• Ново
  Visa Debit с олимпийски дизайн
  международна дебитна карта

  Без такса поддръжка на картата

  0.30 лв. при теглене от банкомат на Fibank

  Безконтактни плащания

  Без такса при плащане на ПОС в България и чужбина

Нашето предложение
С Visa Debit можете да плащате безконтактно, когато:
 • правите вашите ежедневни покупки;
 • искате да разполагате с точната сума за плащане без да се налага да изчаквате ресто;
 • желаете да контролирате дневните си плащания и да управлявате по-лесно личните си финанси;
 • Visa Debit можете да заявите към банков пакет и да теглите без такса от всички банкомати в България и страните от ЕИП.
И още:
В какви обекти можете да плащате с Visa Debit?

С Visa Debit можете да плащате навсякъде в България и света, на ПОС терминални устройства, които приемат карти Visa. 

Допълнителна информация:

При трансакции с вашата карта за много малки суми е възможно да не получите SMS.

Условията, които ви предлагаме:

Валута на сметкатаBGN, EUR, USD, CHF & GBP
Водене на картова сметкасъгласно Тарифата на Fibank
Лихва по картова сметка

съгласно Лихвен бюлетин 

Минимален неснижаем остатъкНе се изисква
Такса теглене от банкомат (АТМ)
 • на Fibank - 0.30 лв.
 • на друга банка в България и в страни от ЕИП - 1.00 лв.
 • в чужбина - съгласно Тарифата на Fibank
Такса за плащане на ПОС устройство
 • в България - без такса
 • в чужбина - без такса
Превалутиране при трансакции във валута, различна от валутата на сметката0,25 % от сумата
Лимити при безконтактни плащания

Съгласно Втората европейска директива за платежните услуги (PSD2) след 31.03.2020 г. ще бъде необходимо въвежданетона ПИН при безконтактни плащания в следните случи:

 • при извършване на шеста поредна безконтактна трансакция без ПИН

или

 • когато общата сума на последователни безконтактни трансакции, за които не е въвеждан ПИН, достигне 300 лв.

След всяко въвеждане на ПИН, процесът започва отново.

Видове карти:
 • Основна - издава се на физическо лице, което е титуляр на банковата сметка. Титуляр на сметката може да бъде пълнолетно физическо лице с българско гражданство или с документ за постоянно местожителство в страната.
 • Допълнителна - издава се на близки или членове на семейството на титуляря, по негова сметка и по негово нареждане. Титулярят е този, който задава условията на допълнителните карти и следи извършените с тях трансакции и движението по своята сметка. Картодържателите на допълнителна карта могат да бъдат български граждани или лица с документ за постоянно местожителство, навършили пълнолетие или деца над 14 години.Издаване
Можете да кандидатствате за издаване на дебитна карта Visa Debit:
 • на място в клона на Fibank.

След обработване на вашето искане за дебитна карта, до 5 работни дни вие ще получите картата си в предварително избран от вас клон на Fibank.

Подновяване на дебитна карта Visa Debit:

Върху лицевата страна на вашата карта можете да видите релефно обозначените цифри, показващи срока, до който тя е валидна, в следния формат: VALID 04/20 THRU
Първите две цифри показват месеца, а вторите две – годината. Това означава, че в показания пример картата е валидна до края на месец април 2020 г.

След изтичане на срока на нейната валидност, същата ще бъде автоматично подновена след 20-о число на месеца, в който изтича и изпратена за получаване в клона-издател.

Пренасочване:

Ако желаете да я пренасочите за получаване в друг клон на банката, моля свържете се с нашия Контакт център на:

 • *bank (*2265) кратък номер за достъп от стационарни и мобилни телефони
 • 0800 11 011 достъпен и безплатен само за абонати на VIVACOM на фиксирани услуги (само от стационарни телефони)
 • +359 2 818 0006 или +359 2 818 0007 за избиране от чужбина.
Преиздаване:

Ако вашата карта бъде открадната, изгубена, забравите своя ПИН код или някаква друга причина налага нейното преиздаване, е необходимо да посетите клон на банката и да представите документ за самоличност.Документи