Застраховка “FiHealth Пoртфейл”

защита при настъпване на застрахователни събития в резултат на загуба или кражба

Какво представлява застраховка „Fihealth Пoртфейл"?
„FiHealth Портфейл" е застраховка, която осигурява защита при настъпване на застрахователни събития, свързани с финансови загуби, претърпени от Застрахования в резултат на загуба или кражба. Предлага се специално за клиенти на Fibank, титуляри на разплащателна сметка, към която може да има издадена банкова карта. Застрахователната премия е на преференциална цена, в размер на 2,50 лв. на месец и се заплаща автоматично от банковата сметка на титуляра.

Застраховка „FiHealth Портфейл" осигурява възстановяване на финансовите ви разходи в случай на:

 • Злоупотреба със загубена или открадната банкова карта:
  • При открадната/ загубена банкова карта и неправомерното й използване от трето лице, FiHealth ще възстанови сумата на неразрешените трансакции извършени с картата по време на действието на застраховката. Покритието е в сила от момента на настъпване на кражбата/ загубата на картата до получаването на уведомление за блокирането ѝ от Банката, но не по-късно от 48 часа след събитието.
  • FiHealth ще възстанови сумите за всички такси за преиздаване/разблокиране на банковата карта до посочените в застрахователния сертификат лимити.
  • В случай на съпроводена с физическо насилие върху Застрахования кражба на средства в момента на тегленето или в период до 48 часа след него, FiHealth ще възстанови изтеглените от банкомат пари.
 • Кражба или загуба на ключове от апартамент/автомобил/сейф:
  • FiHealth ще възстанови разходите на Застрахования за подмяната на ключовете от апартамент/автомобил/ сейф.
 • Кражба или загуба на лични документи:
  • FiHealth ще възстанови разходите за подмяната на Личните документи на Застрахования в случай на кражба или загуба.
 • Кражба на мобилен телефон или таблет:
  • FiHealth ще възстанови разходите за покупката на нов мобилен телефон или таблет, до посочените в застрахователния сертификат лимити.
 • Кражба на портфейл или чанта:
  • FiHealth ще възстанови разходите за покупката на нов портфейл/чанта.

Защо да сключа застраховка „FiHealth Портфейл"?

„FiHealth Портфейл" предлага:

 • финансова помощ в случай на настъпване на събитие в резултат на загуба или кражба;
 • бърз и лесен процес на издаване на застрахователен сертификат;
 • лесно и удобно заплащане на месечната застрахователна премия - заплаща се автоматично от вашата банкова сметка всеки месец;
 • улеснена процедура при разглеждането на застрахователни претенции.


Как да сключа застраховка „FiHealth Портфейл"?
Застраховката може да бъде сключена във всеки офис на Първа инвестиционна банка и се предлага за клиенти на Банката, които са титуляри на разплащателна сметка. Процедурата е изключително лесна и не изисква предоставяне на допълнителни документи.

Какво да направя в случай на настъпило събитие?
FiHealth Застраховане предлага бърза и улеснена процедура за разглеждане на зстрахователната ви претенция. При настъпване на събитие е необходимо да се свържете със служител на Fibank или директно с FiHealth Застраховане на тел. 02/ 445 6664; имейл: fihealth@fihealth.bg. Ще бъдете информирани какви документи са необходими, за да разгледаме претенцията Ви.

Общи условия по Застраховка „Fihealth Портфейл"