Актуални предложения

  •  
  • Бизнес програма Smart Lady

    Бизнес програма Smart Lady за жени предприемачи предлага бизнес кредит с атрактивна годишна лихва, облекчени изисквания по обезпечението на кредита, специални застраховки и други предимства.

  • Факторинг

    Възможност за оборотното финансиране на Вашите търговски сделки с отложено плащане. Покритие на кредитния риск при неплащане и неплатежоспособност на купувача.