Стажантска програма

моят кариерен старт с Fibank

През 2019 г. Fibank стартира нов проект - дългосрочна и комплексна Стажантска програма, като част от цялостния подход на дирекция „Управление на човешкия капитал" за създаване и внедряване на интегрирани HR решения в подкрепа на бизнеса.

Стажантската програма „Моят кариерен старт с Fibank" ще включва идентифициране на нуждите от подпомагане на процесите, дейностите и проектите в Банката чрез привличане и подбор на дейни, активни и високо мотивирани стажанти, избор и подготовка на вътрешни ментори, различни активности за въвеждане и обучение на стажантите, както и за развитие позициите на Банката като предпочитан и социално-отговорен работодател. Целите, които си поставяме с реализирането на Стажантската програма, са свързани основно с подпомагане на бизнеса в натоварени работни моменти и при работа по целеви кампании и проекти, създаване на повече възможности за осигуряване в средносрочна перспектива на качествен ресурс от специалисти, утвърждаване на работодателска марка на трудовия пазар и проактивен принос за ефективно взаимодействие на бизнеса с образованието в страната.

Планираният обхват на Стажантската програма на Fibank през 2019 г. предвижда наемане на стажанти, както в Централно управление, така и в клоновете в София и страната, според заявените нужди на различните структури в Банката. В общия случай продължителността на стажантската програма е до 4 месеца, в периода юни-септември. Kампанията ще стартира през м. Април с анонсиране на всяка стажантска позиция и обявяване на конкретните изисквания и срокове за кандидатстване.

Ние във Fibank вярваме, че младите хора, които ще вземат участие в Стажантската програма, ще бъдат неин основен двигател със своите идеи, иновативно мислене и различен поглед към света. В замяна те ще получат практически ориентирано обучение за придобиване на знания, умения и компетентности, които ще им дадат ценни конкурентни предимства за успешна професионална реализация и бъдещо кариерно развитие. Програмата е и един отличен шанс за млади хора в самото начало на своя професионален път да работят съвместно с доказано успешни банкови експерти и мениджъри. Стажантите ще могат да се включат в работата по актуални, интересни и значими проекти в Банката и чрез взаимодействието и приноса им в реалната работна среда да преценят и развият нивото на теоретичната си подготовка.

Ако сте потенциален кандидат за стаж, следете информацията, която публикуваме, и очаквайте през месец април старта на кампанията за подбор на стажанти чрез широкото анонсиране на конкретните позиции.