назад

Клонова мрежа

  • Градове:
  • Показване само на клонове:
  • Ключова дума:
Маршрут

Кипърски международен банков клон

130 Limassol Ave.
CY-2015 Nicosia
Cyprus

P.O.Box 16023
CY-2085 Nicosia
Cyprus

phones: (+357 22) 760 150;
(+357 22) 376 454
fax: (+357 22) 376 560

SWIFT CODE: FINVCY2N

e-mail: cyprusbranch@fibank.com.cy

Вижте...