 • изплащане на равни месечни вноски;
 • без такса за предсрочно погасяване на кредита;
 • улеснена процедура за кандидатстване и бърз отговор;
 • възможност да сключите застраховка "Спокойствие с FiHealth" за защита на кредита.

* Годишният лихвен процент се определя в зависимост от индивидуалния кредитен рейтинг на всеки кредитоискател. При кандидатстване онлайн е необходимо да посочите като цел на искания кредит „Погасяване на съществуващи задължения".

** В зависимост от индивидуалния Ви кредитен рейтинг може да бъдат изискани и други документи.
***Стандартна такса разглеждане на документи при кандидатстване в офис на банката - 25 лева.

 

Параметри на кредита:

размер до 50 000 лева или равностойността им в евро
валута на кредита лева, евро
срок за погасяване
до 10 години
обезпечение Без обезпечение
лихвени условия
 •   при превод на декларирания доход по сметка в Банката
  Лихвен процент на годишна база
  лева/евро
  за първата година
  мин. 5.75% фиксиран годишен лихвен процент
  за останалия период на кредита
  мин. 5.75%, променлив годишен лихвен процент, формиран на база СЛП* + надбавка
 • при превод на декларирания доход по сметка в Банката и ползване на кредитна карта с SMS известяване и банков пакет с уеб банкиране от Fibank
   Лихвен процент на годишна база
   лева/евро
   при ползване на кредитна карта с SMS известяване от Fibank
   отстъпка от -0,25%
   при ползване на банков пакет с уеб банкиране
   отстъпка от -0,25%
   за първата година мин. 5.24% фиксиран годишен лихвен процент (с кумулирани двете отстъпки)
   за останалия период на кредита мин. 5.24%, променлив годишен лихвен процент, формиран на база СЛП* + надбавка (с кумулирани двете отстъпки)
 •  без превод на декларирания доход по сметка в Банката
Лихвен процент на годишна база
лева/евро
за първата година
мин. 6.75% фиксиран годишен лихвен процент
за останалия период на кредита
мин. 6.75%, променлив годишен лихвен процент, формирана на база СЛП* + надбавка
 • без превод на декларирания доход по сметка в Банката и ползване на кредитна карта с SMS известяване и банков пакет с уеб банкиране от Fibank
  Лихвен процент на годишна база
  лева/евро
  при ползване на кредитна карта с SMS известяване от Fibank отстъпка от -0,25%
  при ползване на банков пакет с уеб банкиране отстъпка от -0,25%
  за първата година
  мин. 6.24% фиксиран годишен лихвен процент (с кумулирани двете отстъпки)
  за останалия период на кредита
  мин. 6.24%, променлив годишен лихвен процент, формиран на база СЛП* + надбавка (с кумулирани двете отстъпки)

  Годишният лихвен процент се определя в зависимост от индивидуалния кредитен рейтинг на всеки кредитоискател и се формира на база СЛП* + надбавка

  *СЛП - Лихвен процент, базиран на спестяванията

  ГПР (годишен процент на разходите)
  При кандидатстване онлайн при превод на декларирания доход по сметка в Банката и ползване на кредитна карта с SMS известяване и банков пакет с уеб банкиране от Fibank:
  6.36%, изчислен при размер на кредита 15 000 лв, срок на погасяване 84 месеца, при годишен фиксиран лихвен процент в размер на 5.24% за първите 12 месеца и годишен променлив лихвен процент в размер на 5.24% за останалия период от срока за погасяване и ползване на кредитна карта с SMS известяване от Fibank и банков пакет с уеб банкиране. Месечната вноска при посочените параметри и изцяло усвоен кредит е 214.2 лева. Общата дължима сума е в размер на 18 520 лева. В стойността на ГПР са включени разходи за годишна такса по кредитна карта в размер на 39 лв. и пакетна програма с месечна такса в размер на 3 лв.

  При кандидатстване в клон на банката при превод на декларирания доход по сметка в Банката и ползване на кредитна карта с SMS известяване и банков пакет с уеб банкиране от Fibank:
  6.42%, изчислен при размер на кредита 15 000 лв, срок на погасяване 84 месеца, при годишен фиксиран лихвен процент в размер на 5.24% за първите 12 месеца и годишен променлив лихвен процент в размер на 5.24% за останалия период от срока за погасяване и ползване на кредитна карта с SMS известяване от Fibank и банков пакет с уеб банкиране. Месечната вноска при посочените параметри и изцяло усвоен кредит е 214.2 лева. Общата дължима сума е в размер на 18 545 лева. В ГПР е включен разходът за такса за разглеждане на документите, която се изисква и е за сметка на Кредитополучателя, както и разходи за годишна такса по кредитна карта в размер на 39 лв. и пакетна програма с месечна такса в размер на 3 лв.

  начин на усвояване еднократно
  такса за предварително проучване и разглеждане на документи

  25 лева

  комисиона за отпускане не се дължи
  комисиона за предсрочно погасяване не се дължи

   

   

  За Потребителски кредит от Fibank може да кандидатствате, ако сте:

  • дееспособно физическо лице, български гражданин;
  • работите по трудово или приравнено към него правоотношение за неопределен срок или по договор за управление и контрол; да упражнявате свободна професия.

  Ако желаете да кандидатствате за кредит от Fibank:

  Подайте  "Искане за отпускане на кредит" в избран от Вас клон на Fibank

  В случай че искането е одобрено, наш служител ще се свърже с Вас за сключване на договор за кредит. Сумата по кредита се усвоява еднократно до посочения в договора за кредит срок за усвояване.

  Ако желаете да кандидатствате за Потребителски кредит от Fibank е необходимо да предоставите следните документи:

  1.  Искане за отпускане на кредит;
  2. Копие от личната карта на кредитоискателя;
  3. Други документи по преценка на Банката.

  Тарифа за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка