Бизнес пакети

Пакети от банкови продукти и услуги, които да Ви улеснят при извършването на ежедневните банкови операции за Вашия бизнес

Възможности

Оптимизирате разходите си за банкови продукти и услуги

Удобства

Управлявате лесно ежедневното си банкиране

Преводи

Плащате една обща месечна такса за всички продукти в пакета

Fibank Бизнес
24.00 лв. / мес.
Заяви в офис
Fibank Бизнес Клас
18.50 лв. / мес.
Заяви в офис
Fibank Бизнес Клас+
29.50 лв. / мес.
Заяви в офис
Fibank Бизнес клас Премиум
58.00 лв. / мес.
Заяви в офис

Банкова сметка

Тип

Имате опция да изберете вида на смектата от която се нуждатете

1 брой

Разплащателна сметка (пакетна сметка)

открита през Моята Fibank

1 брой

Разплащателна сметка (пакетна сметка)

открита през Моята Fibank

Такса за откриване

Без такса

Без такса

Без такса

Без такса

Месечна такса за водене на сметка

Без такса

Без такса

Без такса

Без такса

Дебитна карта

Тип

Можете да изберете типа на Вашата дебитна карта

Такса за издаване

Без такса

Без такса

Без такса

Без такса

Вътрешнобанкови преводи

През през електронно банкиране My Fibank, наредени от сметки в левове

Неограничено

Неограничено

Неограничено

Неограничено

В клон на Fibank, наредени от сметки в левове

5 броя

Не

Не

Не

Периодични преводи

Неограничено

Неограничено

Неограничено

Неограничено

Масови преводи по сметки във Fibank

Неограничено

Неограничено

Неограничено

Неограничено

Междубанкови преводи

Изходящи преводи през Бисера

10 бр., вкл. периодични преводи, наредени в клон на Fibank

10 бр., вкл. периодични преводи, наредени в клон на Fibank

20 бр., вкл. периодични преводи, наредени в клон на Fibank

40 бр., вкл. периодични преводи, наредени в клон на Fibank

Международни изходящи преводи в евро към сметка при банка на територията на страна от ЕИП

Експресни преводи със спешен вальор - деня на нареждане на превода: 40 EUR с включена такса SWIFT;

С вальор, следващ деня на нареждането (с TOM вальор): 25 EUR, с включена такса SWIFT;

За суми до 500 EUR: 12 EUR с включена такса SWIFT.

Експресни преводи със спешен вальор - деня на нареждане на превода: 40 EUR с включена такса SWIFT;

С вальор, следващ деня на нареждането (с TOM вальор): 25 EUR с включена такса SWIFT;

За суми до 500 EUR: 12 EUR с включена такса SWIFT.

Експресни преводи със спешен вальор - деня на нареждане на превода: 35 EUR с включена такса SWIFT;

С вальор, следващ деня на нареждането (с TOM вальор): 20 EUR с включена такса SWIFT;

За суми до 500 EUR: 12 EUR с включена такса SWIFT.

Експресни преводи със спешен вальор - деня на нареждане на превода: 35 EUR с включена такса SWIFT;

С вальор, следващ деня на нареждането (с TOM вальор): 20 EUR с включена такса SWIFT;

За суми до 500 EUR: 12 EUR с включена такса SWIFT.

Внасяне на каса, дневно

Без такса до 6 000 BGN

Без такса до 5 000 BGN

Без такса до 6 000 BGN

Без такса до 10 000 BGN

Теглене на каса, дневно

Без такса до 3 000 BGN

Без такса до 2 000 BGN

Без такса до 3 000 BGN

Без такса до 5 000 BGN

Дигитално банкиране

Онлайн банкиране

Да

Да

Да

Да

Пасивно Телефонно банкиране

Да

Да

Да

Да

Софтуерен токен

Не

Не

Не

1 бр.

Други услуги

Извлечения на имейл адрес

Не

Безплатно

Безплатно

Безплатно

SMS известия

Да

за преводи, излъчени през Моята Fibank

Да

за преводи, излъчени през Моята Fibank

Да

за преводи, излъчени през Моята Fibank

Да

за преводи, излъчени през Моята Fibank