назад

Потребителски кредит за обединение и рефинансиране на задължения

Облекчете семейния си бюджет като обедините кредитните си задължения

Промоционален потребителски кредит „Рестарт" 25 години Fibank Ви предлага възможност да обедините и рефинансирате кредитни си задължения към други финансови институции при преференциални условия:

 • 25 базисни пункта отстъпка от лихвата*;
 • плащате една, по-ниска месечна вноска, на една дата, в една банка;
 • възможност да получите допълнителни средства за реализиране на плановете си;
 • намалявате месечните си разходи и разполагате с повече средства от месечния си доход.

Предимства:

 • висока сума на кредитиране - до 50 000 лв. или равностойността им в евро;
 • срок за погасяване - до 10 години;
 • без поръчител;
 • само срещу лична карта**;
 • без такса при кандидатстване онлайн***;
 • изплащане на равни месечни вноски;
 • без такса за предсрочно погасяване на кредита;
 • улеснена процедура за кандидатстване и бърз отговор;
 • възможност да сключите застраховка "Спокойствие с FiHealth" за защита на кредита.

* Годишният лихвен процент се определя в зависимост от индивидуалния кредитен рейтинг на всеки кредитоискател. При кандидатстване онлайн е необходимо да посочите като цел на искания кредит „Погасяване на съществуващи задължения".

** В зависимост от индивидуалния Ви кредитен рейтинг може да бъдат изискани и други документи.
***Стандартна такса разглеждане на документи при кандидатстване в офис на банката - 25 лева.
Промоционалното предложение е валидно за нови кредити заявени с искане за отпускане, подадено във Fibank в периода от 06.06.2018 до 31.12.2018 г. включително и в случай че минимум 30% от сумата на новоотпуснатия кредит, но не по-малко от 2 000 лева, се използва за рефинансиране на кредитни задължения към други финансови институции.

 

Параметри на кредита:

размер до 50 000 лева или равностойността им в евро
валута на кредита лева, евро
срок за погасяване
до 10 години
обезпечение Без обезпечение
лихвени условия
 •   при превод на декларирания доход по сметка в Банката
  Лихвен процент на годишна база
  лева/евро
  за първата година
  мин. 5.75% фиксиран годишен лихвен процент
  за останалия период на кредита
  мин. 5.75%, променлив годишен лихвен процент, формиран на база СЛП* + надбавка
 •  без превод на декларирания доход по сметка в Банката
Лихвен процент на годишна база
лева/евро
за първата година
мин. 6.75% фиксиран годишен лихвен процент
за останалия период на кредита
мин. 6.75%, променлив годишен лихвен процент, формирана на база СЛП* + надбавка

Годишният лихвен процент се определя в зависимост от индивидуалния кредитен рейтинг на всеки кредитоискател и се формира на база СЛП* + надбавка

*СЛП - Лихвен процент, базиран на спестяванията

ГПР (годишен процент на разходите)

При кандидатстване онлайн:
5.99%, изчислен при размер на кредита 15 000 лева, срок на погасяване 120 месеца, при годишен фиксиран лихвен процент в размер на 5.75% за първите 12 месеца и годишен променлив лихвен процент в размер на 5.75% за останалия период от срока за погасяване. Месечната вноска при посочените параметри и изцяло усвоен кредит е 165.29 лева. Общата дължима сума е в размер на 19 834.88 лева.

При кандидатстване в клон на банката:
6.03%, изчислен при размер на кредита 15 000 лева, срок на погасяване 120 месеца, при годишен фиксиран лихвен процент в размер на 5.75% за първите 12 месеца и годишен променлив лихвен процент в размер на 5.75% за останалия период от срока за погасяване. Месечната вноска при посочените параметри и изцяло усвоен кредит е 165.29 лева. Общата дължима сума е в размер на 19 859.88 лева. В ГПР е включен разходът за такса за разглеждане на документите, която се изисква и е за сметка на Кредитополучателя.

начин на усвояване еднократно
такса за предварително проучване и разглеждане на документи

25 лева

комисиона за отпускане не се дължи
комисиона за предсрочно погасяване не се дължи

 

 

За Потребителски кредит от Fibank може да кандидатствате, ако сте:

 • дееспособно физическо лице, български гражданин;
 • работите по трудово или приравнено към него правоотношение за неопределен срок или по договор за управление и контрол; да упражнявате свободна професия.

Ако желаете да кандидатствате за кредит от Fibank:

Подайте  "Искане за отпускане на кредит" в избран от Вас клон на Fibank

В случай че искането е одобрено, наш служител ще се свърже с Вас за сключване на договор за кредит. Сумата по кредита се усвоява еднократно до посочения в договора за кредит срок за усвояване.

Ако желаете да кандидатствате за Потребителски кредит от Fibank е необходимо да предоставите следните документи:

 1.  Искане за отпускане на кредит;
 2. Копие от личната карта на кредитоискателя;
 3. Други документи по преценка на Банката.

Тарифа за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка