1. Избор на позиция за кандидатстване

Позиция за кандидатстване

Специалист "Частно банкиране", дирекция Частно банкиране

2. Лична информация
3. Прикачете CV и/или мотивационно писмо
Изберете файлове

    Одобрените по документи кандидати ще получат обратна връзка и покана за интервю.