назад

Печели като шампион с карта Visa от Fibank Ново

Печели като шампион с твоята карта Visa от Fibank

Плащайте активно с Вашата карта Visa от Fibank в периода от 9 до 25 февруари 2018 г. и може да спечелите страхотни награди:

  • Всеки ден - зимен спортен аксесоар
  • Всяка седмица - смартфон
  • Голяма награда - SPA уикенд за двама в гр. Банско

Как да участвате?

  • включването Ви за участие в томболата става автоматично, след направени от Вас покупки на ПОС терминал в търговските обекти в България и на български интернет сайтове*;
  • няма изискване за минимална сума на покупките;
  • няма ограничение в броя на участията Ви, затова можете да използвате своята карта Visa за всички Ваши покупки;
  • в промоцията участват карти Visa, издадени от Fibank преди периода на промоцията.

* Плащания, направени през интернет от международни интернет сайтове, в обекти извън територията на България, трансакции от теглене на пари в брой от банкомат (АТМ), в банков клон, както и трансакции, направени от карти, издадени след началото на промоцията не участват в промоцията.

Използвайте своята карта Visa от Fibank и спечелете!

Промоцията се осъществява с любезното съдействие на Visa - световен спонсор на Pyeong Chang 2018 Олимпийски игри.

Правила за участие в промоция с карта Visa от Fibank


1. Организатор: Първа инвестиционна банка АД (Fibank)
1.1.Партньор: Visa
2. Период
Начало: 09 февруари 2018 г.
Край: 25 февруари 2018 г. (включително).
3. Участници:
3.1. В Промоцията могат да участват клиенти на Fibank - физически лица, които притежават дебитна и/или кредитна карта Visa от посочените в т.3.2, издадена от Първа инвестиционна банка АД преди началото на промоцията.
3.2. Банкови карти (Карта):
3.2.1. дебитни карти - Visa Electron, V PAY, Visa Electron PayWave, Visa Business Debit ;
3.2.2. кредитни карти - Visa Business Standard, Visa Business Gold, Visa Класик, Visa Златна, Visa Платинена ;
3.3. В Промоцията не участват служители на Първа инвестиционна банка АД.
4. Механизъм и условия за участие в тегленето на наградите:
4.1. Притежатели на една от посочените в т. 3.2. банкови карти, които в обявения период са използвали своята карта и са извършили поне 1 трансакция с нея, като са заплатили стоки или услуги на ПОС устройство в търговски обекти или по интернет, автоматично получават право, без да е необходимо допълнителна регистрация от тяхна страна да участват за спечелването на обявените награди.
4.2. Няма изискване за минимална стойност на трансакцията.
4.3. Всяка извършена с Карта трансакция, дава право на нейния притежател за участие в тегленето на наградите, независимо от броя на издадените на името на клиента Карти от Fibank (от посочените в т.3.2).
4.4. За валидни се считат всички плащания, извършени на ПОС терминални устройства както в България, така и в чужбина.
4.5. Трансакции за теглене на пари в брой чрез терминално устройство ATM (банкомат), както и извършените с Картата трансакции в банков салон не са предмет на промоция и няма да дават право на притежателя им за участие в тегленето на наградите.
5. Награди:
5.1. Ежедневни награди:
Всеки ден от промоционалния период ще бъдат раздавани следните награди, като тегленето на печелившите лица ще се извърши както е посочено в т 6.1.1

• Зимен спортен аксесоар - 15 бр.
• Седмични награди - смарт телефон 2 бр.

5.2. Голяма награда - Спа уикенд за двама в гр. Банско
Тегленето на печелившите участници ще се извърши както е посочено в т 6.1.2.
6. Процедура за теглене и обявяване на наградите
6.1. Осигурените награди ще се раздават на спечелилите участници, чиито имена ще се изтеглят на случаен принцип, чрез специализиран компютърен софтуер, осигуряващ равен шанс за печалба на всички участници през целия период, както следва:
6.1.1. Ежедневни и седмични награди: Датите на тегленията са: 20 февруари, 27 февруари 2018г.
Тегленето за спечелването на ежедневните награди ще се извършва в присъствието на комисия в състав от трима души сред всички участници, които през последнте седем дни, предхождащи тегленето, са осъществили плащане със своята дебитна или кредитна карта Visa, като тегленията на печелившите ще са за всеки ден от седмицата поотделно с включени участниците, извършили трансакции през този ден.
Тегленето за спечелването на седмичните награди ще се извършва в присъствието на комисия в състав от трима души сред всички участници, които през последните седем дни, предхождащи тегленето, са осъществили плащане със своята дебитна или кредитна карта Visa.
6.1.2. Голяма награда
Дата на теглене: 28 февруари2018г.
Тегленето за спечелване на Голямата награда ще се извърши в присъствието на комисия в състав от трима души сред всички участници в промоцията през целия период.
6.2. Всеки от спечелилите участници ще бъде информиран за вида на спечелената награда и начина на получаването й от служител на Контакт центъра на Първа инвестиционна банка
6.3 Имената на спечелилите участници ще бъдат публикувани на уебсайта на Fibank, след дадено предварително съгласие от тяхна страна.
7. Получаване на наградите
7.1. Наградата се получава лично от спечелилия участник на място и дата, предварително определени от Първа инвестиционна банка и не се преотстъпва на трети лица.
7.2. Не се допуска замяна на наградите както за други, така и за паричната им стойност.
7.3. В случай че спечелил участник, заяви пред Организатора, че се отказва от получаването на спечелената награда, в този случай Организаторът ще предостави наградата на следващия по ред изтеглен резервен участник.
7.4. В случай че награда е спечелена от участник, който не може да бъде открит до 5 работни дни от изтеглянето му, то съответната награда ще бъде предоставена на следващия по ред изтеглен резервен участник.
8. Други условия
8.1. Спечелилите участници се съгласяват да бъдат снимани, записвани и да участват в публични прояви на Организатора с рекламен характер, без да получават допълнително възнаграждение за това.
8.2. Организаторът може да прекрати промоцията или да направи известни промени в съответните награди, по причини които не зависят от неговия контрол, форсмажорни обстоятелства, които да повлияят на процедурата и изпълнението на промоцията като решения на институциите, състояние на война, природни бедствия и други. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация. Промените се обявяват по подходящ начин. Промените влизат в сила от момента на публикуването им на страницата на Организатора на адрес www.fibank.bg.
8.3. Организаторът не е отговорен за ситуации, в които клиенти нямат възможност да участват, когато тази невъзможност е извън контрола на Организатора и неговите подизпълнители.
8.4.Участниците се съгласяват с решенията на Организатора относно спечелилите, периода на провеждане и други свързани с изпълнението.
9. Данни
9.1. Организаторът „Първа инвестиционна банка" АД е регистриран като администратор на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни и обработката на личните данни на участниците се извършва съгласно договора сключен при издаване на картата и за целите на промоцията.
9.2. В случай че клиент не желае да бъде включен в тегленето на обявените награди, може да заяви това писмено пред Организатора като посети офис на Fibank и подаде писмено заявление за това.
Настоящите правила се публикуват в интернет на адрес: www.fibank.bg.
Информация може да бъде получена и на телефон *bank (*2265).

 

 

Промоции