Банкови пакети

пакети от банкови продукти и услуги, които да Ви улеснят при извършването на ежедневните банкови операции

2,00 лв.
еднократно до навършване на 24 години.

Заяви в офис

2,75 лв. / мес.
до навършване на 31 години

Заяви в офис

Банкова сметка

Такса за откриване

Без такса

Без такса

Без такса

Без такса

Такса за поддръжка

Без такса

Без такса

Без такса

Без такса

Дебитна карта

Тип

Можете да изберете типа на Вашата дебитна карта

Такса за поддръжка

Без такса

Без такса

Без такса

Без такса

Дигитализирана дебитна карта

Ако не знаете какво представлят дигиталните карти, може да разберете повече за тях от тук.

Да

Да

Да

Да

Теглене от банкомат

На Fibank

Без такса

Без такса

Без такса

Без такса

На друга банка в България и в страни от ЕИП

Без такса

Без такса

Без такса

Без такса

Плащане на ПОС

В България и в страни от ЕИП

Без такса

Без такса

Без такса

Без такса

В страни извън ЕИП

Без такса

Без такса

Без такса

Без такса

Преводи

Между собствени сметки

Без такса

Неограничени през Моята Fibank

Без такса

Неограничени през Моята Fibank

Без такса

Неограничени през Моята Fibank

5 бр. / мес. - наредени в клон на Fibank

Без такса

Неограничени през Моята Fibank

Към други клиенти на Fibank

Без такса

Неограничени през Моята Fibank

Без такса

Неограничени през Моята Fibank

Без такса

5 бр. / мес. - наредени в клон на Fibank

Без такса

Неограничени през Моята Fibank

Междубанкови Наредени по БИСЕРА

По тарифа на банката

Без такса

2 бр. / мес. - през Моята Fibank

Без такса

1 бр. / мес. - нареден в клона на Fibank

Без такса

2 бр. / мес. - през Моята Fibank

Касови операции

Внасяне в брой до 5 000 лв. / 2 500 евро

По тарифа на банката

По тарифа на банката

Без комисиона

Без комисиона

Внасяне в брой над 5 000 лв. / 2 500 евро

По тарифа на банката

По тарифа на банката

Преференциална комисиона

0.10% макс. 200 лв.

0.15% макс. 100 евро

Преференциална комисиона

0.10% макс. 200 лв.

0.15% макс. 100 евро

Дигитално банкиране

Онлайн банкиране

Да

Да

Да

Да

Мобилно банкиране

Да

Да

Да

Да

Безплатно заплащане на битови сметки през Моята Fibank

Да

Да

Да

Да

Fibank Token

Да

Да

Да

Да

Други услуги

Безплатни имейл известия

Неограничено

Неограничено

Неограничено

Неограничено

Безплатни SMS известия

Не

Не

20 бр. / мес.

20 бр. / мес.

Овърдрафт "Лесен кредит"

Може да разберете повече за продукта от тук.

Без такса разглеждане

Без такса разглеждане

Без такса разглеждане

Без такса разглеждане

Превалутиране при плащане на ПОС или теглене на АТМ в България и чужбина

По тарифа на банката

По тарифа на банката

Без комисиона

Без комисиона

Често задавани въпроси
Кой пакет да избера?

Изборът на пакет зависи изцяло от Вашите лични предпочитания и това как обичате да банкирате - дали за Вас личният контакт и съвет на банковият служител в офис е приоритет или предпочитате да използвате модерните технологии и да спестявате време, извършвайки онлайн банкови трансакции от всяка точка на света. И в двата случая Fibank Ви предоставя избор, предоставяйки Ви най – използваните банкови услуги, съчетани в два пакета – за банкиране в офис „Моят избор“ и за банкиране онлайн „Моят избор Онлайн“.

За какъв срок е валиден пакетът?

Срокът на валидност на пакетите „Моят избор“, „Моят избор Онлайн“ и Digital Me + e 1 месец. Пакетите се активират автоматично всеки месец със заплащане на пакетната такса от Вашата разплащателна във Fibank.
Пакетната програма Digital Me e валидна до навършваме на 24 години, като за нея не се заплаща месечна такса за обслужване.

Вече имам разплащателна сметка. Защо да избера и пакет?

Пакетите, които Fibank Ви предоставя, обединяват в едно множество безплатни банкови услуги, които от една страна могат да Ви донесат удобство при извършване ежедневните Ви банкови операции и от друга страна - ще Ви спестяват средства от плащане на банкови такси.

Необходимо ли е да си откривам нова сметка и нова дебитна карта, за да използвам пакетните програми?

Не. Към всеки пакет можете да използвате вече открита на Ваше име разплащателна сметка или IQ разплащателна сметка във Fibank с издадена на Ваше име безконтактна дебитна карта.