назад

Промоция мобилно приложение My Fibank Ново

Активно мобилно банкиране. Защо не?

Регистрирайте мобилното си устройство* в мобилното приложение „My Fibank" в периода от 24.10.2019 г. до 23.12.2019 г., включително, и спечелете страхотни награди!

Освен свобода и удобство при използването на активно банкиране през мобилното приложение:

 • на всеки участник в кампанията Fibank ще възстанови месечните такси за обслужване на една разплащателна сметка или банков пакет** за първите три месеца от 2020 г.; 
 • в края на промоционалната кампания на случаен принцип сред всички участници ще бъдат раздадени 10 броя ваучери за магазини „Техномаркет", в т.ч.
  - 5 броя ваучери на стойност 1 000 лв., всеки;
  - 5 броя ваучери на стойност 500 лв., всеки.

С мобилното приложение „Мy Fibank" получавате модерно, лесно и бързо електронно банкиране навсякъде по света!

 • Онлайн заявки за вноски и тегления на каса, с които спестявате времето си в банковия офис;
 • Проверка на наличност по сметки и депозити, извършване на преводи в реално време, заплащане на комунални услуги;
 • До 50 % по-ниски такси за банкови трансакции;
 • Управление на лимити за разплащане и възможност за дигитализиране на дебитни и кредитни карти;
 • Заплащане на комунални услуги без допълнителни такси; 
 • Заявки за кредитна карта или предоговаряне на лимит;
 • Сключване на договори за потребителски кредити дистанционно;
 • Допълнителна сигурност чрез биометрични данни - пръстов отпечатък или лицево разпознаване (само за iOS), като средство за достъп и идентификация.

 

Научете повече за мобилно приложение My Fibank

 


* В кампанията участват клиенти, които са извършили регистрация на първо мобилно устройство в мобилното приложение „Мy Fibank"
**Продуктите, включени в кампанията за възстановяване на разходи включват: разплащателни сметки за физически лица, банкови пакети „Моят избор", „Моят избор Онлайн" и пакетна програма "Digital Me+".
При използване на повече от един от видовете продукти, включени в кампанията от един клиент, банката приоритетно ще възстановява по-високата по размер месечна такса за обслужване.

 

Мобилното приложение "My Fibank" е достъпно за свободно (безплатно) изтегляне от каталога с приложения, поддържан от съответната операционна система (към момента Google Play и AppStore).

Свали го от Google Play

 

Правила на промоционална кампания
„Регистрирай мобилното си устройство в мобилно приложение My Fibank и спечели" от Fibank

 

1. Организатор: „Първа инвестиционна банка" АД (Fibank)


2. Участници в Промоцията:
2.1. В промоционалната кампания могат да участват всички дееспособни физически лица, които в периода на кампанията са извършили регистрация на първо мобилно устройство за достъп до пълната функционалност на мобилното приложение „Мy Fibank".
3. Период на Промоцията:

 • Начало на промоцията: 24.10.2019 г.
 • Край на промоцията: 23.12.2019 г., включително.

4. Механизъм на Промоцията:
4.1. Всеки клиент на Първа инвестиционна банка, който в периода на промоцията е извършил
регистрация на първо мобилно устройство в мобилното приложение на банката „My Fibank".

5. Награди:
5.1. В края на промоционалния период ще бъдат изтеглени на случаен принцип сред всички участници, изпълнили условията за участие, 10 броя ваучери за магазини „Техномаркет" в т.ч. 5 броя ваучери на стойност 1 000 лв. всеки и 5 броя ваучери на стойност 500 лв. всеки. Ваучерите важат до датата, указана на ваучера за всички магазини „Техномаркет".
5.2. Всеки клиент, извършил регистрация на първо мобилно устройство в мобилното приложение My Fibank на Банката в периода на кампанията, ще получи възстановяване на месечната такса, заплатена към Fibank за обслужване на един банков продукт - такса водене на 1 брой разплащателна сметка или месечна такса за обслужване на банков пакет /пакетна програма/. При използване на повече от един от видовете продукти, включени в кампанията, от един клиент, Банката приоритетно ще възстанови по-високата по размер месечна такса за обслужване. Възстановяването на месечните такси ще бъде за периода на първите 3 месеца от 2020 г. за всеки клиент, участвал в кампанията. Продуктите, включени в кампанията за възстановяване на разходи са: разплащателни сметки за физически лица, банкови пакети „Моят избор", „Моят избор Онлайн" и пакетна програма "Digital Me +".

6. Допълнителни разпоредби:
6.1. Организаторът не е отговорен за ситуации, в които клиенти нямат възможност да участват в промоцията, когато тази невъзможност е извън контрола на Организатора и неговите подизпълнители.
Тези обстоятелства също могат да се дължат на форсмажорни обстоятелства, които да повлияят на процедурата и изпълнението на промоцията (като решения на институциите, състояние на война, природни бедствия и други). Участниците също така се съгласяват с решенията на Организатора относно периода на провеждане на промоционалната кампания и други промени, свързани с изпълнението на активността на участниците.

7. Данни:
7.1. С предоставяне на данните си в тази кампания се счита, че участникът заявява съгласието си за участие в промоционалната кампания, приема условията на настоящите Правила, както и дава съгласието си данните му да бъдат обработвани от Организатора за целите на провеждане на промоционалната кампания, при условията на договора и предварителна информация относно обработване на лични данни съгласно чл.13 и чл.14 от Регламент (ЕС) 2016/679, която Организаторът осигурява на разположение в банковите салони и на интернет страницата си на адрес
www.fibank.bg.

 

 

 

 

 

 

Актуални оферти