Стандартни срочни депозити

Предимства

Минимална сума - не се изисква

Валути

BGN, EUR, USD, CHF, GBP

Удобства

лихви - на годишна база

Срок

максимален - 36 месеца

Нашето предложение

Първа инвестиционна банка предлага  срочни депозити при следните условия:

І. Стандартни срочни депозити

 • валута - левове, евро, щатски долари, швейцарски франкове, британски лири;
 • минимална сума - не се изисква
 • срок - максимален 36 месеца
 • лихви - на годишна база, според таблиците:


Лихви:

период

BGN

USD

EUR

GBP

CHF

1 месец0.01%0,01%0,01%0,01%0,01%
3 месецa0,03%0,05%0,03%0,03%0,03%
6 месецa0,10%0,10%0,10%0,10%0,10%
12 месецa0,25%0,40%0,25%0,25%0,25%
18 месецa0.30%0,45%0,30%0,30%-
24 месецa0.35%0.50%0.35%0.35%-
36 месецa0.45%0.60%0.45%0.45%-


Допълнителна информация:

 • ФГВБ (Фонда за гарантиране на влоговете в банките) гарантира пълно изплащане на сумите на едно лице в една банка, независимо от броя и размера им до 196 000 лева, като в тази сума се включват и начислените лихви до датата на издаване на акт по чл. 20, ал. 1 от ЗГВБ (Закон за гарантиране на влоговете в банките). Средствата по депозита са гарантирани от ФГВБ, създаден и функциониращ в Република България, съгласно реда, до размера и при условията предвидени в ЗГВБ;
 • Титулярят не дължи предизвестие, в случай че желае да се разпореди със средства от влога преди уговорената дата на падеж в договора, включително и за неговото предсрочно прекратяване. При теглене на пари в наличност от влога над определен размер, посочен в Тарифата на Fibank, Титулярят следва да заяви предварително пред Банката извършването на операцията в посочените в Тарифата срокове, в противен случай Титулярят заплаща допълнителна такса.

 


Ползите за вас

Защо да изберете депозитите на Fibank?

 • атрактивни лихви;
 • обслужване на депозита от всеки клон на банката;
 • надеждно партньорство - Fibank е авторитетна банкова институция, с утвърдени позиции на българския банков пазар.
 • възможност да довнасяте по всяко време;

Допълнително можете:

 • да получите кредит "Замразени пари" срещу депозита при атрактивни условия и ускорена процедура;
 • да заявите револвираща кредитна карта с чип, след като средствата по депозита са престояли повече от три месеца в банката;
 • при ползване на кредитни улеснения депозитът повишава автоматично вашия кредитен рейтинг;
 • да направите абонамен за услугата SMStatus, за да получавате информация чрез SMS за сумата по вашия депозит и неговия падеж;
 • да направите регистрация в Моята Fibank за дистанционно управление на вашите финанси.
Откриване

Можете да откриете депозит във Fibank във всеки клон на банката.

Необходимо е да:

 • представите личната си карта;
 • внесете сумата по депозита;
 • подпишете Договор за откриване на депозит във Fibank.