назад

Промоция с дебитни карти за деца и тийнейджъри Ново

Започнете да живеете в приказка.
Започнете Нещо Безценно.

Вземете детска или тийн дебитна Mastercard® от Fibank за Вашето дете и може да спечелите незабравимо изживяване в Disneyland® Paris за цялото семейство или много други награди.

В периода 17.01. - 27.02.2019 г. заявeте и/или издайте карта Mastercard Pay Pass Kids или Mastercard Pay Pass Teen и автоматично, без да е необходима допълнителна регистрация, получавате право да участвате за спечелването на вълнуващите награди:

  • Голяма награда - 2 бр.: Семеен уикенд пакет в Disneyland® Paris
  • Всяка седмица - 5 бр.: Ваучери за книжарници „Сиела"
  • Всеки ден - 1 бр.: Семеен билет за 4 души за кино "Арена"

 

 

Правила за участие в промоция с
дебитна карта за деца и тийнейджъри Mastercard от Fibank


1. Организатор: Първа инвестиционна банка АД (Fibank), регистрирано в Търговския регистър и регистъра за ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 831094393, със седалище и адрес на управление гр.София-1797, бул. Драган Цанков № 37
1.1.Партньори: Голямата награда в промоцията се предоставя със съдействието на Mastercard Europe SA, белгийско акционерно дружество и рекламна агенция „Маккан Ериксон София" ООД, регистрирано в Търговския регистър и регистъра за ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 121003246, със седалище и адрес на управление в град Нови Искър, ул. Търговска № 15 („Агенцията").

2. Период:
Начало: 17 януари 2019г.
Край: 27 февруари 2019 г. (включително).

3. Участници:
3.1. В Промоцията могат да участват клиенти на Fibank - физически лица, които заявят и/или изададат продукт Дебитна карта за деца и тийнейджъри от посочените в т.3.2, издадена от Първа инвестиционна банка АД по време на промоцията.
3.2. Банкови карти (Карта):
3.2.1. Дебитни карти за деца и тийнейджъри - Mastercard Pay Pass Kids или Mastercard Pay Pass Teen;

4. Механизъм и условия за теглене и получаване на наградата:
4.1. Притежатели на една от посочените в т. 3.2. банкови карти, които в обявения период са заявили и/или издали своята карта Mastercard Pay Pass Kids или Mastercard Pay Pass Teen, автоматично получават право, без да е необходимо допълнителна регистрация от тяхна страна да участват за спечелването на обявените награди.

5. Награди:
5.1. Ежедневни: 4 билета за кино Арена на печеливш - всеки ден 1 печеливш участник
Общо 168 бр за целия период
тегленето на печелившите лица ще се извърши както е посочено в т 6.1.1
5.2. Седмични награди:
Всяка седмица от промоционалния период ще бъдат раздавани
Ваучер за книжарнираница Ciela - 5 бр.седмично
Общо за целия период - 30 бр.
тегленето на печелившите лица ще се извърши както е посочено в т 6.1.1:
5.3. Голяма награда - 2 бр. семеен уикенд в Disneyland Paris, осигурена от Mastercard
Уикенд пакетът включва:

  • самолетни билети за до 4-ма човека и трансфер
  • настаняване за до 4-ма човека за 2 нощи /до 2 възрастни и 2 деца/входните билети за 2-та парка - 3 дена/ 2 парка
  • VIP пасове за бързо придвижване на опашките - 3 дена/ 2 парка
  • Ваучери за храна и мърчандайз от Disneyland Paris на обща стойност - 820€ медицинска застраховка

*Уикенд пакетът може да се ползва до 30.04.2019г., като ще бъдат предоставени 3 възможни дати за използване на наградата.

6. Процедура за теглене и обявяване на наградите:

6.1. Осигурените награди ще се раздават на спечелилите участници, чиито имена ще се изтеглят на случаен принцип, чрез специализиран компютърен софтуер, осигуряващ равен шанс за печалба на всички участници, в присъствието на комисия в състав от трима души както следва:
6.1.1. Ежедневните и седмични награди: Датите на тегленията са: 24 януари 2019г, 31 януари 2019г и 7 февруари 2019г, 14 февруари 2019г., И 21 февруари и 28 февруари 2019г.
6.1.2. Голяма награда
Дата на теглене: 28 февруари 2019г.

6.2. Родителят/настойникът на спечелилият участник ще бъде информиран за спечелената награда и начина на получаването й от служител на Контакт центъра на Първа инвестиционна банка
6.3 Имената на спечелилите участници ще бъдат публикувани на уебсайта на Fibank, след дадено предварително съгласие от негова страна и/или негов родител/настойник.

7. Получаване на наградите:

7.1. Наградата се получава лично от спечелилия участник, заедно с негов родител/настойник на място и дата, предварително определени от Първа инвестиционна банка и не се преотстъпва на трети лица.
7.2. Не се допуска замяна на наградите както за други, така и за паричната им стойност.
7.3. В случай че спечелил участник, или негов родител/настойник, заяви пред Организатора, че се отказва от получаването на спечелената награда, в този случай Организаторът ще предостави наградата на следващия по ред изтеглен резервен участник.
7.4. В случай че награда е спечелена от участник, който не може да бъде открит до 2 работни дни от изтеглянето му, то съответната награда ще бъде предоставена на следващия по ред изтеглен резервен участник.

8. Други условия:
8.1. Спечелилите участници със съгласието на своите родители се съгласяват да бъдат снимани, записвани и да участват в публични прояви на Организатора свързани с промоцията и имащи рекламен характер, без да получават допълнително възнаграждение за това.
8.2. Организаторът може да прекрати промоцията или да направи известни промени в съответните награди, по причини които не зависят от неговия контрол, поради отпадане или промяна в датите на пътуване, форсмажорни обстоятелства, които да повлияят на процедурата и изпълнението на промоцията като решения на институциите, състояние на война, природни бедствия и други. В тези случаи на участниците или техните родители /настойници не се дължи компенсация. Промените се обявяват по подходящ начин. Промените влизат в сила от момента на публикуването им на страницата на Организатора на адрес www.fibank.bg.
8.3. Организаторът не е отговорен за ситуации, в които клиенти нямат възможност да участват, когато тази невъзможност е извън контрола на Организатора и неговите подизпълнители.
8.4.Участниците се съгласяват с решенията на Организатора относно спечелилите, периода на провеждане и други свързани с изпълнението.

9. Данни:
9.1. Организаторът „Първа инвестиционна банка" АД е регистриран като администратор на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни и обработката на личните данни на участниците се извършва съгласно договора сключен при издаване на картата и за целите на промоцията. Предоставените лични данни ще бъдат използвани за администриране на регистрираните участници, с цел определяне на участниците и включването им за изтегляне на случаен принцип на печеливш участник, чрез използването на специализиран компютърен софтуер, осигуряващ равен шанс за печалба на всички участници. Организаторът зачита и пази поверителността на Вашите лични данни. При спазване на законовите изисквания е възможно Организатора да разкрие Ваши лични данни на лица, ангажирани с организиране и провеждане на промоцията, и предоставяне на наградите. Подобно разкриване на данни се осъществява само при наличие на причина за това и въз основа на поет от получателя ангажимент да осигури адекватно ниво на защита. Всички лични данни ще се събират, обработват и съхраняват при условията на Закона за защита на личните данни.
9.2. В случай че клиент не желае да бъде включен в предоставянето на награда, може да заяви това писмено пред Организатора като посети офис на Fibank и подаде писмено заявление за това.

Настоящите правила се публикуват в интернет на адрес: www.fibank.bg.
Информация може да бъде получена и на телефон *bank (*2265).

 

Актуални оферти