Предимства

атрактивна лихва

Валути

BGN и EUR

Възможности

неограничен брой на трансферите между разплащателната и депозитната сметка

Удобства

без минимална сума за откриване на депозита

Нашето предложение

Депозит за бизнес клиенти, които желаят да получат по-висока доходност за свободните си средства

„Свободен депозит +" е гъвкав срочен депозит, който откривате към Ваша фирмена разплащателна сметка във Fibank. Депозитът Ви дава удобството да прехвърляте свободните средства от разплащателната в депозитната сметка и да получавате по-висока лихва за тях. В случай на нужда можете да прехвърлите средствата обратно от депозитната към разплащателната сметка на дружеството, без да загубите начислената до момента лихва.

„Свободен депозит +" предлага:

 • откриване на депозита към нова или вече открита разплащателна сметка във Fibank в същата валута;
 • неограничен брой на трансферите между разплащателната и депозитната сметка;
 • атрактивна лихва;
 • откриване и месечно обслужване на депозитната сметка без такса.

Характеристики на депозита:

 • валута - левове и евро;
 • годишен лихвен процент: 0.25%;
 • без минимална сума за откриване на депозита.

Допълнителна информация:

 • Такси и комисиони - без такса за откриване и месечно обслужване.
 • Лихва се начислява върху салдото по сметката към края на всеки ден и се изплаща на падежа на депозита или на датата на неговото прекратяване по разплащателната сметка.
 • По всяко време могат да се прехвърлят суми към разплащателната сметка.
 • Депозитът се прекратява при закриване на разплащателната сметка, по която се изплаща лихвата или при поискване на клиента.
 • Средствата от депозитната сметка се нареждат единствено към свързаната разплащателна сметка.
 • ФГВБ (Фонда за гарантиране на влоговете в банките) гарантира пълно изплащане на сумите на едно лице в една банка, независимо от броя и размера им до 196 000 лева, като в тази сума се включват и начислените лихви до датата на издаване на акт по чл. 20, ал. 1 от ЗГВБ (Закон за гарантиране на влоговете в банките). Средствата по депозита са гарантирани от ФГВБ, създаден и функциониращ в Република България, съгласно реда, до размера и при условията предвидени в ЗГВБ.Откриване

Може да откриете „Свободен депозит+"