назад

Различни дебитни карти към една сметка

Вече можете да заявите издаване на различни видове дебитни карти към една сметка във Fibank

С тази услуга имате възможност да притежавате всяка една дебитна карта, която издава Fibank, и всички те да се обслужват само от една сметка в банката.

Предимството за Вас е:

  • оптимизирате разходите – заплащате само една такса „Водене на картова сметка”, независимо от броя карти, издадени към сметката;
  • лесен контрол – получавате и обработвате една справка за движения по сметката, която обслужва всички дебитни карти, вместо за всяка карта поотделно;
  • получавате много допълнителни възможности, които всяка отделна карта предлага.

Всяка една издадена карта Debit Mastercard PayPass,Visa Electron payWave или V PAY може да бъде:

  • основна – титулярят на сметката и картодържателят са едно и също лице;
  • допълнителна – когато титулярят на сметката издава картата на друго лице на възраст над 14 години, с издадена лична карта.

Забележка: Към всяка една сметка могат да се издават само основни, само допълнителни или основни и допълнителни дебитни карти.

Параметри:

брой издадени карти към една сметка без ограничение
валута на сметката левове, евро, щатски долари, швейцарски франкове или британски лири
срок на валидност
3 години
лихва по картова сметка съгласно Лихвен бюлетин на Fibank

 

 

Първа инвестиционна банка издава различни дебитни карти Debit Mastercard PayPass, Visa Electron payWave и V PAY към една сметка съгласно Тарифата на Fibank.

Можете да кандидатствате за издаване на карта:

  • като посетите един от клоновете на Fibank  и попълните на място „Искане за издаване на дебитна карта”. Единственото изискване е да носите със себе си документ за самоличност.

След обработване на Вашето искане за дебитна карта Вие ще получите картата си в предварително избран от Вас клон на Fibank в срок до 5 работни дни.

Важно! Допълнителните карти се получава в предварително избрания за получаване клон на Fibank, лично от лицето, на чието име се издават.

Подновяване на дебитна карта:

Срокът на валидност на дебитните карти, издавани от Fibank е 3 години.

Върху лицевата страна на Вашата карта можете да видите релефно обозначените цифри, показващи срока, до който тя е валидна, в следния формат: VALID 05/12      THRU
Първите две цифри показват месеца, а вторите две – годината. Това означава, че в показания пример картата е валидна до края на месец май 2012 г.

След изтичане на срока на нейната валидност, същата ще бъде автоматично подновена след 20-то число на месеца, в който изтича и изпратена за получаване в клона-издател.

Ако Вашата карта бъде открадната, изгубена,  забравите своя ПИН код или някаква друга причина налага нейното преиздаване е необходимо да посетите клон на Банката и да представите документ за самоличност.

Тарифа за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка

Дебитни карти

Предлагаме Ви още: