Препоръчителни насоки за безопасност в търговските предприятия

Насърчавайте своите служители и клиенти за следното:

Практикуване на добра хигиена
 • Спрете ръкостискането - използвайте други безконтактни методи при поздрав
 • Почиствайте дръжките на вратата и напомняйте по имейл за миенето им
 • Насърчавайте безконтактните плащания, за да ограничите употребата на банкноти
 • Дезинфекцирайте редовно повърхности като дръжки на врати, маси, бюра и перила
 • Увеличете вентилацията чрез отваряне на прозорците или настройка на климатиците
Избягване на струпванията на хора
 • Използвайте резервации и графици, за да ограничите потока от хора
 • Използвайте онлайн трансакции, когато е възможно
 • Обмислете ограничаване на посещаемостта на по-големи събития
За транспортния бизнес, такситата и споделените пътувания
 • Дръжте прозорците отворени, когато е възможно
 • Дръжте прозорците отворени, когато е възможно
 • Увеличете вентилацията
 • Редовно дезинфекцирайте повърхностите