Организационна структура
 • Управленска структура

 • Дъщерни дружества

  First Investment Bank - Albania Sh.a

  През април 2006 г. Първа инвестиционна банка учредява First Investment Bank - Albania Sh.a. с 99.9998% акционерно участие. През юни 2007 г. First Investment Bank - Albania Sh.a. получава пълен банков лиценз от Централната банка на Албания, като от септември 2007 г. ефективно поема дейността на бившия клон ПИБ - Тирана, който оперира на пазара в Албания от 1999 г., заедно с всичките му права и задължения, активи и пасиви. Към 31 декември 2014 г. акционерното участие на Банката е 100%.

  First Investment Bank - Albania Sh.a. предлага пълен набор от банкови продукти и услуги, които са насочени към граждани и малки и средни предприятия. Банката развива картовите разплащания чрез предлагане на дебитни и кредитни карти с чип по стандарта EMV, както и електронно банкиране съобразено с нуждите и изискванията на клиентите. Банката първа предлага на албанския пазар продукти от инвестиционно злато и други благородни метали.

  "Дайнърс клуб България" АД

  Дайнърс клуб България АД е акционерно дружество, регистрирано през ноември 1996 г. с основен предмет на дейност издаване на международни кредитни карти Diners Club и обработка на плащания с тях. През май 2005 г. Първа инвестиционна банка придобива 80% от капитала на дружеството. Към 31 декември 2014 г. акционерното участие на Банката е 94.79%. През 2010 г. дружеството получава лиценз от Българската народна банка за платежна институция, която да изпълнява платежни операции чрез платежни карти и издава, и приема плащания с платежни инструменти.

  През годините Дайнърс клуб България АД работи систематично и последователно в посока повишаване проникването на марката Diners Club на местния пазар, чрез предлагане на нови услуги за картодържателите и разширяване на мрежата от ПОС терминали за приемане на плащания с карти Diners Club.

  "Фи Хелт Застраховане" АД - FiHealth

  През 2010 г. Първа инвестиционна банка придобива мажоритарен пакет акции от капитала на "Здравноосигурителна каса Фи Хелт" АД. С решение на Комисията за финансов надзор от месец юни 2013 г. дружеството става първият сред фондовете за доброволно здравно осигуряване в страната, който получава лиценз за извършване на застрахователна дейност, обезпечаваща финансово разходи, свързани с медицински грижи в извънболнична медицинска помощ, болнично лечение, разходи за медицински стоки и дентални услуги. Наименованието на дружеството е променено на "Фи Хелт Застраховане" АД, а предметът на дейност съгласно Кодекса на застраховането - извършване на застраховки за заболяване и за злополука. Към 31 декември 2014 г. акционерното участие на Банката в дружеството е 59.10%.

   

  "Първа инвестиционна банка" АД има и други дъщерни дружества, както следва: First Investment Finance B.V., "Дебита" ООД, "Реалтор" ООД, "Болкан файненшъл сървисис" ЕАД, "Криейтив инвестмънт" ЕООД, "Търнараунд мениджмънт" ЕООД, "Лега салюшънс" ЕООД и "АМС имоти" ЕООД.