Разплащания и преводи

Първа инвестиционна банка Ви предоставя възможност да извършвате разплащания в левове и чужестранна валута, както в страната, така и чужбина. Можете да получавате суми по Вашите сметки, както и да нареждате парични преводи на Ваши близки, приятели или партньори, на които е необходимо да платите.