Виртуален ПОС терминал

Сигурни плащания в реално време

Нашето предложение

Приемане на картови плащания чрез виртуален ПОС терминал

 

Ако предлагате онлайн услуги, услугата „Виртуален ПОС терминал“ осигурява възможност да приемате плащания с карти в реално време чрез виртуално ПОС терминално устройство, регистрирано във Fibank.

Чрез виртуалния ПОС терминал могат да се приемат плащания с карти Maestro, Visa и MasterCard, издадени от местни и чуждестранни банки.


Услугата е предназначена за юридически лица, регистрирани на територията на Република България, които осъществяват продажби на стоки/услуги от разстояние през интернет чрез електронна система (онлайн магазин, уебсайт, мобилно приложение, резервационна система и др.).

С услугата „Виртуален ПОС терминал“ от Fibank:

Работите лесно, удобно и сигурно:
 • предлагате възможност на своите клиенти да извършват сигурни плащания в реално време с предпочитана от тях карта:
  • потребителят въвежда данните на своята карта в сигурна среда - в платежна страница на Банката. Електронната система на търговеца няма достъп до картовите данни в нито един момент от осъществяване на платежния процес. Връзката между електронната система на търговеца и банковата система е защитена чрез съвременни, криптографски механизми.
 • получавате регулярни справки за извършените плащания и движенията на фирманета сметка, с което подобрявате отчетността;
 • възможност за приемане на периодични плащания и/или абонаменти.
Условията, които ви предлагаме:
 • Виртуален ПОС терминал:
  • безплатно активиране;
  • без такса поддръжка на терминалното устройство;
  • безплатна техническа поддръжка.
 • Специални финансови условия:
  • специални условия за откриване на разплащателна сметка в Първа инвестиционна банка, обслужваща плащания от ПОС терминални устройства – без такса за откриване и без изискване за минимална наличност;
   Тази сметка може да бъде открита след подаване на заявката за регистрация на виртуален ПОС терминал от страна на търговеца и одобрението на тази заявка от страна на Банката.
  • по-ниска такса за обслужване на разплащателната сметка с включена услуга в електронното банкиране Моята Fibank;
  • безплатно издаване на бизнес дебитна карта към сметката на ПОС терминалите;
  • заверяване на приетите плащания на втория работен ден от датата на трансакцията;
  • своевременни справки с детайлна информация за картовите разплащания, през терминалните устройства за потребителите на Моята Fibank;
  • безплатни електронни извлечения по сметката, обслужваща ПОС терминалните устройства, чрез услугата в електронното банкиране Моята Fibank.Кандидатстване
Изисвания към електронната система на търговеца:

Електронната система (онлайн магазин, мобилно приложение, уебсайт, резервационна система, уеб платформа) на търговеца трябва да осигурява възможност на крайния потребител да получи пълна информация за всяка от продаваните стоки / услуги. Потребителят трябва да има възможност да направи своята поръчка чрез ясен процес от стъпки. Всички детайли, свързани с процеса на осъществяване на продажбите чрез електронната система на търговеца (Права и задължения на търговеца и потребителя; Процес на осъществяване на поръчка от страна на потребителя; Условия за рекламация, Гаранционни условия, Условия за изпълнение на доставка и др.), трябва да бъдат описани подробно в Общите условия за извършване на продажби, публикувани в съответната електронна система на търговеца.

Стъпки за подаване на заявка и активиране на услугата: 

1. Свалете Искане за регистрация на виртуален ПОС терминал

 • Попълнете, поставете подпис и печат, разпечатайте в един екземпляр и подайте в офис на банката. 
 • На място в банковия офис ще Ви бъде предоставен и договор за разплащания чпрез виртуален  ПОС терминал.

2. Заедно с попълнения формуляр за виртуален ПОС трябва да бъдат приложени копия от документите:

 • копие от личата карта на управителя (пълномощника);
 • актуално състояние на фирмата от Търговския регистър;
 • учредителен акт (устав / дружествен договор);
 • копия от документ, доказващ собственост (права за ползване) на домейна на търговския уебсайт;
 • копие от договор с куриерска фирма (в случай, че е сключен такъв);
 • лиценз, удостоверение и др. документ, издаван от държавни или общински структури, в случай че се изисква за съответната дейност.

3. Минимални  изисквания за сайта:

 • При подаване на заявка за виртуален ПОС терминал вашата електронната система за продажби (онлайн магазин, уебсайт, мобилно приложение и др.) трябва да бъде в етап нa разработка, който позволява да бъде извършена инспекция от страна на Банката.
 • Необходимо е потребителският интерфейс в системата да бъде изграден, съответните стоки/услуги да бъдат налични в електронната система с публикувани цени и съответната информация за всяка стока/услуга (описание, характеристики, гаранционни условия и др.).
 • Да бъде възможно да се инспектира процесът по създаване и завършване на електронна поръчка от страна на потребителя в електронната система на търговеца.
 • В съответната електронна система за продажби трябва да са публикувани Общите уловия за осъществяване на онлайн продажби чрез тази система, в които подробно трябва да бъдат описани всички аспекти, обхващащи осъществяването на тази дейност: права и задължения на търговеца и потребителите; начин за извършване на поръчка на стока / услуга; правила и политика за рекламация и връщане / отказ от закупени стоки/услуги от страна на потребителите; условия, цени и срокове за изпълнение на поръчките и доставка на съответните стоки / услуги;
 • Необходимо е да бъдат публикувани всички данни на юридическото лице (име, ЕИК номер, адрес по съдебна регистрация, адреси, телефони и имейл адреси за контакт от страна на потребителите).

  За да се премине към процес на разглеждане на  заявка за виртуален ПОС терминал, трябва да бъдат изпълнени всички описани изисквания.

4. След успешно завършване на процеса по инспекция на електронната система за продажби и получено одобрение от страна на Банката, виртуалният ПОС терминал се дефинира в тестовата система на Банката.

5. Техническият екип на Търговеца трябва да изгради връзка между съответната електронна система за продажби на Търговеца и виртуалния ПОС терминал, дефиниран в тестовата банкова система за изпълнение на онлайн картови плащания. Този процес трябва да бъде осъществен в съответствие с инструкцията за интеграция на онлайн търговец, която можете да свалите от тук.Контакти за връзка 
Реален ПОС терминал

(02) 817 1153

(02) 817 1152

(02) 817 1154

(02) 800 2391

(02) 800 2120

На цена на разговор към фиксирани мрежи според вашия тарифен план

pos@fibank.bg

Пишете ни на нашата поща или попълнете форма за запитванеВиртуален ПОС терминал

(02) 817 1155

(02) 800 2121

На цена на разговор към фиксирани мрежи според вашия тарифен план

 

pos@fibank.bg

Пишете ни на нашата поща или попълнете форма за запитване

Технически въпроси

(088) 770 2929

На цената на разговор към мобилен номер според вашия тарифен план

 

pos_helpdesk@offices.fibank.bg

Пишете ни на нашата поща или попълнете форма за запитване