назад

Информация

05 април 2019

На 02.04.2019 г. компетентният румънски съд, пред който се водеше и третото дело в Румъния между „Първа инвестиционна банка" АД („Fibank") и румънската Агенция за разплащания и интервенция в земеделието („Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură" на румънски или „APIA" накратко), постанови решение в полза на Fibank, като уважи жалбата на Fibank и отхвърли всички възражения на румънската агенция. Съдът анулира постановените актове и предприетите действия за принудително изпълнение по банкова гаранция от 31.07.2012 г. с № 000LG-L-003436. APIA бе осъдена да заплати съдебните разноски.

Извлечение от диспозитива на решението е публично достъпно на следния линк: http://portal.just.ro/299/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=29900000000691748&id_inst=299

Припомняме, че по отношение на другите две банкови гаранции, издадени от Fibank в полза на APIA и по които APIA имаше претенции към Fibank, са налице окончателни (влезли в сила) съдебни решения на компетентния румънски съд, с които също се анулира принудителното изпълнение срещу банката.

  • Няма коментари


Изпращане на коментар

Новини