назад

Предстоящи промени в Общи условия и Тарифа на ПИБ АД

Уважаеми клиенти,

Тук публикуваме уведомления за предстоящи промени в Общите условия и Тарифата на Първа инвестиционна банка.

Промени в Тарифата за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД

Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че считано от 19.04.2019 г., Раздел II. Касови операции, чл. 1 на Тарифата за такси и комисиони е допълнен с нова т. 3.5/ т.3.3 съответно за физически лица/ бизнес клиенти, с които можете да се запознаете тук.

 

Промени в Бюлетина за лихвите, начислявани от ПИБ АД по банковите сметки в национална и чуждестранна валута

Уважаеми клиенти, уведомяваме Ви, че считано от 10.04.2019 г., са приети промени в лихвените проценти по „Промоционален срочен депозит +" и „Промоционален депозит 25 години Fibank", част от Бюлетина за лихвите, с които можете да се запознаете тук.

 

Промени в Общите условия на ПИБ АД за обслужване на клиенти при условията на „Частно банкиране"

Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че са приети промени, свързани с нови възможности и развиване на мерките за сигурност за обслужване на клиенти при условията на „Частно банкиране" в сила от 05.04.2019 г., с които можете да се запознаете тук.
За сключените преди тази дата договори за обслужване на клиенти при условията на „Частно банкиране", настоящите Общи условия влизат в сила от 05.06.2019 г. или по-рано - от датата, на която същите бъдат изрично приети.

 

Промени в Тарифата за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД

Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че са приети промени в приложение „Установяване на делови отношения с чуждестранни юридически лица" към Тарифата за такси и комисиони, в сила от 27.03.2019 г., с които можете да се запознаете тук.

Промяна в Общите условия на Първа инвестиционна банка АД за извършване на масови преводи

Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че с цел отразяване на законодателни промени са приети промени в Общите условия на Първа инвестиционна банка АД за извършване на масови преводи, в сила от 25.03.2019 г., с които можете да се запознаете тук.

Промени в Тарифата за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД

Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че са приети промени в Тарифата за такси и комисиони в приложение „Платежна сметка за основни операции", в сила от 31.05.2019 г., с които можете да се запознаете тук.

Промени в Тарифата за такси и комисиони за бизнес клиенти

Уважаеми клиенти, уведомяваме Ви, че са приети промени в Тарифата за такси и комисиони, глава Втора за бизнес клиенти, раздел I "Касови операции" като считано от 05.04.2019 г. таксата за внасяне в национална и чуждестранна валута, с която можете да се запознаете тук, се прилага и при внасяне на средства по депозитни сметки.

 

 

Новини