Лого на Fibank
Управителен съвет
Корпоративен сайт
Неделчо Неделчев

Г-н Неделчо Неделчев е избран за Главен изпълнителен директор (CEO) и Председател на Управителния съвет на „Първа инвестиционна банка“ АД през май 2017 г. През периода 2007 г. – 2012 г. г-н Неделчев е член на Надзорния съвет на „Първа инвестиционна банка“ АД, а през 2013 г. ръководи проекта за придобиването на „Юнионбанк” ЕАД, като до вливането във Fibank е член на Надзорния й съвет.

Г-н Неделчев започва кариерата си в брокерска къща „Авал Ин“. От 1997 г. е финансов анализатор в „Първа финансова брокерска къща” ООД, като скоро след това е повишен до ръководител отдел „Анализи“, а през 2001 г. става един от нейните управители. През 2003 г. е назначен за заместник министър в Министерство на транспорта и съобщенията на Р България, като за периода от 2003-2005 г. е бил зам. председател и председател на Съвета на директорите на „Българска телекомуникационна компания” АД. От септември 2005 г. до март 2006 г. г-н Неделчев е съветник на Министъра на държавната администрация. През професионалната си кариера той е участвал в управлението на редица дружества с дейност в енергийния и телекомуникационния сектор в България, както и такива в областта на финансовото консултиране.

Г-н Неделчев е магистър по международни икономически отношения от Университета за национално и световно стопанство в София и има професионални лицензи и сертификати в областта на международните финансови и стокови пазари, инвестиционните услуги и дейности, мениджмънт, бизнес планиране, издадени от международно признати институции като Световната банка, Асоциацията на брокерите на световните пазари (Лондон) и други.

Освен позицията си в Банката, г-н Неделчев е председател на Управителния съвет на First Investment Bank – Albania Sh.a. и член на Съвета на директорите на „Борика“ АД.

Светозар Попов

Г-н Светозар Попов се присъединява към „Първа инвестиционна банка“ АД през 2004 г. като част от екипа на дирекция „Управление на риска“ и скоро след това е повишен в началник отдел „Кредитен риск“. От 2006 г. до 2008 г. изпълнява длъжността заместник директор на дирекция „Управление на риска“, като през този период е бил и председател на Кредитния съвет на Банката. От 2016 г. до 2017 г. г-н Попов заема длъжността Главен директор Съответствие (CCO), а от май 2017 г. е избран за Главен директор Риск (CRO), Член на Управителния съвет и изпълнителен директор на „Първа инвестиционна банка“ АД.

От 2008 г. до 2015 г. г-н Попов е бил член на Управителния съвет и изпълнителен директор на Универсална инвестиционна банка АД, Македония, където придобива значителен управленски опит и отговаря за ресори, свързани с управлението на рисковете, кредитна администрация, финанси. Преди да се присъедини към „Първа инвестиционна банка“ АД, г-н Попов работи в Райфайзенбанк (България) ЕАД като кредитен специалист „Малки и средни предприятия“.

Г-н Попов е магистър по финанси от Университета за национално и световно стопанство в Сoфия и има допълнителни специализации в областта на финансовия анализ, проведени от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и други международно признати институции, както и практически квалификации в чуждестранни банки.

Освен позицията си в Банката, г-н Попов е председател на Надзорния съвет на „Универсална инвестиционна банка“, Република Северна Македония и управител на „Дебита“ ООД.

Чавдар Златев

Г-н Чавдар Златев се присъединява към екипа на „Първа инвестиционна банка” АД през 2004 г. като Главен специалист в Дирекция „Кредитиране на МСП“. Скоро след това е повишен в заместник-директор на дирекцията. От 2006 г. до 2009 г. е управител на клон „Витоша” на „Първа инвестиционна банка” АД. Впоследствие е назначен за заместник-директор на дирекция „Клонова мрежа“, като през 2010 г. е повишен в директор на дирекцията. В началото на 2011 г. е назначен за директор на дирекция „Корпоративно банкиране“, като е участвал в разработването и внедряването на редица банкови продукти. През ноември 2014 г. г-н Златев е избран за член на Управителния съвет на „Първа инвестиционна банка” АД, а от февруари 2018г. е назначен за Главен директор Корпоративно банкиране, член на Управителния съвет и изпълнителен директор.

Преди да се присъедини към „Първа инвестиционна банка” АД г-н Златев работи в ТБ „Юнионбанк” АД като старши банков служител „Корпоративни клиенти“. Той има магистърска степен по „Макроикономика“ от Университета за национално и световно стопанство в София. Специализирал е кредитни продукти и практики в Bank of Ireland, както и съвременни банкови практики в Banco Popolare di Verona.

Освен позицията си в Банката, г-н Златев е член на Управителния съвет на First Investment Bank – Albania Sh.a. и член на Съвета на директорите на „Фи Хелт Застраховане” АД.

Живко Тодоров

Г-н Живко Тодоров се присъединява към Първа инвестиционна банка АД през юни 2014 г. като Главен финансов директор (CFO). В края на 2015 г. г-н Тодоров е избран за член на Управителния съвет на Банката.

Преди да постъпи в Първа инвестиционна банка АД, г-н Тодоров е работил като Главен финансов директор (CFO) в Alpha Bank България (2012-2014 г.) и в ING Bank NV - клон София (2004-2012 г.), където и започва банковата си кариера през 1997 г.

Г-н Живко Тодоров притежава магистърска степен по счетоводство и контрол от Университета за национално и световно стопанство в София, както и Executive MBA от Hult International Business School, Лондон, Великобритания.

Г-н Тодоров е член на CFO Club Bulgaria. През 2018 г. той е отличен в конкурса „CFO of the Year 2018“, организиран от EY Bulgaria, с първа награда в категорията „Стратегия за развитие на финансовата функция".

Освен позицията си в Банката, г-н Тодоров е член на Съвета на директорите на „Болкан файненшъл сървисис“ ЕАД.

Надя Кошинска

Г-жа Надя Кошинска се присъединява към Fibank през 1997 г. като кредитен инспектор Корпоративно кредитиране. През 2002 г. е назначена за заместник-директор Кредитна администрация и заема тази позиция до 2004 г. От 2004 г. Надя Кошинска е назначена за директор на дирекция „Кредитиране на МСП”, отговарящ за увеличаване на пазарния дял на Банката чрез прилагане на специализирани програми и продукти, насочени към малките и средни предприятия. През 2004 г. тя става и член на Кредитния съвет. В края на 2015 г. г-жа Кошинска е избрана за Главен директор Банкиране на дребно и за член на Управителния съвет, а от септември 2017 г. е член на Управителния съвет и директор на дирекция „Банкиране на МСП“.

Преди да постъпи в Първа инвестиционна банка е работила в отдел „Платежен баланс и външен дълг” на Българска народна банка.

Г-жа Надя Кошинска притежава магистърска степен по счетоводство и контрол от Университета за национално и световно стопанство.

Г-жа Кошинска не заема други длъжности освен позициите си в Банката.