Частно банкиране
За бизнес клиенти
Услугата "Частно банкиране" за бизнес клиенти предлага:

 • частен банкер, който е запознат със специфичните изисквания и нужди на клиента;
 • възможност за посещение на място;
 • комплексно фирмено обслужване, в това число осигуряване на масови плащания с ниски такси;
 • възможност за дистанционно банкиране за нареждане на преводи към трети лица, вкл. и за погасяване на данъчни задължения;
 • конфиденциалност;
 • инкасови операции;
 • съдействие при изготвяне на банкови справки и всякакви други банкови документи, изисквани от клиента;
 • съдействие при банкови преводи;
 • съдействие при валутни операции;
 • съдействие при получаване на специални оферти по депозитни продукти на банката;
 • съдействие при получаване на специални оферти по кредитни продукти на банката;
 • администриране на всички картови продукти;
 • възможност за дистанционна промяна на кредитни лимити, както и уреждане на всеки въпрос, свързан с лични, семейни или бизнес финанси.