Преводи в левове

Ние Ви предоставяме разнообразни възможност да извършвате разплащания в национална валута:

  • Вътрешнобанкови преводи  - между сметки в Първа инвестиционна банка, изпълняват се в реално време;
  • Чрез системата за разплащания БИСЕРА - за суми до 100 хил. лева между клиенти със сметки в различни банки. Вашето нареждане за превод ще бъде изпълнено и сумата ще бъде получена по посочената от вас сметка в рамките на същия или следващ работен ден, в зависимост от часа на депозиране на нареждането в банката;
  • Чрез системата за брутен сетълмент в реално време (RINGS) - за суми над 100 хил. лева или на по-малки суми по изрично желание на клиента. Нареждания, депозирани до 14.30 часа се обработват и изпълняват веднага, като сумите се получават по посочената сметка в рамките на 2 часа. Приетите платежни нареждания след този час се изпълняват следващия работен ден.

Можете да извършвате разплащания от всеки клон на Банката, независимо в кой клон е открита и се обслужва сметката Ви.

  • Платежно нареждане за кредитен превод 75.38 KB
    Tози формуляр се използва за нареждане на превод в левове от Ваша сметка в Първа инвестиционна банка към друга сметка, в ПИБ или друга банка в страната, чрез системата за разплащания БИСЕРА или чрез системата за брутен сетълмент в реално време (RINGS).

Тарифа за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка

Разплащания и преводи