Кариери

станете част от нашето семейство

Защо Fibank?

Първа инвестиционна банка е една от водещите финансови институции в България.

Ние сме ориентирани изключително към своите клиенти и им предлагаме разнообразни и иновативни банкови продукти и услуги. В дейността си внедряваме и развиваме високи стандарти на работа. Гордеем се с нашия отлично организиран и креативен екип от професионалисти.

На желаещите да работят в Първа инвестиционна банка ние предлагаме:
 • възможност за професионална изява и кариерно развитие в динамична и иновативна финансова институция;
 • конкурентно възнаграждение, базирано на резултатите;
 • работа в млад и креативен екип.

Ако станете един от нас, при постъпването ви в Първа инвестиционна банка ще Ви посрещнат:
 • фирмено обучение;
 • отлично възнаграждение;
 • усмихнати колеги;
 • опитни ръководители;
 • банкиране по европейски стандарти.

Свободни позиции

Ако желаете да станете част от семейството на Fibank и нашия отлично организиран и професионален екип от специалисти, Ви предлагаме следните свободни позиции:

 • валидна до: 08.03.2020

  Технически секретар, служба "Информация", дирекция "Организация и контрол на клиентското обслужване"

  София
  Задължения и отговорности:
  • Приема клиентските обаждания към служба „Информация”, като дава компетентна информация и при необходимост насочва клиентите към съответния специалист спрямо конкретното запитване
  • Изготвя и отговаря за придвижването на административна и друга документация
  • Организира и координира работни програми, срещи и други работни ангажименти на ръководителите и служителите в Банката
  Изисквания към кандидатите:
  • Добри комуникативни умения и желание за работа в екип
  • Позитивност, организираност и дисциплинираност
  • Ползване на английски език на работно ниво - писмено и говоримо

  При интерес към позицията и желание за кандидатстване, очакваме да изпратите необходимите документи – автобиография с актуална снимка и мотивационно писмо, до 08.03.2020г. на email: jobs@fibank.bg.

  Документите си можете да депозирате и лично в сградата на Първа инвестиционна банка – гр. София, ул. “Московска” 3 А.

  Кандидатствай за позицията

  Одобрените по документи кандидати ще получат обратна връзка и покана за интервю. Всички документи ще бъдат разглеждани според ЗЗЛД. За допълнителна информация можете да се свържете с отдел "Вътрешни консултанти", дирекция "Управление на човешкия капитал", тел. 02 / 910 0100.

 • валидна до: 27.02.2020

  Специалист "Общи банкови операции" (по заместване)

  Дулово
  АКО ТИ СИ …
  • магистър, бакалавър или студент, завършил втори курс в икономическа или хуманитарна специалност
  • проактивен човек, който обича да търси решения и да постига високи резултати
  • аналитичен и комуникативен, с нагласа и мотивация за работа с клиенти
  ИСКАШ ДА …
  • да бъдеш експерт във финансовата и банкова сфера и да разбираш за новостите първи
  • да консултираш клиентите на Банката, така че те да управляват информирано финансите си
  • да работиш в динамичен развиващ се екип, който посреща предизвикателствата с отдаденост и ентусиазъм
  СТРЕМИШ СЕ КЪМ ..
  • придобиване и непрекъснато усъвършенстване на търсени и високо ценени професионални знания и умения
  • кариерно развитие в съвременна корпоративна среда с високи стандарти на работа
  • оценка, признание и уважение от клиенти, колеги и партньори ...
  … ТИ МОЖЕШ ДА БЪДЕШ ЧАСТ ОТ СЕМЕЙСТВОТО НА FIBANK !!!
  Предлагаме ти:
  • входящо и последващи обучения, гарантиращи изграждането на качествена професионална експертиза
  • добро стартово възнаграждение, което можеш да развиеш в зависимост от представянето си
  • възможности за изява и за стойностни професионални постижения
  Ако това си ти и искаш да бъдеш част от нашия екип на позиция:
  СПЕЦИАЛИСТ ОБЩИ БАНКОВИ ОПЕРАЦИИ (по заместване), гр. Дулово
  Ref. BN/Dul0227FO

  При интерес към позицията и желание за кандидатстване, очакваме да изпратите необходимите документи – автобиография с актуална снимка и мотивационно писмо, до 27.02.2020 г. на имейл: jobs@fibank.bg .

  Документите си можете да депозирате и лично в сградата на Първа инвестиционна банка – гр. Дулово, ул. "Васил Левски" 6.

  Кандидатствай за позицията

  Одобрените по документи кандидати ще получат обратна връзка и покана за интервю. Всички документи ще бъдат разглеждани според ЗЗЛД. За допълнителна информация можете да се свържете с отдел "Вътрешни консултанти", дирекция "Управление на човешкия капитал", тел. 02 / 910 0100.

 • валидна до: 27.02.2020

  Специалист "Финансови продукти юридически лица", дирекция "Клонова мрежа"

  София
  Задължения и отговорности:
  • Осъществява контакт с потенциални нови клиенти и поддържа активна връзка с настоящи клиенти, с цел предлагане и продажба на кредитни продукти за микропредприятия
  • Участва в срещи с представители на юридически лица във връзка с искания за кредит с оглед привличане на нови клиенти
  • Разглежда постъпилите искания за кредитни сделки, анализира и оценява състоянието на кредитоискателя, обекта на кредитиране и обезпеченията
  • Изготвя предложения за сключване на кредитни сделки и ги предлага за вземане на решение от компетентния в Банката орган/лица
  • Оформя документално кредитните сделки за юридически лица – изготвя договори за кредит, залог, записи на заповед, съгласува ги с юрист на Банката и ги предлага за подписване от оправомощените да представляват Банката и клиента лица
  • Извършва периодични кредитни анализи на кредитополучателите, изготвя становища и предложения във връзка с предоговаряне/преструктуриране на кредитни сделки за юридически лица
  Изисквания към кандидатите:
  • Висше икономическо образование – степен Бакалавър
  • Професионален опит в дейности, свързани с кредитиране на юридически лица – над 1 година
  • Много добри компютърни умения - MS Office
  • Владеене на английски език се счита за предимство
  • Отлични комуникативни умения
  • Умения за работа в екип

   При интерес към позицията и желание за кандидатстване, очакваме да изпратите необходимите документи – автобиография с актуална снимка и мотивационно писмо, до 27.02.2020г. на email: jobs@fibank.bg.

  Документите си можете да депозирате и лично в сградата на Първа инвестиционна банка – гр. София 1000, ул. “Московска” 3 А.

  Кандидатствай за позицията

  Одобрените по документи кандидати ще получат обратна връзка и покана за интервю. Всички документи ще бъдат разглеждани според ЗЗЛД. За допълнителна информация можете да се свържете с отдел "Вътрешни консултанти", дирекция "Управление на човешкия капитал", тел. 02 / 910 0100.

 • валидна до: 28.02.2020

  Анализатор "Пазарен риск", дирекция „Анализ и контрол на риска”

  София
   Задължения и отговорности:
  • Следи ежедневно и месечно за спазване на лимитите по отношение изложеността на Банката към пазарен и ликвиден риск
  • Изготвя месечни анализи и доклади за динамиката и нивото на пазарен и ликвиден риск, на които е изложена Банката
  • Участва в разработването на правила, методи и системи свързани с измерването и управлението на пазарния и ликвидния риск
  • Изготвя регулярни доклади за необходимия капитал за пазарен и ликвиден риск съгласно регулаторните изисквания, както и според вътрешните оценъчни модели на Банката
  • Изготвя ad-hoc анализи в областта на пазарния и ликвидния риск 
  Изисквания към кандидатите:
  • Висше образование степен Бакалавър/Магистър или последна година студент, специалност Финанси, Икономикс, Статистика, Приложна математика или друга аналогична
  • Познания по отношение методите и концепциите за оценка на пазарен риск (в т.ч. Value-at-Risk модели, Expected Shortfall, дюрация и др.)
  • Много добри компютърни умения (познания по бази данни и умения за базово програмиране са предимство)
  • Аналитичност и прецизност в работата
  • Много добро ниво на ползване на английски език писмено и говоримо
  • Комуникативност, умения и нагласа за работа в екип
  • Способност за работа под напрежение и спазване на срокове

  При интерес към позицията и желание за кандидатстване, очакваме да изпратите необходимите документи – автобиография с актуална снимка и мотивационно писмо, до 28.02.2020г. на email: jobs@fibank.bg.

  Документите си можете да депозирате и лично в сградата на Fibank – гр. София 1404, ул. “Московска” 3А.

  Кандидатствай за позицията

  Одобрените по документи кандидати ще получат обратна връзка и покана за интервю. Всички документи ще бъдат разглеждани според ЗЗЛД. За допълнителна информация можете да се свържете с отдел "Вътрешни консултанти", дирекция "Управление на човешкия капитал", тел. 02 / 910 0100.

 • валидна до: 06.03.2020

  Банков служител обслужване на клиенти

  София
  АКО ТИ СИ …
  • магистър, бакалавър или студент, завършил втори курс в икономическа или хуманитарна специалност
  • проактивен човек, който обича да търси решения и да постига високи резултати
  • аналитичен и комуникативен, с нагласа и мотивация за работа с клиенти
  ИСКАШ ДА …
  • да бъдеш експерт във финансовата и банкова сфера и да разбираш за новостите първи
  • да консултираш клиентите на Банката, така че те да управляват информирано финансите си
  • да работиш в динамичен развиващ се екип, който посреща предизвикателствата с отдаденост и ентусиазъм
  СТРЕМИШ СЕ КЪМ ..
  • придобиване и непрекъснато усъвършенстване на търсени и високо ценени професионални знания и умения
  • кариерно развитие в съвременна корпоративна среда с високи стандарти на работа
  • оценка, признание и уважение от клиенти, колеги и партньори ...
  … ТИ МОЖЕШ ДА БЪДЕШ ЧАСТ ОТ СЕМЕЙСТВОТО НА FIBANK !!!
  Предлагаме ти:
  • входящо и последващи обучения, гарантиращи изграждането на качествена професионална експертиза
  • добро стартово възнаграждение, което можеш да развиеш в зависимост от представянето си
  • възможности за изява и за стойностни професионални постижения
  Ако това си ти и искаш да бъдеш част от нашия екип на позиция:
  СПЕЦИАЛИСТ ОБЩИ БАНКОВИ ОПЕРАЦИИ, гр. София
  Ref. No BN/0306FO

  При интерес към позицията и желание за кандидатстване, очакваме да изпратите необходимите документи – автобиография с актуална снимка и мотивационно писмо, до 06.03.2020 г. на имейл: jobs@fibank.bg .

  Документите си можете да депозирате и лично в сградата на Първа инвестиционна банка – гр. София, ул. Московска №3А.

  Кандидатствай за позицията

  Одобрените по документи кандидати ще получат обратна връзка и покана за интервю. Всички документи ще бъдат разглеждани според ЗЗЛД. За допълнителна информация можете да се свържете с отдел "Вътрешни консултанти", дирекция "Управление на човешкия капитал", тел. 02 / 910 0100.

 • валидна до: 13.03.2020

  Анализатор "Операционен риск", дирекция „Анализ и контрол на риска”

  София
  Задължения и отговорности:
  • Анализира бизнес процесите в банката от гледна точка на операционния риск и дава препоръки за подобряването им
  • Координира централизираното събиране на информация за операционните събития и извършва качествен контрол на подаваните данни
  • Дефинира количествени индикатори за измерване на операционния риск
  • Осъществява вътрешна оценка на операционния риск (qualitative self-assessment)
  • Изготвя месечни анализи и доклади за динамиката и нивото на операционен риск, на който е изложена Банката
  • Участва в разработването на правила, методи и системи свързани с измерването и управлението на операционния риск
  Изисквания към кандидатите:
  • Висше образование степен Бакалавър/Магистър, специалност Счетоводство, Финанси, Икономикс или друга аналогична.
  • Познания по отношение методите за оценка на операционен риск
  • Добри компютърни умения
  • Опит в областта на вътрешния или външния одит са препоръчителни и се считат за съществено предимство
  • Аналитичност и прецизност в работата
  • Много добро ниво на ползване на английски език писмено и говоримо
  • Комуникативност, умения и нагласа за работа в екип
  • Способност за работа под напрежение и спазване на срокове

  При интерес към позицията и желание за кандидатстване, очакваме да изпратите необходимите документи – автобиография с актуална снимка и мотивационно писмо, до 13.03.2020г. на email: jobs@fibank.bg.

  Документите си можете да депозирате и лично в сградата на Fibank – гр. София 1404, ул. “Московска” 3А.

  Кандидатствай за позицията

  Одобрените по документи кандидати ще получат обратна връзка и покана за интервю. Всички документи ще бъдат разглеждани според ЗЗЛД. За допълнителна информация можете да се свържете с отдел "Вътрешни консултанти", дирекция "Управление на човешкия капитал", тел. 02 / 910 0100.

 • валидна до: 13.03.2020

  Анализатор „Статистически анализи и модели”, Дирекция „Анализ и контрол на риска”

  София

  Задължения и отговорности:

  • Участва при разработването, тестването и прилагането на вътрешните модели на Банката в областта на управлението на риска
  • Извлича и обобщава статистически данни от различните информационни масиви на банката
  • Извършва статистически анализи с помощта на специализиран статистически софтуер и/или програмни езици
  • Извършва текущ мониторинг на представянето на вътрешните модели на банката, като при необходимост предлага варианти за тяхното усъвършенстване
  • Изготвя портфолио и ad-hoc анализи
  • Изготвя задания за промени в информационни системи на банката, свързани с управлението на риска, и тества направените промени

  Изисквания към кандидатите:

  • Висше образование степен Бакалавър/Магистър или последна година студент в областта на статистиката, финансите или икономиката
  • Познания в областта на статистическите анализи, финансовото моделиране и иконометрията, свойства на статистически разпределения, линейни и логистични регресии, тестване на хипотези в регресии, Монте Карло симулации, методи за прогнозиране на волатилитет
  • Познания по отношение методите и концепциите за оценка на финансовия риск, в т.ч. Value-at-Risk модели, Expected Shortfall, дюрация, скоринг модели за оценка на кредитен риск, IRB параметри при определяне на капиталови изисквания по кредитни експозиции
  • Познания по основни характеристики на банкови продукти, в т.ч. сложна лихва, анюитет, погасителни планове
  • Много добри компютърни умения, включително познания по бази данни и базово програмиране в статистически софтуер (MS Excel, MS Access, VBA, SQL, STATA или сходен статистически софтуер)
  • Умения за трансформиране на аналитични концепции в работещи бизнес приложения и способност за самостоятелно решаване на проблеми и самостоятелно намиране на нужната информация
  • Много добро ниво на ползване на английски език писмено и говоримо
  • Комуникативност, умения и нагласа за работа в екип
  • Способност за работа под напрежение и спазване на срокове

  При интерес към позицията и желание за кандидатстване, очакваме да изпратите необходимите документи – автобиография с актуална снимка и мотивационно писмо, до 13.03.2020г. на email: jobs@fibank.bg.

  Документите си можете да депозирате и лично в сградата на Fibank – гр. София 1404, ул. “Московска” 3А.

  Кандидатствай за позицията

  Одобрените по документи кандидати ще получат обратна връзка и покана за интервю. Всички документи ще бъдат разглеждани според ЗЗЛД. За допълнителна информация можете да се свържете с отдел "Вътрешни консултанти", дирекция "Управление на човешкия капитал", тел. 02 / 910 0100.

 • валидна до: 28.02.2020

  Специалист "Връзки с институции", дирекция "Съответствие-Специализиран мониторинг и контрол"

  София

  Задължения и отговорности:

  • Приема, анализира и обработва документацията във връзка с отношенията с институции при прилагане на мерките за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма във всички клонове и звена на Банката
  • Подпомага методически организирането на документооборота на Банката съгласно изискванията на ЗМИП и ЗМФТ;

  Осъществява мониторинг на всички банкови трансакции• Изготвя писмени доклади и дава препоръки за предприемане на мерки срещу нарушения по ЗМИП и ЗМФТ 

  Изисквания към кандидатите:

  • Висше икономическо образование като специалност в областта на финанси и банково дело се счита за предимство
  • Минимум 2 години опит в банковата сфера
  • Ползване на английски език на много добро ниво се счита за предимство
  • Много добри компютърни умения – MS Office (Excel, Word)
  • Прецизност и внимание към детайла

   

  При интерес към позицията и желание за кандидатстване, очакваме да изпратите необходимите документи – автобиография с актуална снимка и мотивационно писмо, до 28.02.2020г. на email: jobs@fibank.bg.
  Документите си можете да депозирате и лично в сградата на Първа Инвестиционна Банка – гр. София, ул. "Московска"3А.

  Кандидатствай за позицията

  Одобрените по документи кандидати ще получат обратна връзка и покана за интервю. Всички документи ще бъдат разглеждани според ЗЗЛД. За допълнителна информация можете да се свържете с отдел "Вътрешни консултанти", дирекция "Управление на човешкия капитал", тел. 02 / 910 0100.

 • валидна до: 02.03.2020

  Специалист "Кредити на фирми", клон Благоевград

  Благоевград

  Задължения и отговорности:

  • Участва в срещи с представители на юридически лица и еднолични търговци във връзка с искания за кредит, както и с цел привличане на нови клиенти
  • Извършва дейностите, свързани с проучване на кредитоискатели – юридически лица и еднолични търговци, необходими и обезпечаващи отпускането на кредити от Банката
  • Изготвя рейтинги, анализи и оценки на финансовото състояние на кредитоискателя и обезпеченията, които предоставя по сделката
  • Договаря условия и структуриране на кредитни сделки, съобразно законовите разпоредби и процедурите на Fibank
  • Изготвя становищата по одобрените кредитни сделки
  • Участва пряко в администрирането на кредитите – вписвания, текущи промени, архивиране и др.
  • Участва в процеса на управление на кредити до пълното им издължаване и погасяване от страна на кредитоискателя

  Изисквания към кандидатите:

  • Висше икономическо образование, като специалност в сферата на финанси и банково дело се счита за предимство
  • Минимум 1 година професионален опит в дейности, свързани с кредитиране на юридически лица
  • Много добри компютърни умения – MS Office
  • Владеене на английски език е предимство
  • Отлични комуникативни умения
  • Способност и нагласа за работа в екип
  • Желание и изградени умения за активна работа с клиенти

  При интерес към позицията и желание за кандидатстване, очакваме да изпратите необходимите документи – автобиография с актуална снимка и мотивационно писмо, до 02.03.2020г. на email: jobs@fibank.bg.

  Документите си можете да депозирате и лично в сградата на Fibank – Благоевград 2700, ул. ”Св.св. Кирил и Методий” 11.

  Кандидатствай за позицията

  Одобрените по документи кандидати ще получат обратна връзка и покана за интервю. Всички документи ще бъдат разглеждани според ЗЗЛД. За допълнителна информация можете да се свържете с отдел "Вътрешни консултанти", дирекция "Управление на човешкия капитал", тел. 02 / 910 0100.

 • валидна до: 24.03.2020

  "Валутен касиер", офис Созопол

  Созопол
  • Задължения и отговорности:
  • Извършва касови и безкасови операции и обмен на лева и валута, съобразно изискванията на Банката
  • Работи с клиенти, като в процеса на работа изцяло спазва и съобразява стандарта за обслужване на клиенти на Първа инвестиционна банка
  • Оформя, изпраща и получава ценни пратки
  • Изготвя ежедневни отчети и справки, свързани с касовата наличност
  • Изисквания към кандидатите:
  • Средно/ висше образование
  • Релевантен опит като валутен касиер – предимство
  • Умения за разпознаване на фалшива валута и левове – предимство
  • Ползване на английски език – предимство
  • Клиентоориентираност и отговорност при извършване на поетите отговорности
  • Готовност за поемане на временен (срочен) ангажимент

  При интерес към позицията и желание за кандидатстване, очакваме да изпратите необходимите документи – автобиография с актуална снимка и мотивационно писмо, до 24.03.2020 г. на email: jobs@fibank.bg.

  Документите си можете да депозирате и лично в сградата на Първа инвестиционна банка – Созопол, ул. "Републиканска" 7.

  Кандидатствай за позицията

  Одобрените по документи кандидати ще получат обратна връзка и покана за интервю. Всички документи ще бъдат разглеждани според ЗЗЛД. За допълнителна информация можете да се свържете с отдел "Вътрешни консултанти", дирекция "Управление на човешкия капитал", тел. 02 / 910 0100.

 • валидна до: 24.03.2020

  Специалист "Общи банкови операции", офис Созопол

  Созопол
  • ИСКАШ ДА …
  • да бъдеш експерт във финансовата и банкова сфера и да разбираш за новостите първи
  • да консултираш клиентите на Банката, така че те да управляват информирано финансите си
  • да работиш в динамичен развиващ се екип, който посреща предизвикателствата с отдаденост и ентусиазъм
  • СТРЕМИШ СЕ КЪМ ..
  • придобиване и непрекъснато усъвършенстване на търсени и високо ценени професионални знания и умения
  • кариерно развитие в съвременна корпоративна среда с високи стандарти на работа
  • оценка, признание и уважение от клиенти, колеги и партньори ...

  … ТИ МОЖЕШ ДА БЪДЕШ ЧАСТ ОТ СЕМЕЙСТВОТО НА FIBANK !!!

  • Предлагаме ти:
  • входящо и последващи обучения, гарантиращи изграждането на качествена професионална експертиза
  • добро стартово възнаграждение, което можеш да развиеш в зависимост от представянето си
  • възможности за изява и за стойностни професионални постижения
  • готовност за поемане на временен (срочен) ангажимент

   Ако това си ти и искаш да бъдеш част от нашия екип на позиция:
  СПЕЦИАЛИСТ ОБЩИ БАНКОВИ ОПЕРАЦИИ, офис Созопол
  Ref.№ BN/Sz0324FO

  очакваме да изпратиш автобиография и мотивационно писмо до 24.03.2020г., на e – mail: jobs@fibank.bg. Можеш да депозираш документите си и в сградата на Fibank – Созопол, ул. "Републиканска" 7.

  Кандидатствай за позицията

  Одобрените по документи кандидати ще получат обратна връзка и покана за интервю. Всички документи ще бъдат разглеждани според ЗЗЛД. За допълнителна информация можете да се свържете с отдел "Вътрешни консултанти", дирекция "Управление на човешкия капитал", тел. 02 / 910 0100.

 • валидна до: 24.03.2020

  "Валутен касиер", офис Приморско

  Приморско
  • Задължения и отговорности:
  • Извършва касови и безкасови операции и обмен на лева и валута, съобразно изискванията на Банката
  • Работи с клиенти, като в процеса на работа изцяло спазва и съобразява стандарта за обслужване на клиенти на Първа инвестиционна банка
  • Оформя, изпраща и получава ценни пратки
  • Изготвя ежедневни отчети и справки, свързани с касовата наличност
  • Изисквания към кандидатите:
  • Средно/ висше образование
  • Релевантен опит като валутен касиер – предимство
  • Умения за разпознаване на фалшива валута и левове – предимство
  • Ползване на английски език – предимство
  • Клиентоориентираност и отговорност при извършване на поетите отговорности
  • Готовност за поемане на сезонен (временен) ангажимент

  При интерес към позицията и желание за кандидатстване, очакваме да изпратите необходимите документи – автобиография с актуална снимка и мотивационно писмо, до 24.03.2020 г. на email: jobs@fibank.bg.

  Документите си можете да депозирате и лично в сградата на Първа инвестиционна банка – Бургас 8000, ул.”Александровска” 58 или Приморско 8180, ул. "Трети март" № 82А.

  Кандидатствай за позицията

  Одобрените по документи кандидати ще получат обратна връзка и покана за интервю. Всички документи ще бъдат разглеждани според ЗЗЛД. За допълнителна информация можете да се свържете с отдел "Вътрешни консултанти", дирекция "Управление на човешкия капитал", тел. 02 / 910 0100.

 • валидна до: 24.03.2020

  Банков служител обслужване на клиенти, офис Слънчев бряг

  Слънчев бряг

  АКО ТИ СИ …

  • магистър, бакалавър или студент, завършил втори курс в икономическа или хуманитарна специалност
  • проактивен човек, който обича да търси решения и да постига високи резултати
  • аналитичен и комуникативен, с нагласа и мотивация за работа с клиенти

  ИСКАШ ДА …

  • да бъдеш експерт във финансовата и банкова сфера и да разбираш за новостите първи
  • да консултираш клиентите на Банката, така че те да управляват информирано финансите си
  • да работиш в динамичен развиващ се екип, който посреща предизвикателствата с отдаденост и ентусиазъм

  СТРЕМИШ СЕ КЪМ ..

  • придобиване и непрекъснато усъвършенстване на търсени и високо ценени професионални знания и умения
  • кариерно развитие в съвременна корпоративна среда с високи стандарти на работа
  • оценка, признание и уважение от клиенти, колеги и партньори ...

  … ТИ МОЖЕШ ДА БЪДЕШ ЧАСТ ОТ СЕМЕЙСТВОТО НА FIBANK !!!

  Предлагаме ти:

  • входящо и последващи обучения, гарантиращи изграждането на качествена професионална експертизa
  • добро стартово възнаграждение, което можеш да развиеш в зависимост от представянето си
  • възможности за изява и за стойностни професионални постижения

  Ако това си ти и искаш да бъдеш част от нашия екип на позиция:
  СПЕЦИАЛИСТ ОБЩИ БАНКОВИ ОПЕРАЦИИ, офис Слънчев бряг
  Ref. BN/SB0324FO

  При интерес към позицията и желание за кандидатстване, очакваме да изпратите необходимите документи – автобиография с актуална снимка и мотивационно писмо, до 24.03.2020г. на email: jobs@fibank.bg.

   Документите си можете да депозирате и лично в сградата на Първа Инвестиционна Банка – Бургас 8000, ул.”Александровска” 58 или Несебър 8230, ул. "Иван Вазов" 25.

  Кандидатствай за позицията

  Одобрените по документи кандидати ще получат обратна връзка и покана за интервю. Всички документи ще бъдат разглеждани според ЗЗЛД. За допълнителна информация можете да се свържете с отдел "Вътрешни консултанти", дирекция "Управление на човешкия капитал", тел. 02 / 910 0100.

 • валидна до: 24.03.2020

  Специалист "Общи банкови операции", офис Приморско

  Приморско
  • АКО ТИ СИ …
  • магистър, бакалавър или студент, завършил втори курс в икономическа или хуманитарна специалност
  • роактивен човек, който обича да търси решения и да постига високи резултати
  • аналитичен и комуникативен, с нагласа и мотивация за работа с клиенти
  • ИСКАШ ДА …
  • да бъдеш експерт във финансовата и банкова сфера и да разбираш за новостите първи
  • да консултираш клиентите на Банката, така че те да управляват информирано финансите си
  • да работиш в динамичен развиващ се екип, който посреща предизвикателствата с отдаденост и ентусиазъм
  • СТРЕМИШ СЕ КЪМ ..
  • придобиване и непрекъснато усъвършенстване на търсени и високо ценени професионални знания и умения
  • кариерно развитие в съвременна корпоративна среда с високи стандарти на работа
  • оценка, признание и уважение от клиенти, колеги и партньори ...

  … ТИ МОЖЕШ ДА БЪДЕШ ЧАСТ ОТ СЕМЕЙСТВОТО НА FIBANK !!!

  Предлагаме ти:
  входящо и последващи обучения, гарантиращи изграждането на качествена професионална експертиза
  добро стартово възнаграждение, което можеш да развиеш в зависимост от представянето си
  възможности за изява и за стойностни професионални постижения

   

  Ако това си ти и искаш да бъдеш част от нашия екип на позиция:
  СПЕЦИАЛИСТ ОБЩИ БАНКОВИ ОПЕРАЦИИ, офис Приморско
  Ref.№ BN/Prsk0324FO

  очакваме да изпратиш автобиография и мотивационно писмо до 24.03.2020г., на e – mail: jobs@fibank.bg. Можеш да депозираш документите си и в сградата на Fibank – Бургас 8000, ул.”Александровска” 58 или Приморско 8180, ул. "Трети март" № 82А.

  Кандидатствай за позицията

  Одобрените по документи кандидати ще получат обратна връзка и покана за интервю. Всички документи ще бъдат разглеждани според ЗЗЛД. За допълнителна информация можете да се свържете с отдел "Вътрешни консултанти", дирекция "Управление на човешкия капитал", тел. 02 / 910 0100.

 • валидна до: 24.03.2020

  "Валутен касиер", офис Слънчев бряг

  Слънчев бряг
  • Задължения и отговорности:
  • Извършва касови и безкасови операции и обмен на лева и валута, съобразно изискванията на Банката
  • Работи с клиенти, като в процеса на работа изцяло спазва и съобразява стандарта за обслужване на клиенти на Първа инвестиционна банка
  • Оформя, изпраща и получава ценни пратки
  • Изготвя ежедневни отчети и справки, свързани с касовата наличност

   Изисквания към кандидатите:
  • Средно/ висше образование
  • Релевантен опит като валутен касиер – предимство
  • Умения за разпознаване на фалшива валута и левове – предимство
  • Ползване на английски език – предимство
  • Клиентоориентираност и отговорност при извършване на поетите отговорности

   

  При интерес към позицията и желание за кандидатстване, очакваме да изпратите необходимите документи – автобиография с актуална снимка и мотивационно писмо, до 24.03.2020 г. на email: jobs@fibank.bg.

  Документите си можете да депозирате и лично в сградата на Първа инвестиционна банка – Бургас 8000, ул.”Александровска” 58 или Несебър 8230, ул. "Иван Вазов" 25.

  Кандидатствай за позицията

  Одобрените по документи кандидати ще получат обратна връзка и покана за интервю. Всички документи ще бъдат разглеждани според ЗЗЛД. За допълнителна информация можете да се свържете с отдел "Вътрешни консултанти", дирекция "Управление на човешкия капитал", тел. 02 / 910 0100.

 • валидна до: 03.03.2020

  "Административен сътрудник", гр. София

  София
  • Задължения и отговорности:
  • Изготвя и отговаря за придвижването на административна и друга документация
  • Координира комуникацията с дирекциите в Банката, клиенти, партньори и други външни организации
  • Организира и координира работни програми, срещи и други работни ангажименти на ръководителите и служителите в Банката
  • Изготвя справки и отчети за дейността си и резултатите от нея
  • Изисквания към кандидатите:
  • Висше образование, като специалности в областта на банково дело, финанси, бизнес администрация, са конкурентно предимство
  • Професионален опит на подобна позиция и/или в осъществяване и координация на административни дейности
  • Ползване на английски език на добро ниво – писмено и говоримо
  • Много добри компютърни умения (MS Office)
  • Комуникативност и умения за работа в екип
  • Аналитичност, проактивност, гъвкавост
  • Зрял и уравновесен поведенчески стереотип
  • Дискретност и лоялност.

   

  При интерес към позицията и желание за кандидатстване, очакваме да изпратите необходимите документи – автобиография с актуална снимка и мотивационно писмо, до 03.03.2020 г. на email: jobs@fibank.bg.
  Документите си можете да депозирате и лично в сградата на Първа Инвестиционна Банка – София 1000, ул. “Московска” 3А.

  Кандидатствай за позицията

  Одобрените по документи кандидати ще получат обратна връзка и покана за интервю. Всички документи ще бъдат разглеждани според ЗЗЛД. За допълнителна информация можете да се свържете с отдел "Вътрешни консултанти", дирекция "Управление на човешкия капитал", тел. 02 / 910 0100.