Особено важно е да пазите Вашите лични данни от неразрешеното им разкриване пред други лица, тъй като те могат да бъдат използвани без съгласието Ви за банкови операции -  откриване на банкови сметки, теглене на пари и преводи, получаване на кредити и издаване на кредитни карти на Ваше име, както и за други действия с негативно влияние върху финансовото Ви състояние. Ето някои препоръки как да защитите личните си данни:

  • Пазете грижливо личните си документи (лична карта, паспорт, шофьорска книжка) както и всякакви други документи, съдържащи лични данни и информация; съхранявайте ги така, че до тях да нямат достъп трети лица; Ако някой от личните ви документи бъде откраднат или загубен, незабавно уведомете Банката и компетентните  органи;
  • Унищожавайте своевременно документите, които съдържат лични данни и информация или са за лично ползване (препоръчително чрез използването на машина за унищожаване на документи - shredder);
  • Подхождайте с подозрение към всякакви недоговорени или нетърсени от Вас форми на комуникация, чрез която се изискват ваши лични данни. Въпреки че дадено телефонно обаждане, писмо или имейл от Банката изглежда обосновано и логично, винаги има вероятност да е с цел измама. Не отговаряйте в никакъв случай на подобен опит за контакт, докато лично не се свържете с нас на посочените координати за обратна връзка;
  • При промяна на вашето местоживеене (постоянен или временен адрес, адрес за кореспонденция), своевременно ни уведомете; съветваме Ви да уведомите и всички други лица, с които имате договорни отношения, както и съответните органи, когато това е необходимо; по този начин ще предотвратите нежелано получаване на лична информация от други лица;
  • Проверявайте внимателно всяка банкова информация - отчети и извлечения по сметки и банкови карти и др. В случай че забележите операции, които не сте оторизирали, незабавно се свържете с Fibank;
  • Периодично проверявайте своята кредитна задлъжнялост, като поискате справка от Централния кредитен регистър при Българската народна банка, което можете да направите и чрез нашата Банка. По този начин своевременно може да установите наличие на кредити, които не сте получавали;
  • Пазете и защитете от неоторизиран достъп личните данни на ваши роднини и близки, които са починали, по този начин ще намалите риска от тяхното неправомерно използване.