FATCA

Съгласно Закона за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за подобряване спазването на данъчното законодателство в международен аспект и въвеждането в действие на FATCA (ДВ бр. 47 от 26 юни 2015 г.), Република България следва да спазва Foreign Account Tax Compliant Act (FATCA). Това дава основание финансовите институции в страната да се считат за спазващи FATCA и следва да се регистрират в Службата за вътрешни приходи на САЩ (IRS) като участващи финансови институции и да придобият Global Intermediary Identification Number (GIIN) код.

Първа инвестиционна банка АД е регистрирана в IRS като водеща финансова институция (Lead FFI) на т.нар. "Група от предприятия" (Expanded Affiliated Group). Статусът на регистрацията е на "Регистрирана, спазваща законодателството чуждестранна финансова институция" (Registered deemed-compliant). Присъденият на Банката GIIN код е: SP7FU7.00000.LE.100.