Пакет "Моят избор Онлайн"

Такси

3.50 лева на месец

Предимства

Комбинирате банкови услуги и спестявате

Подходящо за

Физически лица, които предпочитат да банкират дистанционно

Възможности

Да спестите до 99.00 лева на година от банкови такси

Нашето предложение
Пакет "Моят избор Онлайн" предлага:
Продукт/Услуга, включени в пакета:Пакет "Моят избор Онлайн"По тарифа на банката, месечно (без пакет)
Обща стойност на таксите по предоставените банкови услуги3.50 лв. на месец
11.75 лв.
Такси за банкова сметка:  
 • за откриване на разплащателна сметка с дебитна карта или IQ разплащателна сметка с дебитна карта в левове или евро - еднократно
без такса 2.00 лв.
 • месечна такса за обслужване на разплащателна сметка с дебитна карта или IQ разплащателна сметка с дебитна карта в левове или евро
 без такса2.00 лв. 
Такси за дебитна карта:  
 • месечна такса за обслужване на дебитна карта Debit MasterCard*
без такса1.00 лв.
Такса теглене от банкомат:  
 • на Fibank (неограничено)
без таксабез такса
 • на друга банка в България (неограничено)
без таксабез такса
Такса плащане на ПОС: 
 • в България и в страни от ЕИП**** (неограничено)
без таксабез такса
 • в страни извън ЕИП****
без такса**0.25 лв.
(изчислено при една трансакция на стойност 100 лв. и комисиона 0.25% от сумата)
Такси за преводи:  
 • за вътрешнобанков превод между собствени сметки, наредени през електронно банкиране  Моята Fibank (неограничено)
без такса без такса 
 • за вътрешнобанков превод към друг клиент, нареден през електронно банкиране Моята Fibank
без такса**


2.50 лв.

(изчислено при 5 превода в левове и такса от
0.50 лв./превод)
 • за междубанков превод, нареден през електронно банкиране Моята Fibank - за 2 превода на месец по Бисера
без такса 2.00 лв.
Касови операции:***  
 • внасяне в брой до 5 000 лв. / 2 500 евро
без комисиона 2.00 лв.
(изчислено при 1 бр. вноска на месец от 5 000 лв. )
 
 • внасяне в брой над 5 000 лв. / 2 500 евро 
 • 0.10%, макс. 200 лв.
 • 0.15%, макс. 100 евро 
по Тарифата на Fibank 
Други услуги:  
 • SMS известия (за 20 броя на месец)
без такса2.00 лв.
 • имейл известяване (неограничено)
без таксабез такса
 • имейл известяване за авторизации с банкови карти (неограничено)
без такса без такса 
 • комунално плащане, наредено през Моята Fibank (неограничено)
без такса без такса 
 • регистрация за Моята Fibank (еднократно)
без такса  без такса
 • Софтуерен токен
без таксабез такса

* Посочените стойности на представителните примери са съгласно таксите на карта Debit MasterCard. Може да има разлика при избор на другите видове карти.Към пакетите може да бъде издадена и друг вид дебитна карта:Visa Debit.

** Важи за неограничен брой трансакции на месец.

*** За изчисляване на комисионата се сумират всички вноски общо за деня за всеки клиент.

**** Европейско икономическо пространство. 

Важна информация:

 • В безплатните преводи не са включени многоредовите платежни нареждания и директен дебит;
 • Като пакетна сметка можете да заявите вече съществуваща разплащателна сметка или IQ разплащателна сметка;
 • Включените продукти и услуги са валидни само за периода на действие на пакета (1 месец) и в случай че не са използвани, правото на ползване не се прехвърля за следващ месец;
 • След изчерпване на определения брой безплатни услуги, включени в пакета, се прилагат стандартните такси по Тарифата на Fibank
Заявка
Заявка за включване в пакетна програма можете за подадете като посетите най-удобния за Вас клон на Банката.

Необходимо е да:

 • подадете Искане по образец на Fibank;
 • подпишете Договор за пакет.